ETS 2024 Test 5 Part 2 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết này sẽ giới thiệu và giải thích chi tiết đề thi ETS 2024 Test 5 Listening Part 2, giúp người học nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cũng như làm quen với dạng câu hỏi có trong đề thi. Bài viết này là một phần của cụm bài viết giải đề ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Đào Anh
28/03/2024
ets 2024 test 5 part 2 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

7. A

8. C

9. C

10. B

11. B

12. A

13. B

14. C

15. B

16. A

17. B

18. A

19. B

20. C

21. B

22. A

23. B

24. C

25. C

26. B

27. C

28. C

29. A

30. A

31. A

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 5 Listening Part 2

Question 7 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “cuộc họp sắp diễn ra trong phòng họp”, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “việc đặt cái gì đó vào tủ”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “rent” liên quan đến từ “conference room” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về cuộc họp. Đây là một câu nói không liên quan đến chủ đề của đoạn hội thoại.

Question 8 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về màu sắc, phù

  hợp với câu hỏi với "what (color)", không phù hợp với câu hỏi về nguyên nhân với "Why".

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “lý do tại sao bức tranh chưa được vẽ xong”, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về “việc nhặt cái thang lên”.

Question 9 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về “sở thích của người trả lời về việc viết vào buổi sáng hay buổi chiều”, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “nhà xuất bản yêu cầu chỉnh sửa”.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “solution” liên quan đến từ “prefer” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về sở thích của người trả lời. Đây là một câu cảm ơn không liên quan đến chủ đề của đoạn hội thoại.

Question 10 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Người hỏi muốn biết ý kiến của người trả lời về “việc sơn phòng chờ màu xanh nhạt”, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc “bác sĩ Park có lịch trống vào lúc ba giờ”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “red” liên quan đến từ “blue” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về “việc sơn phòng chờ”. Đây là một câu nói về “sở thích cá nhân” không liên quan đến chủ đề của đoạn hội thoại.

Question 11 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về giá tiền, phù

  hợp với câu hỏi với "How much", không phù hợp với câu hỏi "Yes/ No”.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “piano” liên quan đến từ “music” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về việc trường nhạc đóng cửa. Đây là một câu nói về việc xem buổi biểu diễn piano không liên quan đến chủ đề của đoạn hội thoại.

Question 12 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết cách tìm gặp người quản lý văn phòng, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về đèn bàn và tai nghe.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết cách tìm gặp người quản lý văn phòng, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về số tiền.

Question 13 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về ý kiến, phù

  hợp với câu hỏi với "Yes/ No question", không phù hợp với câu hỏi về thời gian với "When”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về nơi chốn, phù

  hợp với câu hỏi với "Where", không phù hợp với câu hỏi về thời gian với "When”.

Question 14 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “packages” liên quan đến từ “packaging” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về vị trí của máy đóng gói mới.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, phù

  hợp với câu hỏi với "when", không phù hợp với câu hỏi về nơi chốn với "Where”.

Question 15 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Người nói thông báo sẽ vắng mặt vào buổi chiều, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về một quãng đường.

 • (C)Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Người nói thông báo sẽ vắng mặt vào buổi chiều, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về vị trí của một địa điểm.

Question 16 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “second time” liên quan đến từ “once” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về kế hoạch nghỉ phép.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về kế hoạch nghỉ phép, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về bản thiết kế của một tòa nhà cao tầng.

Question 17 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu. Người hỏi đề nghị đăng báo cáo bán hàng lên trang web của nhóm, trong khi phương án trả lời nói về việc chia sẻ taxi đến sân bay.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp để phản hồi cho câu phát biểu.. Người hỏi đề nghị một hành động cụ thể, trong khi phương án trả lời chỉ đưa ra một thông tin chung chung về một quyết định tuyển dụng gần đây.

Question 18 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết tên hãng hàng không mà người trả lời dự định sử dụng, trong khi phương án trả lời chỉ nói về loại vé một chiều. Đây là một chi tiết không liên quan đến câu hỏi.

 • (C) Phương án không phù hợp với cách hỏi. Người hỏi dùng từ “which” để hỏi về một lựa chọn cụ thể trong một số lựa chọn có sẵn, trong khi phương án trả lời dùng từ “yes” để trả lời một câu hỏi có hay không.

Question 19 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, phù

  hợp với câu hỏi với "when", không phù hợp với câu hỏi về nơi chốn với "Where”.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết địa điểm mà lô hàng linh kiện được gửi đến, trong khi phương án trả lời chỉ nói về số lượng hàng gửi.

Question 20 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết ai đã thanh toán tiền ăn trưa, trong khi phương án trả lời chỉ nói về việc người trả lời vừa ăn xong.

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Phương án cung cấp thông tin về thời gian, phù

  hợp với câu hỏi với "when", không phù hợp với câu hỏi về một ai đó với "Who”

Question 21 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết số lượng nhân viên làm việc trong bộ phận của người trả lời, trong khi phương án trả lời chỉ nói về việc người trả lời không phiền khi ghi chú trong cuộc họp.

 • (C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết số lượng nhân viên làm việc trong bộ phận của người trả lời, trong khi phương án trả lời chỉ nói về chiều dài của một vật gì đó.

Question 22 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi đề nghị rời đi sớm để đến khóa đào tạo, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về bản đồ trên tường.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “sessions” liên quan đến từ “training course” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời người hỏi về việc có nên rời đi sớm hay không.

Question 23 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về giới hạn chi phí đi lại, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về việc sửa máy bán hàng tự động.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “travel agency” liên quan đến từ “travel expenses” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về giới hạn chi phí đi lại.

Question 24 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi dùng từ “when” để hỏi về thời điểm thích hợp để nói chuyện với giám đốc, trong khi phương án trả lời dùng từ “yes” để trả lời một câu hỏi có hay không (Yes/No Questions).

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “direct”, là từ phát sinh của từ “director” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi.

Question 25 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về lý do thay đổi bố cục của khu vực giày dép, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về trạm sạc ở quán cà phê.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “apartment” liên quan đến từ “layout” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về lý do thay đổi bố cục.

Question 26 - B

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án không trả lời được câu hỏi. Người hỏi muốn biết người trả lời có thể xem báo cáo doanh thu của tháng này hay không, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về chương trình tin tức.

 • (C) Phương án không trả lời được câu hỏi. Người hỏi muốn biết người trả lời có thể xem báo cáo doanh thu của tháng này hay không, trong khi phương án trả lời chỉ nói về việc ai đó bắt đầu vị trí mới vào tháng bảy. Đây là một chi tiết không liên quan đến câu hỏi.

Question 27 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về lý do chưa thay cửa sổ, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về tình trạng của gió.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “filing cabinet” liên quan đến từ “windows” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về lý do chưa thay cửa sổ.

Question 28 - C

Loại trừ phương án sai:

 • (A) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về trọng lượng của vali, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về giấy phép xây dựng.

 • (B) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “lobby” liên quan đến từ “suitcase” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về trọng lượng của vali.

Question 29 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về nhà sản xuất động cơ cho máy móc, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về tình trạng của kho hàng.

 • (C) Phương án bẫy. Phương án chứa từ “airplane” liên quan đến từ “engines” trong câu hỏi nhưng nội dung cả câu không phù hợp ý hỏi về nhà sản xuất động cơ cho máy móc.

Question 30 - A

Loại trừ phương án sai:

(B) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về địa điểm gặp nhau, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về thái độ của người trả lời.

(C) Phương án có nội dung không phù hợp ý hỏi. Người hỏi muốn biết về địa điểm gặp nhau, trong khi phương án trả lời lại hỏi về việc giá cả.

Question 31 - A

Loại trừ phương án sai:

 • (B) Phương án bẫy. Phương án này chứa từ “played” có phát âm tương tự với từ “playing” trong câu hỏi, nhưng nội dung cả câu không phù hợp để trả lời câu hỏi. Người hỏi hỏi về ban nhạc sẽ biểu diễn ở câu lạc bộ, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về kinh nghiệm chơi đàn piano của người trả lời. Người hỏi dùng từ “which” để hỏi về một lựa chọn cụ thể trong một số lựa chọn có sẵn, trong khi phương án trả lời dùng từ “yes” để trả lời một câu hỏi có hay không.

 • (C) Phương án này có nội dung không phù hợp với ý hỏi. Người hỏi hỏi về ban nhạc sẽ biểu diễn ở câu lạc bộ, trong khi phương án trả lời cung cấp thông tin về bài hát nổi tiếng nhất của một ban nhạc.

Xem tiếp: ETS 2024 Test 5 Part 3 - Đáp án và giải thích chi tiết

Tổng kết

Qua bài viết này, người học đã được làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong Part 2 Listening thuộc bài thi TOEIC, cũng như cách phân tích và chọn đáp án đúng. Tuy nhiên, để nâng cao kỹ năng làm bài và đạt điểm cao trong phần 2, người học cần phải luyện tập thường xuyên và đa dạng các nguồn tài liệu.

Ngoài ra, người học cũng có thể tham gia diễn đàn ZIM Helper của ZIM Academy, nơi người học có thể hỏi đáp, thảo luận và nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia hoặc luyện tập thêm nhiều bài tập hơn qua Sách TOEIC UP Part 2 - Chiến lược làm bài TOEIC Part 2 của ZIM Academy, một cuốn sách chuyên sâu về phần 2 của bài thi TOEIC, bao gồm các bài giảng, bài tập và đề thi thử.

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833