Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 18/03/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 18/03/2023.
ZIM Academy
23/03/2023
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 18032023

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/03/2023

Đề bài: The graph below shows the average house prices in 3 countries between the years 1997-2014. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

giai-de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-18032023

Phân tích biểu đồ

Dạng biểu đồ: biểu đồ đường

Đặc điểm tổng quan: 

 • Trung bình giá nhà ở 3 quốc gia đều có xu hướng tăng

 • Trung bình giá nhà ở quốc gia A cao hơn quốc gia B và C trong hầu hết giai đoạn

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả số liệu của giá nhà quốc gia A vào cùng một đoạn và miêu tả số liệu của giá nhà quốc gia B và C vào đoạn còn lại.

Đoạn 1 - Giá nhà quốc gia A 

 • Tăng từ $130K (1997) lên đến $510K (2003)

 • Từ 2003 đến 2006 giảm khoảng $80K

 • Tăng đều cho đến 2014 và đạt mức cao nhất tại $625K

Đoạn 2 - Giá nhà quốc gia B và C 

 • Năm 1997 giá nhà của cả quốc gia B và C đều đạt mức $125K

 • Năm 2005 giá nhà quốc gia B tăng đến $375K, trong khi đó quốc gia C chỉ tăng đến $250K năm 2007

 • Giá nhà quốc gia B giảm rõ từ 2005-2008 và tăng mạnh đến 2012, vào cuối giai đoạn giá giảm xuống khoảng $500K

 • Tương tự, giá nhà quốc gia C giảm đến năm 2008, sau đó tăng đều đến 2013 và giảm nhẹ xuống còn $260K vào năm 2014

Bài mẫu

The graph demonstrates the average house prices in three countries, A, B, and C, from 1997 to 2014.

Over the time period, average housing prices in all three countries had generally climbed. Additionally, for the vast majority of the period, country A's average house cost was greater than those of countries B and C.

Country A's average property cost increased considerably from $130K in 1997 to $510K in 2003. Housing prices, however, witnessed a minor fall of $80K between 2003 and 2006, followed by a gradual recovery until 2014, when prices peaked at $625K.

In 1997, the average property price in countries B and C was approximately $125,000. Yet, by 2005, the average house price in country B rose to around $375K, whereas prices in country C only increased to around $250K by 2007. Prices in nation B were markedly lower from 2005 to 2008, then significantly higher until 2012, when prices fell to roughly $500K at the end of the period. Likewise, prices in country C declined until 2008, then climbed steadily until 2013 after slightly dropping to roughly $260K.

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng:

 • Witnessed a minor fall of $80K: trải qua biến động giảm nhẹ khoảng $80K

 • Followed by a gradual recovery until 2014: theo sau là sự phục hồi cho đến năm 2014

 • Prices peaked at $625K: giá đạt mức cao nhất tại $625K

 • Prices fell to roughly $500K at the end of the period: giá giảm xuống khoảng $500K ở cuối giai đoạn

 • Likewise, prices in country C declined until 2008: tương tự, giá cả ở quốc gia C giảm đến năm 2008

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/03/2023

Đề bài: Some people think that the increasing use of computers and mobile phones for communication has a negative effect on young people’s reading and writing skills. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Opinion essay

Từ khóa: increasing use, computers and mobile phones, communication, negative effect, young people’s reading and writing skills

Phân tích yêu cầu: Chủ đề yêu cầu người viết bày tỏ quan điểm với ý kiến: sự phổ biến của máy tính và điện thoại trong giao tiếp đang ảnh hưởng tới kĩ năng đọc và viết của người trẻ. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau:

 • Đồng ý với quan điểm ở đề bài và đưa ra các luận điểm chứng minh rằng sự phổ biến của máy tính và điện thoại tác động xấu tới kĩ năng đọc và viết của người trẻ

 • Không đồng ý với quan điểm ở đề bài vì sự phổ biến của máy tính và điện thoại mang lại lợi ích cải thiện kĩ năng đọc và viết của người trẻ

 • Đồng ý một phần với quan điểm ở đề bài: Dù máy tính và điện thoại thông minh phần nào dẫn đến một vài hệ quả, chúng vẫn giúp cải thiện kĩ năng đọc và viết của người trẻ

Lưu ý: Người viết cần nêu rõ quan điểm cá nhân khi trả lời câu hỏi trong đề bài nhằm tránh mất điểm ở tiêu chí Task Response. Với dạng bài bày tỏ quan điểm cá nhân, người viết không bắt buộc phải hướng tới sự cân bằng trong cả hai mặt lợi/hại của đối tượng mà cần tập trung vào phân tích luận điểm chứng minh cho quan điểm cá nhân của mình.

giai-de-thi-ielts-writing-task-2-ngay-18032023

Bài mẫu

Hoàn toàn đồng ý

Dàn ý

Mở bài

Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Sự phổ biến của máy tính và điện thoại tác động xấu tới kĩ năng đọc và viết của người trẻ

Thân bài

Đoạn 1 - Ảnh hưởng tới thói quen đọc lành mạnh

 • Sự phổ biến của mạng xã hội, tin nhắn tự động và các nền tảng khác làm người trẻ quen dần với lối văn nói ngắn gọn

 • Tiếp xúc thường xuyên với nền tảng đa phương tiện làm giảm khoảng thời gian chú ý, ảnh hưởng đến duy trì thói quen đọc lành mạnh

Đoạn 2 - Ảnh hưởng tới thói quen viết 

 • Sự phụ thuộc vào các ứng dụng nhắn tin khiến người trẻ càng phát triển ngôn ngữ văn nói

 • Các tính năng hỗ trợ như chỉnh sửa tự động càng khiến người trẻ bỏ qua lỗi sai ngữ pháp và chính tả

 • Tin nhắn tự động và các nền tảng trò chuyện khác làm giảm mong muốn học ngôn ngữ viết trang trọng

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài

Bài mẫu

The widespread use of smartphones and computers for communication has led to detrimental impacts on young people's reading and writing skills. I completely agree that this trend is disadvantageous to these skillset, and in this essay, I will provide evidence that supports my point of view.

The decline in traditional reading habits is one of the most prominent consequences. With the growing popularity of social media, instant messaging, and other digital platforms, young individuals are increasingly drawn to reading short and informal texts. This has resulted in fewer people reading books, newspapers, and magazines, which were once considered essential reading materials. Furthermore, the reduced attention span caused by constant exposure to digital media has made sustained reading challenging for young people, which is a crucial aspect of developing healthy reading habits.

Technology has not only affected users' reading skills but also writing habits. The growing dependence on software for communication has contributed to a rise in informal writing styles. As a matter of fact, today's youth tend to overuse emojis, acronyms, and abbreviations in their language, which can hinder the development of professional writing skills. Furthermore, young people's reliance on autocorrect and other digital assistance plugins has simplified the writing process, which allows them to overlook grammatical and spelling errors. This, in turn, ultimately results in a lack of attention to detail and a deterioration in writing proficiency. What is more, since these tools are generally used for informal communication, the availability of instant messaging and other online communications platforms has discouraged young individuals from acquiring formal writing skills.

To summarize, the rising use of computers and mobile phones for communication has resulted in the decline of traditional reading habits and hindered the development of formal writing proficiency in young individuals.

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • Widespread use: sự sử dụng rộng rãi

  • Widespread (adj): phổ biến, rộng rãi

 • Traditional reading habits: thói quen đọc truyền thống

 • Growing popularity: sự phổ biến ngày càng rộng rãi

 • Drawn to: bị thu hút, hứng thú bởi cái gì

  • Ex: She was drawn to the beautiful scenery.

 • Essential reading materials: những nguồn tư liệu đọc thiết yếu

 • Attention span: khoảng thời gian duy trì sự tập trung

 • Constant exposure to digital media: sự tiếp xúc thường xuyên với các phương tiện truyền thông số hóa

 • Crucial aspect of developing healthy reading habits: yếu tố quan trọng để phát triển thói quen đọc lành mạnh

 • Growing dependence on: càng ngày càng phụ thuộc vào

 • Overuse (v): sử dụng quá mức

  • Excessive use ~ overuse

  • Ex: Dry hair can be caused by the overuse of hair dryers and straighteners.

 • Autocorrect (n): trình sửa lỗi chính tả tự động

 • Simplified the writing process: đơn giản hóa quá trình viết

 • Overlook (v): bỏ qua, không chú ý tới

  • Overlook ~ ignore ~ fail to notice ~ neglect

 • In turn: sử dụng để chỉ kết quả của một hành động

  • Ex: I finished my work early and, in turn, was able to go home and relax for the rest of the evening.

 • Lack of attention to detail: thiếu để ý đến tiểu tiết

  • Lack of something: sự thiếu hụt cái gì

 • Instant messaging and other online communications platforms: tính năng nhắn tin tự động và các nền tảng giao tiếp khác

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833