0

IELTS Writing Level 5.5

phep-loai-suy-analogy-phan-loai-ung-dung-vao-ielts-writing-task-2

Phép loại suy (Analogy) | Phân loại & Ứng dụng vào IELTS Writing Task 2

Phép loại suy (Analogy) là một một biện pháp tu từ phổ biến được sử dụng nhiều trong văn nói và văn viết để làm rõ cũng như nhấn mạnh quan điểm. Bài v...

Hoàng Thị Yến Chi

Bài viết này sẽ điểm qua những trang web hữu ích cho việc tự học Writing để cải thiện kỹ năng viết, kỹ năng dùng từ và ngữ pháp và cách sử dụng hiệu quả nhất những trang web này để người học có thể xác định lỗi mắc phải và tìm hiểu cách cải thiện kỹ năng viết cho mình....

bởi

Trần Xuân Đạo

Chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội nào đó hay không là một trong những đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu đồng ý hay không đồng ý về viêc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội cho tất cả mọi người. Các dịch vụ xã h...

bởi

Đỗ Thị Thu Thảo