ETS 2024 Test 6 Part 6 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án cho đề ETS 2024 Test 6 Part 6 và giải thích tại sao chọn đáp án đó bằng cách loại trừ các phương án sai và nhận diện các phương án nhiễu để tránh “sập bẫy” trong bài nghe. Bài viết này là một phần của cụm bài viết đáp án ETS 2024 được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM.
Vũ Hà Mi
01/03/2024
ets 2024 test 6 part 6 dap an va giai thich chi tiet

Đáp án

131. B

132. A

133. C

134. B

135. C

136. A

137. C

138. D

139. B

140. D

141. C

142. B

143. A

144. D

145. B

146. B

Giải thích đáp án đề ETS 2024 Test 6 Reading Part 6

Question 131-134

Questions 131

Dạng câu hỏi: từ vựng/ cấu trúc đặc biệt

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền nằm giữa hai từ “acoustic guitar” và “electric” và nằm  trong cụm từ “whether A or B” (liệu A hoặc B)

 • Nghĩa câu: Cho dù bạn chơi guitar acoustic hay guitar điện, việc học với giáo viên Guitar Estella là cách tốt nhất để nâng cao khả năng của bạn. 

Lựa chọn đáp án:

 • (A) is: động từ tobe

 • (B) or: giới từ mang nghĩa là “hoặc”

 • (C) likely: tính từ mang nghĩa là “có thể”

 • (D) from: giới từ mang nghĩa là “từ”

Questions 132

Dạng câu hỏi: từ loại

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền đứng trước danh cụm danh từ “qualified instructors”, đóng vai trò bổ ngữ do cụm danh từ này

 • Nghĩa câu: Với nhiều năm kinh nghiệm xây dựng kỹ thuật chơi, những người hướng dẫn có trình độ của chúng tôi có thể điều chỉnh các bài học để tập trung vào các kỹ năng bạn muốn tinh chỉnh.

→ Đáp án là tính từ

Lựa chọn đáp án:

 • (A) our: tính từ sở hữu

 • (B) ourselves: đại từ phản thân

 • (C) ours: đại từ sở hữu

 • (D) us: tân ngữ

Questions 133

Dạng câu hỏi: điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống

Lựa chọn đáp án:

 • (A) Liên hệ với kỹ thuật viên nếu có thắc mắc về việc sửa chữa.

 • (B) Một nhạc cụ chất lượng cao sẽ giúp bạn biểu diễn tốt nhất.

 • (C) Nguồn lực tốt nhất dành cho bạn với tư cách là người học là một chuyên gia để hướng dẫn bạn tiến bộ.

 • (D) Họ phải mất vài năm để thành thạo nhạc cụ của mình.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án:

Câu phía sau chỗ trống nêu: “Giáo viên dạy Guitar Estella sẽ giúp bạn tăng cường sự tự tin.”. Như vậy, “giáo viên Guitar Estella” là ví dụ của “nguồn nhân lực” trong đáp án D. 

Questions 134

Đặc điểm đáp án:

 • Chỗ trống cần điền đứng trước cụm từ “develop your own identity” mang ý nghĩa làm rõ cho cụm từ “expressing yourself” ở câu trước

 • Nghĩa câu: Tại Estella Guitar, chúng tôi tin rằng chơi nhạc là một cách thể hiện bản thân.  chúng tôi sẽ giúp bạn vượt xa những hợp âm và đoạn riff quen thuộc để phát triển bản sắc riêng của bạn với tư cách là một nhạc sĩ.

Lựa chọn đáp án:

 • (A) So far: cho đến nay

 • (B) With that in mind: hãy ghi nhớ điều này

 • (C) On a different note: tại một điểm khác

 • (D) At that point: tại điểm đó

Từ vựng cần lưu ý:

 • qualified (adj): có trình độ

 • talor (v): điều chỉnh

 • fine-tune (v): tinh chỉnh

 • customized (adj): tùy chỉnh

 • overcome (v): vượt qua

 • identity (n): bản sắc

Question 135-138

Questions 135

 • (A) garden

 • (B) records

 • (C) residence

 • (D) organization

Dạng câu hỏi: từ vựng

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền là danh từ đứng sau tính từ sở hữu “your”, liên quan đến danh từ “location”

 • Nghĩa câu: Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo vị trí của khu dân cư và khả năng nhận hàng của bạn

Lựa chọn đáp án:

 • (A) garden: khu vườn

 • (B) records: ghi chép

 • (C) residence: khu dân cư

 • (D) organization: tổ chức

Questions 136

Dạng câu hỏi: dạng động từ

Đặc điểm đáp án:

 • Chỗ trống cần điền chỉ mục đích của hành động “Vernico Furniture will work with a carrier”

 • Nghĩa câu: Nội thất Vernico sẽ làm việc với nhà vận chuyển để sắp xếp một cuộc hẹn thuận tiện cho bạn. 

Lựa chọn đáp án:

 • (A) to schedule: động từ ở dạng to-Vinf chỉ mục đích của hành động

 • (B) is scheduling: động từ ở dạng hiện tại tiếp diễn

 • (C) as a schedule: cụm trạng từ

 • (D) that scheduled: mệnh đề quan hệ

Questions 137

Dạng câu hỏi: liên từ

Đặc điểm đáp án:

 • Trước chỗ trống cần điền có cụm từ “between 8 A.M. and 5 P.M”, sau chỗ trống cần điền có từ “evening”

 • Nghĩa câu: Giờ chủ yếu là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng. và 5 giờ chiều, nhưng các cuộc hẹn buổi tối thường có thể được sắp xếp. 

-> Đáp án là liên từ chỉ sự tương phản, đối lập 

Lựa chọn đáp án:

 • (A) if so: nếu như vậy

 • (B) when: khi

 • (C) though: mặc dù

 • (D) in the meantime: trong khi đó

Questions 138

Dạng câu hỏi: điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống

Lựa chọn đáp án:

 • (A) Khi mua nhà, vị trí là cực kỳ quan trọng.

 • (B) Hoàn thiện lại đồ nội thất là một hình thức nghệ thuật.

 • (C) Căn hộ có sẵn đồ đạc có thể được tìm thấy trên mạng.

 • (D) Tất cả vật liệu đóng gói sẽ bị loại bỏ.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án:

Câu phía trước chỗ trống: “Khi đến nhà bạn, đồ vật sẽ được đặt ở vị trí mà bạn mong muốn.”, và câu phía sau: “Lắp ráp cũng được bao gồm.” liệt kê những dịch vụ khi đồ vật được giao đến nhà khách hàng. Như vậy, phương án D là phù hợp nhất.

Từ vựng cần lưu ý:

 • warehouse (n): nhà kho

 • carrier (n): nhà vận chuyển

 • appointment (n): cuộc hẹn

 • arrange (v): sắp xếp

 • desire (v): mong muốn

Question 139-142

Questions 139

Dạng câu hỏi: điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống

Lựa chọn đáp án:

 • (A) Cảm ơn bạn đã đặt hàng kịp thời.

 • (B) Chúng tôi đã xử lý yêu cầu của bạn.

 • (C) Đây là lời nhắc thanh toán.

 • (D) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin của bạn.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án:

Câu phía sau chỗ trống: “Đăng ký của bạn với Medical Innovations Quarterly đã bị hủy.” Như vậy, chỗ trống cần điền liên quan đến yêu cầu của người đăng kí.

Questions 140

Dạng câu hỏi: thì động từ

Đặc điểm đáp án:

 • Chỗ trống cần điền nằm trong mệnh đề không có chủ ngữ

 • Hai mệnh đề trong câu được nối với nhau bằng dấu phẩy, không có liên từ

 • Nghĩa câu: Bắt đầu từ ngày Ngày 1 tháng 5, bạn sẽ không nhận được bản in nữa.

-> Chỗ trống cần điền là động từ ở dạng thêm -ing trong mệnh đề rút gọn chủ ngữ

Lựa chọn đáp án:

 • (A) Starts: động từ chia ngôi thứ ba số ít theo thì hiện tại đơn

 • (B) Started: động từ chia theo thì quá khứ đơn

 • (C) Starter: danh từ 

 • (D) Starting: động từ ở dạng thêm -ing

Questions 141

Dạng câu hỏi: từ vựng

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền là danh từ liên quan đến từ “publications” ở phía sau chỗ trống và từ/ cụm từ “subcription”, “receive print edition” ở phía trước chỗ trống

 • Nghĩa câu: Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo vị trí của khu dân cư và khả năng nhận hàng của bạn

Lựa chọn đáp án:

 • (A) distributor: nhà phân phối

 • (B) producer: nhà sản xuất

 • (C) reader: đọc giả

 • (D) teacher: giáo viên

Questions 142

Dạng câu hỏi: liên từ/ giới từ

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền đứng trước danh từ “checkout”

 • Nghĩa câu: Truy cập www.academemedia.com/shop và nhập mã DOUBLE khi thanh toán.

Lựa chọn đáp án:

 • (A) until: liên từ mang nghĩa “cho đến khi”

 • (B) upon: giới từ mang nghĩa “khi”

 • (C) without: giới từ mang nghĩa “không có”

 • (D) next: tính từ mang nghĩa “tiếp theo”

Từ vựng cần lưu ý:

 • subscription (n): sự đăng kí

 • high-quality (adj): chất lượng cao

 • annual (adj): hàng năm

 • checkout (n): thanh toán

 • feedback (n): phản hồi

Question 143-146

Questions 143

Dạng câu hỏi: từ loại

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền đứng sau đại từ quan hệ “that”, đóng vai trò là động từ của mệnh đề quan hệ với chủ ngữ là “a thermometer”

 • Nghĩa câu: Trong nhà bếp thương mại, tất cả các tủ lạnh đều phải có một cái nhiệt kế ở trong khoảng từ 0°F (-18°C) đến 220°F (104°C).

→ Đáp án là động từ chia ngôi thứ ba số ít theo thì hiện tại đơn

Lựa chọn đáp án:

 • (A) ranges: động từ chia ngôi thứ ba số ít theo thì hiện tại đơn

 • (B) ranger: danh từ

 • (C) ranged: động từ chia theo thì quá khư đơn

 • (D) ranging: động từ ở dạng thêm -ing

Questions 144

Dạng câu hỏi: từ vựng

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền là danh từ liên quan đến từ “located” ở phía sau chỗ trống.

 • Nghĩa câu: Điều quan trọng cần cân nhắc là chỗ đặt. Nhiệt kế phải luôn được đặt ở nơi ấm nhất trong tủ lạnh.

Lựa chọn đáp án:

 • (A) size: kích thước

 • (B) safety: sự an toàn

 • (C) reliability: sự đáng tin cậy

 • (D) placement: vị trí, chỗ đặt

Questions 145

Dạng câu hỏi: điền câu thích hợp

Đặc điểm đáp án: Câu cần điền nối tiếp ý câu phía trước chỗ trống và/hoặc gợi mở ý cho câu phía sau chỗ trống

Lựa chọn đáp án:

 • (A) Loại bỏ chúng một cách cẩn thận. 

 • (B) Cái này thường ở bên trong cánh cửa. 

 • (C) Nó phải luôn được giữ mát. 

 • (D) Chúng cũng có thể được mua với số lượng lớn.

Cách định vị vùng thông tin chứa đáp án:

Câu phía sau chỗ trống nhắc đến “vị trí này”. Như vậy, chỗ trống cần điền nhắc đến một vị trí nhất định.

Questions 146

Dạng câu hỏi: từ vựng

Đặc điểm đáp án:

 • Từ cần điền là động từ ở dạng bị động, liên quan đến thông tin “as soon as the door is opened.”

 • Nghĩa câu: Vị trí này cũng thích hợp vì nó cho phép đặt nhiệt kế dễ dàng được nhìn thấy ngay khi cửa mở.

Lựa chọn đáp án:

 • (A) sold: được bán

 • (B) seen: được nhìn thấy

 • (C) repaired: được sửa chữa

 • (D) removed: được loại bỏ

Từ vựng cần lưu ý:

 • commercial (adj): thương mại

 • thermometer (n): nhiệt kế

 • bacteria (n): vi khuẩn

 • head chef (n): bếp trưởng

 • responsible for (phrase): chịu trách nhiệm về 

Xem tiếp: ETS 2024 Test 6 Part 7 - Đáp án và giải thích chi tiết

Tổng kết

Trên đây là giải thích đáp án cho đề ETS 2024 Test 6 Part 6 được đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM biên soạn. Người học tham gia diễn đàn ZIM Helper để được giải đáp kiến thức tiếng Anh luyện thi TOEIC và các kì thi tiếng Anh khác.

Người học cần chứng chỉ TOEIC gấp để tốt nghiệp, bổ sung hồ sơ tuyển dụng hay cơ hội thăng tiến. Tham khảo khóa học luyện thi TOEIC cấp tốc đạt điểm cao trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833