Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Children Education ngày 13/02/2020

Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de children education ngay 13022020

Đề bài và phân tích chủ đề Children Education

Đề bài

Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích chủ đề Children Education

 • Chủ đề: giáo dục trẻ em, đọc sách và xem TV

 • Keywords: reading stories, watching TV, playing computer games, children.

 • Dạng bài: Opinion Essay – Đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề đưa ra ở câu hỏi.

 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết có thể đưa ra quan điểm của mình theo các hướng: hoàn toàn đồng ý / hoàn toàn không đồng ý / chỉ đồng ý/không đồng ý một phần.

Cấu trúc bài viết

 • Mở bài

  • Paraphrase lại đề bài: 1 câu.

  • Thesis Statement (Giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

 • Thân bài 1: So sánh việc đọc sách và xem TV. Trẻ em phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra các tình huống, chi tiết trong sách. Trong khí đó, với hình ảnh có sẵn khi xem TV, trẻ em sẽ dễ hình dung ra nội dung và ít cần đến trí tưởng tượng.

 • Thân bài 2: Đọc sách giúp trẻ em phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ. Học được nhiều từ vựng hơn thông qua các tình huống cụ thể trong sách.

 • Kết bài: Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

Bài mẫu tham khảo

Many people believe that reading books is more beneficial for children compared to watching TV or playing computer games. Personally, I completely agree with this opinion and will analyze my point of view in the essay below.

To begin with, children can better improve their imagination through reading books in comparison with watching TV or playing games. By reading stories, children have to use their imagination to create a vision and visualize all events described by words in the book. While reading, they will create images, thoughts and opinions in their mind, thus enhancing their imagination and creativity. Meanwhile, this can hardly be the case for watching TV, as TV already provides them with the full image and vibrant colours. Consequently, it is reasonable to say that reading books help children produce more imaginative responses compared to watching TV.

In addition, reading stories from a book also develops children’s verbal abilities compared to watching TV or playing computer games. Children will be exposed to a wide range of vocabularies as well as sentence structures when reading. Therefore, reading books can provide great opportunities for children to advance their vocabulary level, which can lead to their better writing skills.  Meanwhile, when it comes to TV shows or computer games, sounds and images are two key elements rather than texts. That is to say, books are far better than TV or games at increasing children’s vocabulary.

In conclusion, I firmly believe that the advantages of reading books far outweigh those of watching TV or playing games for children since this activity does good to both their imagination and language ability.

Để biết thêm phương pháp tư duy và làm bài trong kì thi IELTS, tham khảo thêm khoá học IELTS tại ZIM. Khóa học sẽ giúp học viên củng cố từ vựng, ngữ pháp cũng như phát triển tư duy logic ứng dụng vào triển khai ý.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu