IELTS Writing Level 5.5

idea-for-ielts-writing-task-2-topic-deforestation-va-tu-vung-theo-chu-de

Idea for IELTS Writing task 2 topic Deforestation và từ vựng theo chủ đề

Bài viết giới thiệu về Idea for IELTS Writing topic Deforestation (Nạn phá rừng) trên 3 khía cạnh: nguyên nhân, hậu quả và giải pháp kèm theo các từ vựng theo chủ đề cần thiết.

0