Phân tích đề bài và lập dàn ý dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2

Dạng bài Discussion essay trong IELTS là một dạng bài yêu cầu người viết thảo luận về hai mặt của một vấn đề nhất định.
ZIM Academy
27/09/2022
phan tich de bai va lap dan y dang bai discuss both views trong ielts writing task 2

Dạng bài Discuss both views essay trong IELTS là một dạng bài yêu cầu người viết thảo luận về hai mặt của một vấn đề nhất định, đặc điểm nhận biết là ‘Discuss both views and give your opinions’. Bên cạnh việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạt và chính xác, thí sinh cần phải xây dựng các lập luận thuyết phục để chứng minh cho cả hai mặt mà đề bài yêu cầu.

Chính điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho người dự thi, đặc biệt là người học trình độ cơ bản (cụ thể là band 5.0 – 6.0). Bài viết dưới đây tác giả sẽ hướng dẫn cách phân tích đề bài, cũng như các bước lập dàn ý chi tiết cho dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2 dành cho người học luyện thi IELTS trình độ 5.0 – 6.0

Có thể bạn cần biết:

Phương pháp làm dạng bài Discussion trong bài thi IELTS Writing Task 2

discuss-both-views-and-give-your-opinions

Dạng bài này luôn luôn đưa ra 2 quan điểm trái chiều nhau về 1 vấn đề và yêu cầu người viết phải bàn luận 2 quan điểm đó và đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

Dàn bài chung

Mở bài: 

 • Giới thiệu chủ đề

 • Định huớng người đọc những gì sẽ được bàn luận ở thân bài

Thân bài:

 • Bàn luận về ý kiến thứ nhất

 • Bàn luận về ý kiến thứ hai

Kết bài:

 • Khẳng định lại đề bài

 • Đưa ra quan điểm cá nhân

Lưu ý: 2 Đoạn thân bài thường được mở đầu bằng cặp từ nối quen thuộc “On the one hand” và “On the other hand”.

Ví dụ tham khảo

Some people think international car-free days are an effective way of reducing air pollution; however, others think there are some other ways.

Discuss both views and give your opinion

discuss-both-views-trong-ielts-writing-task-2-vi-du

Bài mẫu

While international car-free days are thought to effectively reduce the level of air pollution, some other people believe there are alternatives that are also effective. I will discuss both of these views in my essay below.

On the one hand, it is true that exhaust fumes from cars are majorly responsible for polluting the air as they contain a relatively high proportion of pollutants such as CO2. By having some days without cars on the road, no harmful smoke will be released into the atmosphere, and this will therefore improve air quality. This policy is extremely effective in big cities around the world. Take Beijing, the city known for its dirty air and its atmosphere covered with smog, for example. Since this car-free policy was strictly operated, the air quality of the city has greatly improved.

On the other hand, local governments should encourage the use of public tranport like subways because it produces a smaller quantity of pollutants and is less likely to damage the air. Also, the disposal of waste, especially plastic waste that emits toxic fumes if burned carelessly, at landfills should be closely monitored. The final and the most effective way is to use sustainable and environmentally energy sources, for example solar or wind power, to replace fossil fuels in the long term.

In my view, those measures are all effective in addressing the problem of air pollution, but only to a certain extent. Such a problem needs to be dealt with by different approaches and I always feel that if there is only one way being implemented, it will not be enough.

Dạng bài Discuss both views IELTS Writing Task 2

Các yếu tố cần nắm khi phân tích đề bài Discuss both views

Khi đọc một đề bài dạng Discussion both views trong IELTS Writing Task 2, người học cần lưu ý ba yếu tố chính như sau:

 1. Chủ đề của đề bài

 2. Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận

 3. Phần câu hỏi

Một số đề bài được đưa ra như sau:

Ví dụ 1: Some people argue job satisfaction is more important than job security. Others believe a permanent job is more important. Discuss both views and give your own opinion. (Đề thi IELTS Writing ngày 18/01/2020)

Ví dụ 2: Some people think that mental strength is the most important factor for success in sports. However, some others believe that it is more important to have strong and fit people. Discuss both views and give your opinions. (Đề thi IELTS Writing ngày 18/01/2020)

Phân tích đề bài:

Ví dụ 1: 

Chủ đề: Important factors in jobs (Các yếu tố quan trọng trong công việc)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận: 

 1. Mặt thứ nhất: Job satisfaction (sự hài lòng trong công việc)

 2. Mặt thứ hai: Job security (sự ổn định trong công việc)

Phần câu hỏi: Discuss both these views and give your own opinion (Đề cập đến cả hai ý kiến trên, và đưa ra quan điểm cá nhân)

Ví dụ 2:

Chủ đề: Important factors for success in sports (Các yếu tố quan trọng trong thể thao)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận

 1. Mặt thứ nhất: Mental strength (sức mạnh về tinh thần)

 2. Mặt thứ hai: Physical strength (sức mạnh về thể chất)

Phần câu hỏi: Discuss both views and give your opinion (Đề cập đến cả hai ý kiến trên, và đưa ra quan điểm cá nhân)

discuss-both-views-trong-ielts-writing-task-2-luu-y

Đọc thêm: Kết hợp Tư duy phân kì và Tư duy hội tụ trong IELTS Writing Task 2 – Phần 1

Phạm vi giới hạn của chủ đề

Khi phân tích đề bài, người viết cần luôn luôn chú ý đến phạm vi giới hạn mà đề bài đưa ra, nếu không khi lập luận chứng minh cho hai mặt của chủ đề, người viết rất có thể sẽ phân tích lan man, dài dòng và đôi khi còn nghiêm trọng hơn là lạc đề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điểm số.

Với ví dụ thứ hai ở trên, chủ đề bài viết được đưa ra là ‘Mental strength for success in sports.’ (tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần trong thể thao). Tuy nhiên, nếu không đọc kĩ và phân tích phạm vi đề bài cẩn thận, một số thí sinh có thể phân tích tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần trong việc vượt qua khó khăn, hay giải quyết vấn đề trong cuộc sống, từ đó dẫn đến lạc đề.

Dàn bài tổng quát của một bài luận dạng Discuss both views

Tương tự như các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2, dạng bài Discuss both views có thể được chia thành bốn đoạn lớn, bao gồm: Introduction (Mở bài), Body (Hai đoạn thân bài) và Conclusion (Kết bài).

Thí sinh có thể viết nhiều hơn bốn đoạn tùy theo ý thích và khả năng lập luận của bản thân. Tuy nhiên, với người học trình độ thấp, cụ thể là band điểm từ 5 cho đến 6, việc phân tích cấu trúc một bài luận theo bốn đoạn sẽ giúp người học dễ dàng ghi nhớ, cũng như dễ dàng phân tích để đạt được mức điểm cần thiết.

Với mỗi đoạn trong bài luận, thí sinh có thể sử dụng một số cụm từ nhất định gọi là signpost (dấu hiệu), giúp họ dễ dàng định hình bài viết, cũng như giúp giám khảo dễ nhận biết chức năng của từng đoạn và theo dõi được sự phát triển tổng quát của bài viết.

Đoạn mở bài:

Paraphrase đề bài

Phần 1: People have different views about whether S +V. (Con người có những quan điểm khác nhau về …)

Ví dụ: 

People have different views about whether watching TV or reading books is more beneficial for children.

Thesis statement – Nêu rõ ý kiến, quan điểm của bản thân nghiêng về mặt nào (mặt thứ nhất hay thứ hai) của chủ đề

Phần 2: Although it can be argued that + [Quan điểm người viết không ủng hộ], I believe that + [Quan điểm người viết ủng hộ]. (Mặc dù quan điểm A có thể hợp lý, tôi đồng tình với quan điểm B)

Ví dụ:

Although it can be argued that watching TV can bring certain benefits, I believe that reading books would be better for children.

Đọc thêm: Câu chủ đề là gì? Cách viết câu chủ đề trong IELTS Writing Task 2

Thân bài 1: Lập luận chứng minh cho quan điểm thứ nhất (quan điểm A)

Câu mở đoạn

On the one hand, it is argued by some that S + V. (Một mặt, có một vài lý do vì sao quan điểm A là hợp lí)

Ví dụ:

On the one hand, it is argued by some that watching TV is more beneficial for children.

Nêu ý chính thứ nhất: Firstly, [Phân tích ý 1]

Nêu ý chính thứ hai: Secondly, [Phân tích ý 2]

Thân bài 2: Lập luận chứng minh cho quan điểm thứ hai (quan điểm B)

Câu mở đoạn

On the other hand, I would side with those who believe that S + V. (Mặt khác, tôi đồng tình với những người chọn quan điểm còn lại)

Ví dụ: On the other hand, I would side with those who believe that reading books will bring more benefits to children.

Nêu ý chính thứ nhất: To begin with, [Phân tích ý 1]

Nêu ý chính thứ hai: Furthermore, [Phân tích ý 2]

Đoạn kết bài: Kết luận và khẳng định lại quan điểm của bản thân

In conclusion, while S + V, I completely agree with those who believe that S + V. (Tóm lại, trong khi [Quan điểm A] có thể hợp lý, tôi hoàn toàn đồng tình với những người ủng hộ [Quan điểm B])

Ví dụ: In conclusion, while watching TV offers certain benefits, I completely agree with those who believe that reading books is a better choice.

Viết một bài luận dạng Discuss both views hoàn chỉnh

Ở mục ba cũng như mục cuối cùng của bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn người học viết một bài luận hoàn chỉnh, ở trình độ Intermediate (5.5), dưa vào dàn bài tổng quát phía trên.

Một đề bài mẫu được đưa ra như sau:

Some people think an aging population can cause big problems. Others, however, think the aging population has many advantages for business, government and for society in general. Discuss both views and give your opinion.

Bốn bước dưới dây sẽ lần lượt được phân tích giúp học viên trình độ Intermediate viết được một bài luận hoàn chỉnh:

 1. Bước 1: Phân tích đề bài

 2. Bước 2: Viết mở bài

 3. Bước 3: Lập dàn ý và viết thân bài

 4. Bước 4: Viết kết bài

Bước 1: Phân tích đề bài

Chủ đề: The aging population (Dân số già)

Hai mặt liên quan đến chủ đề cần thảo luận

 1. Mặt thứ nhất: Khó khăn của dân số già

 2. Mặt thứ hai: Lợi ích của dân số già

Phạm vi giới hạn: Ảnh hưởng của dân số già lên doanh nghiệp, chính phủ và xã hội nói chung

Bước 2: Viết mở bài

Phần 1: People have different views about whether S +V (trong đó mệnh đề S + V sẽ diễn đạt chủ đề của bài viết)

Phần 2: Although it can be argued that + [Quan điểm người viết không ủng hộ], I believe that + [Quan điểm người viết ủng hộ].

Dựa vào bảng phân tích đề bài và ngôn ngữ của phần mở bài, người học trình độ Intermediate có thể viết mở bài một cách đơn giản và hiệu quả như dưới đây:

People have different views about whether an aging population would bring more benefits or drawbacks for business, government and for society in general. Although it can be argued that an aging population can cause several problems, I believe that the advantages they bring would be bigger.

Bước 3: Viết thân bài

Phần thân bài là phần quan trọng nhất trong một bài luận, vì thế thí sinh cần lập dàn ý thật kĩ và dành thời gian tầm 5 phút để soạn thảo trước khi viết. Pauline Cullen, cố vấn chuyên môn tại Đại học Cambridge, tác giả của những đầu sách IELTS nổi tiếng đã trình bày trong cuốn sách ‘The key to IELTS Success’ của mình rằng: ‘If you do not plan in the test, you are planning to retake the test for many times.’ (Tạm dịch: Nếu bạn không lặp dàn ý cho bài viết, bạn đã chuẩn bị để thi lại IELTS nhiều lần sau đó.).

Chính vì vậy, dàn ý chi tiết cho phần thân bài được tác giả cung cấp như dưới đây sẽ giúp người học trình độ Intermediate hệ thống các ý tưởng và triển khai lập luận một cách cơ bản:

Body 1

Body 2

Idea 1: ………………………………………………….

Explain……………………………………………………

Effect:…………………………………………..

Any example?……………………………………….

Idea 2:………………………………………………

Explain……………………………………………………

Effect:…………………………………………….

Any example?

……………………………………………………………….

Idea 1: ………………………………………………….

Explain………………………………………………………

Effect:…………………………………………………….

Any example? ……………………………………….

Idea 2:……………………………………………….

Explain …………………………………………………

Effect:……………..……………………………………….

Any example?

……………………………………………………………….

Ghi chú:

 1. Explain: Giải thích nguyên nhân nào dẫn đến một ý tưởng, ý tưởng đó chứa đựng các yếu tố gì, ai là người chịu tác động.

 2. Effect: Sau khi giải thích thì dẫn đến hệ quả, kết luận gì.

 3. Any example: Có cần đưa thêm ví dụ để làm rõ lập luận hay không.

Từ bảng khái quát trên, một người học trình độ cơ bản có thể sắp xếp ý tưởng và điền vào bảng dàn ý chi tiết như sau:

Dàn ý tiếng Việt

 1. Body 1: Khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp và xã hội

Idea 1: Ảnh hưởng sự phát triển của công ty

Explain: Cách làm cổ hũ, không giỏi công nghệ như người trẻ

Effect: Ít tiến bộ và thay đổi mới trong công ty

Idea 2: Tạo áp lực cho chính phủ và xã hội

Explain: Cần nhiều lương hưu và chu cấp về dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Effect: Áp lực tài chính cho chính phủ

 1. Body 2: Lợi ích cho doanh nghiệp, doanh nghiệp và xã hội

Idea 1: Biểu hiện trong công việc tốt hơn giới trẻ

Explain: Kinh nghiệm nhiều hơn, có kĩ năng xã hội tốt hơn

Effect: Giúp phát triển công ty

Idea 2: Có nhiều tình nguyện viên cho xã hội

Explain: Nhiều thời gian rảnh, thoải mái về tài chính hơn

Effect: Hạnh phúc hơn khi cho đi

discuss-both-views-and-give-your-opinions-trong-ielts-writing-task-2-4-buoc

Dàn ý tiếng Anh

 1. Body 1: Problems of older people for business, government and society

Idea 1: Affect the development of companies

Explain: Old way of doing things, not use the technology as well as the young people

Effect: Less innovation and change in organizations

Idea 2: Pressure for the government, society

Explain: More old people need more pensions and health care services

Effect: Financial problems for the government

Thân bài mẫu 1 trình độ Intermediate:

On the one hand, it is argued by some that the older generation can bring several challenges. Firstly, this generation can negatively affect the development of companies. This is because old people usually prefer old ways of doing things and cannot use technology as well as the young. As a result, there will be less innovation and change in organizations. Secondly, this generation can also put a pressure on the government and society in general. When there are more old people, there will be more pensions and health care facilities. As a result, the government will have to suffer from problems on finance.

 1. Body 2: Benefits of older people for business, government and society

Idea 1: Performance better than the young

Explain: Work longer, good interpersonal skills

Effect: Develop the company

Idea 2: More volunteers for the economy

Explain: More free time, use money more comfortably

Effect: Happier to give back to the community

Thân bài mẫu 2 trình độ Intermediate

On the other hand, I would side with those who believe that this generation brings more benefits. To begin with, old people would perform better than the young in the company. This is because they work longer and have good interpersonal skills. Therefore, their skills and experience will help develop the company. Furthermore, when there are more old people, there will be more volunteers for the economy. When people are retired, they will have more free time and use their money more comfortably. Therefore, they would feel happier to give back to the community.

Bước 4: Viết kết bài

In conclusion, while ……………………….., I would side with those who believe that …/I completely agree with those who believe that …

Dựa vào bảng ngôn ngữ cho phần kết bài trên, tác giả có thể viết kết bài đơn giản cho đề bài này như sau:

In conclusion, while an old generation can cause several disadvantages, I would completely agree with those who believe that older people can contribute a lot to business, government and society in general.

Bài mẫu hoàn chỉnh dạng Discuss both views dành cho trình độ từ 5.0 – 5.5 – 6.0

People have different views about whether an aging population would bring more benefits or drawbacks for business, government and for society in general. Although it can be argued that old people can cause several problems, I believe that the advantages they bring would be bigger.

On the one hand, it is argued by some that the older generation can bring several challenges. Firstly, this generation can negatively affect the development of companies. This is because old people usually prefer old ways of doing things and cannot use technology as well as the young. As a result, there will be less innovation and change in organizations. Secondly, this generation can also put a pressure on the government and society in general. When there are more old people, there will be more pensions and health care facilities. As a result, the government will have to suffer from problems on finance.

On the other hand, I would side with those who believe that this generation brings more benefits. To begin with, old people would perform better than the young in the company. This is because they work longer and have good interpersonal skills. Therefore, their skills and experience will help develop the company. Furthermore, when there are more old people, there will be more volunteers for the economy. When people are retired, they will have more free time and use their money more comfortably. Therefore, they would feel happier to give back to the community.

In conclusion, while it is true that an aging population can cause several disadvantages, I would completely agree with those who believe that older people can contribute a lot to business, governments and society in general.

(280 words)

Nhận xét: Ở trình độ Intermediate (band điểm dưới 6.0), vốn từ vựng và ngữ pháp của thí sinh có thể chưa thật sự đa dạng, còn nhiều hạn chế và đôi khi sẽ có sai xót. Chính vì thế, việc lập một dàn ý chi tiết cụ thể cho dạng bài Discuss both views sẽ giúp học viên giảm bớt khó khăn trong việc suy nghĩ ý tưởng và sắp xếp thông tin, và từ đó khiến bài viết của họ trở nên dễ hiểu hơn.

Đọc thêm: Download tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Discussion

Khám phá Khoá IELTS 5.5 tại ZIM!

Trong IELTS Writing Task 2 "Discuss both views," học viên band 5.0 - 6.0 thường đối mặt với thách thức về từ vựng, ngữ pháp, và khả năng phân tích. Đối với nhóm này, việc trình bày ý và xây dựng dàn ý trở nên khó khăn, gây thiếu sự sâu sắc trong bài viết. 

Đối với những khó khăn học viên đang gặp phải trong kỳ thi IELTS, việc đăng ký tham gia khoá học IELTS Intermediate tại ZIM là giải pháp hoàn hảo. Với mục tiêu đạt 5.5 ở mỗi kỹ năng, học viên sẽ được hướng dẫn từng bước chi tiết trong quá trình học, từ Listening, Reading, Writing đến Speaking. Đặc biệt, cam kết chất lượng của ZIM được thể hiện qua các bước kiểm tra trình độ đầu vào, học thử trải nghiệm miễn phí và cam kết đảm bảo đầu ra. Đội ngũ giáo viên có trình độ cao và kinh nghiệm sẽ giúp học viên tự tin hơn trong việc đối mặt với kỳ thi quan trọng.

Đăng ký ngay khóa học Khóa học IELTS 5.5 tại ZIM để nâng cao trình độ và tự tin đối mặt với bài thi!

Tổng kết

Với bài viết lần này, tác giả đã giới thiệu những điều cần lưu ý trong quá trình phân tích đề bài dạng Discuss both views discuss give and your opinions, hướng dẫn lập dàn ý chi tiết để sắp xếp thông tin một cách hiệu quả, cũng như là sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu một cách linh hoạt, chính xác hơn. Với khóa IELTS Intermediate tại ZIM, người học sẽ được luyện tập viết câu, viết đoạn cho 5 dạng đề IELTS Writing Task 2, cũng như nhận đánh giá và chỉnh sửa lỗi sai trực tiếp từ giáo viên.

Trần Thị Tuyết Trâm

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (4 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity