Topic sentence là gì? Cách viết câu chủ đề trong IELTS Writing Task 2

Câu chủ đề đóng vai trò cung cấp cho người đọc thông tin tổng quan của cả đoạn văn, đáp ứng 2 thông điệp: chủ đề của bài viết và ý chủ đạo của đoạn văn. Bài viết dưới đây sẽ giúp người học tìm hiểu rõ hơn câu chủ đề – topic sentence là gì và gợi ý một số cấu trúc câu chủ đề thông dụng để giúp người đọc có cơ sở luyện thi IELTS Writing Task 2 hiệu quả hơn.
author
ZIM Academy
20/03/2022
topic sentence la gi cach viet cau chu de trong ielts writing task 2

Để viết thân bài IELTS Writing Task 2 rõ ràng và phù hợp với các tiêu chí đánh giá và đạt được điểm số 6.0-6.5, người học cần tìm hiểu kỹ về bố cục đoạn thân bài và cách phát triển một nội dung trọng tâm (central topic) thông qua việc viết câu chủ đề (topic sentence) cho đoạn văn (Tiêu chí Coherence and Cohesion).

Câu chủ đề – Topic sentence là gì?

Topic sentence là câu chủ đề cung cấp cho người đọc thông tin tổng quan của cả đoạn văn được viết theo phương pháp lập luận diễn dịch. Một câu chủ đề hoàn thiện cần truyền tải được 2 thông điệp: Chủ đề của bài viết và Ý chủ đạo của đoạn văn.

Thông tin trong câu chủ đề cần (topic sentence) có tính bao quát, tránh những chi tiết cụ thể. Điều này sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn chung nhất về nội dung đoạn văn cũng như mối quan hệ giữa ý chủ đạo của đoạn văn với quan điểm của người viết được thể hiện ở câu luận điểm (The thesis statement) ở đoạn mở bài.

câu chủ đề là gì

Ví dụ:

Đề bài: Cycling is becoming less and less popular in many places around the world. What are the reasons for this trend? (Việc đi xe đạp ngày càng trở nên ít phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Những lý do cho xu hướng này là gì?)

Câu chủ đề (topic sentence) cho đoạn thân bài cần khái quát cho người đọc biết rằng đoạn văn này sẽ nêu các nguyên nhân gây ra việc kém phổ biến của cycling.

Topic sentence: There are two main reasons (ý chủ đạo của đoạn) for cycling becoming less popular (chủ đề chính).

Để viết một câu chủ đề (topic sentence) hiệu quả, người viết cần xác định:

  1. Đối tượng / chủ đề chính trong bài viết là gì?

  2. Ý tưởng trọng tâm của đoạn văn là gì?

Lưu ý: Ý tưởng trọng tâm phải trả lời được câu hỏi nêu ra trong đề bài và phải phù hợp với ý kiến của người viết ở mở bài.

Xem thêm: Các cấu trúc câu trong Writing IELTS task 2

Một số lỗi sai cần lưu ý khi viết topic sentence

Trong quá trình luyện thi IELTS Writing, nhiều người viết có thể mắc 3 lỗi sai sau:

  1. Câu chủ đề không nhắc lại chủ đề trọng tâm của bài viết.

  2. Câu chủ đề không đủ khái quát nội dung của đoạn văn.

  3. Câu chủ đề không trực tiếp phát triển quan điểm người viết ở câu luận điểm.

Các ví dụ sau đây sẽ phân tích cụ thể các lỗi thường gặp trong câu chủ đề (topic sentence) của đoạn văn:

Ví dụ 1:

Chủ đề: Cycling is becoming less and less popular in many places around the world. What are the reasons for this trend? Can you suggest some ways to make cycling more popular?

Câu mở đoạn cho phần lý do: “There are two main reasons for this.”

Vấn đề: Topic sentence – Câu chủ đề không chứa nội dung chính của bài viết (Cycling is becoming less popular) và gây khó hiểu cho người đọc vì người đọc không hiểu “this” ở đây chỉ điều gì.

Thay cho lối viết mơ hồ trên, người viết nên viết đầy đủ và nhắc lại chủ đề của bài viết “Việc đạp xe trở nên kém thịnh hành hơn”.

Sửa: There are two main reasons (controlling idea) for cycling becoming less popular (topic).

topic sentence là gì

Ví dụ 2:

Chủ đề: Art classes should be a compulsory part of high school education. Do you agree or disagree?

Câu luận điểm ở mở bài: Although art classes can benefit the development of high school students, I disagree that such classes should be made compulsory. (Mặc dù các lớp học về nghệ thuật mang lại lợi ích cho sự phát triển của học sinh, tôi không đồng ý rằng các lớp học như vậy nên được thực hiện bắt buộc.)

Đoạn thân bài thứ nhất về những lợi ích của “Art classes”:

High school students nowadays are experiencing a much higher amount of stress from school than ever before. They have to study too many subjects that require different skill sets, tremendous effort and discipline. However, they can both have fun and learn something at the same time during art classes. Additionally, these classes help students improve their creativity through many activities of creating art works.

Vấn đề: Câu chủ đề (topic sentence) không có tính bao quát đại ý của cả đoạn và thưc tế chỉ nêu một tình trạng hiện tại của học sinh trung học.

Người viết có thể sửa lại câu mở đoạn trên như sau:

Art classes can relieve students’ stress from study and increase their creativity.

Với câu chủ đề (topic sentence) trên, chủ đề của bài luận (art classes) đã được nhắc đến và ý chính của đoạn văn đã được truyền tải rõ ràng bằng 2 cụm từ diễn đạt 2 lợi ích mà art classes mang lại đó là ‘relieve stress and increase creativity’.

Đoạn văn hoàn chỉnh sau khi đã có câu mở đoạn phù hợp:

Art classes (topic) can relieve students’ stress from study and increase their creativity (controlling idea). In fact, high school students nowadays are experiencing a much higher amount of stress from school than ever before because they have to study too many subjects that require different skill sets, tremendous effort and discipline. However, they can both have a chance to ease their mind and learn something at the same time during art classes. Additionally, these classes help students improve their creativity through many activities of creating art works.

Ví dụ 3:

Đề bài: Education for young people is important in many countries. However, some people think that the government should spend more money on education in adult population who cannot read and write. To what extent do you agree or disagree?

Luận điểm ở mở bài: Although there are some drawbacks if the government spend more money on adult education, I agree that it is a necessary thing to do. (Mặc dù có một số bất lợi nếu chính phủ chi tiêu nhiều tiền hơn cho giáo dục người lớn, tôi đồng ý rằng đó là một điều cần thiết phải làm.)

Đoạn thân bài thứ nhất: On the one hand, spending government budget on adult illiteracy (topic) has a number of disadvantages (controlling idea).

Đoạn thân bài thứ hai:

On the other hand, I believe that investing in the youth education is more important than adult illiteracy. This is because the number of white-collar jobs is on the increase while blue-collar jobs are gradually superseded by automatic devices. This means a substantial number of untrained people are being made redundant, which is equivalent to a higher rate of unemployment.

Vấn đề: Câu chủ đề (topic sentence) chưa khớp với luận điểm chính của bài cũng như đại ý của toàn đoạn văn vì chủ đề chính là việc đầu tư cho ‘adult education’, không có so sánh với ‘youth education’

Sửa lại câu chủ đề (topic sentence):

On the other hand, I believe that investing in adult illiteracy (topic) is important due to several benefits (controlling idea).

Đọc thêm: Ứng dụng mô hình Reverse Pyramid vào viết mở bài IELTS Writing Task 2

Cấu trúc câu chủ đề – topic sentence thông dụng IELTS Writing Task 2

Dạng bài Causes and Solutions

Dạng câu hỏi

  • Why is it happening? Are there any solutions to this problem?

  • What are the reasons? What can be done to solve this problem?

Thân bài 1: To begin with, [The topic] is attributed to various factors.

Thân bài 2: Fortunately, there are a number of viable solutions to help deal with the problem of [the topic].

Ví dụ:

Air pollution has become a big issue in many cities. What are the causes? What are the solutions?

Luận điểm ở mở bài: My essay below will analyze both the causes and solutions to this concern.

Thân bài 1:

To begin with, air pollution in some major cities is attributed to various factors.

Thân bài 2:

Fortunately, there are a number of viable solutions to help deal with the problem of air pollution.

topic sentence trong IELTS Writing task 2


Dạng bài Advantages and Disadvantages

1. Is this a positive or a negative development?

Thân bài 1: On the one hand, [The topic] can be disadvantageous/ advantageous in some certain aspect.

Thân bài 2: On the other hand, [The topic] is a positive/ negative development for various reasons.

2. Do the advantages outweigh the disadvantages ?

Thân bài 1: On the one hand, [The topic] may bring about a number of beneficial/ detrimental effects.

Thân bài 2: On the other hand, I claim that the disadvantages/ advantages of [the topic] are greater due to many reasons.

Ví dụ:

Some universities now offer their courses on the Internet as an alternative to classes delivered in campus. Is this a positive or negative development?

Luận điểm ở mở bài: In my opinion, this trend could have both positive and negative consequences in equal measure.

Thân bài 1:

On the one hand, enrolling in online courses instead of offline ones can be disadvantageous in some certain aspect.

Thân bài 2:

On the other hand, online university courses are a positive development for various reasons.

Dạng đề Discuss both views

On the one hand, there are some reasons why people hold a belief that [the 1st opinion]

On the other hand, I firmly believe that + [the 2nd opinion] ( ý kiến ở thân bài 2 là ý kiến mà người viết đồng tình.)

Ví dụ:

Some people think the government should spend money on roads and motorways, while others believe that improving public transport systems is more important. Discuss both views and give your opinion.

Đối với đề này, người viết cần bàn luận tại sao một số người nghĩ government nên dành tiền đầu tư road systems và tại sao một số người khác tin rằng đầu tư cho public transport quan trọng hơn.

Luận điểm ở mở bài: Both sides of this argument will be discussed in the essay below , and my opinion is drawn in the end.

Thân bài 1:

On the one hand, there are some reasons why people think money from governments should be invested in expanding and improving roads.

Thân bài 2:

On the other hand, it is understandable why many people think that investing in public transport is more important.

ví dụ ứng dụng topic sentence

Tổng kết

Bài viết trên đây đã trình bày câu chủ đề là gì/ topic sentence là gì trong một đoạn văn, phân tích các lỗi viết câu chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS Writing Task 2 và gợi ý một số cấu trúc câu cho các dạng đề thường gặp.

Để có lộ trình học tập hiệu quả cho kỳ thi IELTS, tham khảo trung tâm luyện thi IELTS ZIM Academy cung cấp lộ trình học phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng học viên.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (4 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu