IELTS Writing Level 5.5

phan-tich-brainstorm-y-tuong-va-phat-trien-y-cho-ielts-writing-task-2-topic-education

Phân tích, brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Education

Bài viết giới thiệu những từ vựng chủ đề Education và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng v...

bởi

Bùi Thị Tố Khuyên

Trong bài viết này, tác giả đưa ra phân tích cấu trúc chi tiết và các mẫu câu cần thiết mà thí sinh có thể áp dụng để triển khai đoạn văn đa ý (multiple idea paragraph), từ đó có thể giúp thí sinh tăng tốc độ viết bài trong quá trình áp dụng vào phần luyện tập của mình...

bởi

Phạm Thị Thanh Mai