Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Animal rights

Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion. Người viết phải đưa ra luận điểm chứng minh cho hai quan điểm, một là việc làm thí nghiệm trên động vật là cần thiết trong việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc sử dụng cho con người; hai là việc làm trên là không cần thiết và vô nhân đạo.
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de animal rights

Đề bài và phân tích

Đề bài

Some people say that it is necessary to use animals for testing medicines intended for human use. Others, however, think it is cruel and unnecessary. Discuss both views and give your own opinion.

Phân tích

Chủ đề được đề cập trong bài là việc làm thí nghiệm trên động vật. Người viết phải đưa ra luận điểm chứng minh cho hai quan điểm, một là việc làm thí nghiệm trên động vật là cần thiết trong việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc sử dụng cho con người; hai là việc làm trên là không cần thiết và vô nhân đạo.  Thiếu một trong hai sẽ làm cho band điểm task response không quá 5.0.

Gợi ý về ý tưởng

Ủng hộ việc thí nghiệm trên động vật

Không ủng hộ việc làm thí nghiệm trên động vật

Lí do thứ nhất:  Con người hiện tại chưa thể mô phỏng được hoạt động của não và nhiều bộ phận khác cần trong việc nghiên cứu bệnh tật. Do đó, việc sử dụng động vật vẫn rất cần thiết.

Lí do thứ nhất: Việc làm trên vô đạo đức và tàn độc. Ví dụ: hàng năm có nhiều động vật bị sử dụng vào các mục đích thí nghiệm, và đa phần chúng phải chịu những nỗi đau về thể xác cũng như việc bị bỏ đói và thiếu nước uống.

Lí do thứ hai: do sự giống nhau về mặt sinh học giữa con người và động vật, việc thí nghiệm trên động vật sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan hơn so với những cách thí nghiệm khác.

Lí do thứ hai: việc đầu tư làm thí nghiệm trên động vật sẽ tốn kém, ảnh hưởng đến ngân sách của nhà nước.

Lí do thứ ba: Nhiều người tin rằng họ loài người có thể nhân bản nhiều những loài động vật được làm lí nghiệm và giúp chúng sinh sản với số lượng lớn, phục vụ cho việc nghiên cứu về lâu về dài. Do đó, sẽ không có tình trạng số lượng động vật bị giảm sút hay thậm chí là tuyệt chủng.

Lí do thứ ba: Nhiều người tin rằng cơ thể của con người và của động vật vẫn luôn khác nhau. Do đó, việc thí nghiệm trên động vật về lâu về dài vẫn sẽ không mang lại nhiều hiệu quả. Thay vào đó, con người nên ngừng việc thí nghiệm trên động vật và tìm ra những phương thức nghiên cứu thuốc chữa bệnh mới.

Bài mẫu dưới đây ủng hộ việc làm thí nghiệm trên động vật và sử dụng cặp ý 1 và 2 ở mỗi bên.

Xem thêm trọn bộ IELTS Writing Task 2 sample - 32 chủ đề thường gặp

Bài mẫu tham khảo

People have different views about whether animal testing for medical research is necessary or not. From my perspective, animal testing plays an integral role in the medicine industry, in spite of the drawbacks it brings.

There are two major reasons why some people oppose the idea of using animals for medical experiments. Firstly, it is believed that such experiments are cruel and inhumane, and therefore should be prohibited. Every year, many animals are subjected to medical experimentation and have to suffer physical pain and even deprivation of food and water. Additionally, in order to implement research on animals, large amounts of money are expended on the establishment of facilities and human resources. This can be a burden on a country’s national budget, preventing the government from investing in other more important aspects like education and housing.

Despite the above mentioned disadvantages, in my opinion, animal testing is necessary. Humans are still reliant on animal testing for many purposes, including developing new medications and checking the safety of medical products. In fact, the most powerful supercomputers are currently unable to understand the workings of the human body, and complex organs such as the brain and heart, which is crucial for medical research and development. More importantly, due to biological similarities, medical research needs to be implemented on animals, which will bring about better outcomes in medical research compared to other methods. Over many years, chimpanzees, the closest relatives of humans, have been used to investigate advanced treatments for cancer and heart disease, and until now, there is still no better alternative.

In conclusion, although animal testing may be cruel and cost a significant amount of money, it still needs to be conducted because of the unique benefits.

Từ vựng theo chủ đề

 • Plays an integral role in: Đóng một vài trò quan trọng trong

 • Oppose the idea of using animals in medical investigation: Phản đối ý tưởng sử dụng động vật trong nghiên cứu y học

 • Animals which are subjected to medical investigation: Những động vật mà được sử dụng trong nghiên cứu y học

 • Be susceptible to: Dễ bị ảnh hưởng bởi

 • Implement research on animals: Tiến hành nghiên cứu trên động vật

 • National budget will be expended on: Ngân sách quốc gia cần được giành cho việc

 • Biological similarities: Sự giống nhau về mặt sinh học

 • The above mentioned disadvantages: Những mặt bất lợi đã được nêu phía trên

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1). First, it is believed that this type of experiment is cruel and inhumane, and therefore it should be prohibited.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là phương pháp thí nghiệm trên động vật là độc ác và vô nhân đạo. Phần còn lại kết quả của vấn đề này, đó là nên bị cấm.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “to prohibit something” tương tự như “to stop something” mang nghĩa ngăn chặn, cấm điều gì đó.

 • Từ nối “and therefore” khi người viết muốn đưa ra kết quả của thông tin trước đó.

 • Từ nối “First” khi người viết muốn đưa ra quan điểm đầu tiên trong bài.

Câu (2). In fact, the most powerful supercomputers are currently unable to stimulate the workings of a human body and complex organs such as brains and hearts, which is crucial for medical research and development.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là những máy tính mạnh nhất hiện nay cũng chưa có thể mô phỏng được sự hoạt động của cơ thể con người, cũng như là những bộ phận phức tạp như não và tim. Phần còn lại đưa ra thông tin bổ sung cho mệnh đề chính.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Mệnh đề “which … development” bố sung thêm thông tin cho việc nghiên cứu cơ thể cũng như bộ phận con người.

 • Cấu trúc “to be unable to do something” mang nghĩa chưa có khả năng làm điều gì đó.

 • Cấu trúc “to stimulate something” mang nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cái gì đó.

 • Từ nối “In fact” khi người viết muốn đưa ra dẫn chứng là một thực tế nào đó.

Câu (3). More importantly, due to biological similarities, medical research needs to be implemented on animals, which will bring about better outcomes in medical research compared to other methods.

→ Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là nghiên cứu y học cần phải được thực hiện ở trên động vật trước vì sự giống nhau về mặt sinh học. Mệnh đề phụ còn lại đưa ra kết quả của việc này.

→ Điểm ngữ pháp cần chú ý:

 • Mệnh đề “which … to other methods” là mệnh đề quan hệ bố sung thêm thông tin cho mệnh đề chính trước đó.

 • Cấu trúc “due to something” tương tự “because of something” dùng để đưa ra nguyên nhân của vấn đề gì đó.

 • Cấu trúc “compared to something” tương tự “in comparison with something” dùng để so sánh với một sự vật, hiện tượng khác.

 • Từ nối “more importantly” dùng khi người viết muốn đưa ra thêm luận cứ chứng minh cho quan điểm trước đó.

Tham khảo thêm lớp học IELTS online tại ZIM Academy, giúp người học nâng band điểm IELTS và học tập linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu