IELTS Writing Level 5.5

idea-for-ielts-writing-task-2-topic-health-phan-tich-y-tuong-tu-vung-va-bai-mau-theo-chu-de

Idea for IELTS Writing Task 2: Topic Health - Phân tích ý tưởng, từ vựng và bài mẫu theo chủ đề

Chủ đề Health là một chủ đề quen thuộc, xuất hiện nhiều lần trong bài thi IELTS Writing Task 2, vì vậy việc tìm hiểu các vấn đề, chuẩn bị ý tưởng, từ ...

bởi

ZIM Academy

Không kiểm soát được thời gian khi làm bài thi IELTS Writing là một vấn đề mà nhiều thí sinh gặp phải. Vì vậy, bài viết này đưa ra những gợi ý giúp người học tìm ra được bản thân đang mất nhiều thời gian ở bước nào khi viết và làm thế nào để tăng tốc độ, đáp ứng kịp thời gian làm bài....

bởi

Đỗ Thanh Thủy

Một trong những từ thường sử dụng trong IELTS Writing Task 2 đó là từ về tầm quan trọng (important hay vital) nhưng việc sử dụng từ này quá thường xuyên sẽ khiến bài viết của thí sinh bị lặp từ nhiều lần và ảnh hưởng đến tiêu chí Coherence và Cohesion trong IELTS Writing bao gồm những yêu cầu liên q...

bởi

Anh Ngữ ZIM