IELTS Speaking topic: Tổng hợp chủ đề thường gặp trong Part 1, Part 2, Part 3

Bài thi IELTS speaking bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, nhằm đánh giá khả năng giao tiếp và trình bày của thí sinh. Trọng tâm của bài viết này là đưa ra những IELTS Speaking topic thường gặp trong bài thi và giới thiệu một vài tài liệu luyện thi speaking hiệu quả để giúp người đọc có sự chuẩn bị tốt hơn cho phần thi này.
ZIM Academy
19/03/2024
ielts speaking topic tong hop chu de thuong gap trong part 1 part 2 part 3

Key takeaways

IELTS Speaking topic thường gặp:

 • Education

 • Family

 • Work 

 • Study

 • Hobbies

 • Environment

 • Health

 • Food

 • Media & News 

 • Travel

 • Technology

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking gồm 3 phần (3 parts), mỗi phần có cấu trúc khác biệt nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là đánh giá khả năng giao tiếp và đưa ra quan điểm, ý kiến bằng Tiếng Anh của thí sinh về một chủ đề cụ thể được đưa ra trong đề bài IELTS Speaking.

Phần thi

Thời gian và yêu cầu cụ thể từng phần

Part 1 (Introduction and Interview)

 • Thời gian: từ 4 đến 5 phút

 • Nội dung và yêu cầu: phần thi đầu tiên yêu cầu thí sinh trả lời ngắn gọn những câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày như: quê quán, nghề nghiệp, chỗ ở, sở thích, gia đình…

Part 2 (Long turn)

 • Thời gian: thí sinh có 1 phút chuẩn bị và 2 phút trình bày

 • Nội dung và yêu cầu: ở phần thi này, thí sinh sẽ được phát một mẫu giấy nhỏ chứa đề bài và một số câu hỏi gợi ý để thí sinh tìm kiếm ý tưởng về một chủ đề cụ thể, thường là miêu tả người, vật, nơi chốn hoặc một sự kiện nào đó. Sau 2 phút trình bày, giám khảo có thể hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến nội dung câu trả lời của thí sinh.

Part 3 (Discussion)

 • Thời gian: từ 4 đến 5 phút

 • Nội dung và yêu cầu: thí sinh sẽ được hỏi tiếp một số câu hỏi liên quan đến chủ đề ở part 2, tuy nhiên những câu hỏi này thường mang tính chất trừu tượng hơn và yêu cầu thí sinh phải có nhiều kiến thức về xã hội để thảo luận và mở rộng được vấn đề.

topic IELTS Speaking

Các nhóm topic IELTS Speaking thường gặp trong phần thi

Speaking IELTS topic Part 1

Trong IELTS Speaking Part 1, có khoảng 10 chủ đề mà thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp, bao gồm: Introduce yourself, Family, Education, Work , Hobbies, Hometown, Daily routine, Food, Weather….

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp tương ứng với mỗi chủ đề nêu trên:

Topic Introduce yourself

 • What's your full name?

 • Does your name have a special meaning?

 • Where are you from?

 • Tell me about your hometown.

 • What do you do?/What's your occupation?

Topic Family

 • Do you have a large or small family?

 • How many siblings do you have?

 • Who are you close to in your family?

 • Have you ever had a disagreement with a family member? How did you resolve it?

 • Do you get along well with your family?

 • Who's your favorite member of your family?

 • What do you usually do with your family?

Xem chi tiết bài mẫu Topic Family and Friends IELTS Speaking Part 1

Topic Education

 • What's your educational background?

 • What subjects did you study in school?

 • What was your favorite subject in school?

 • Did you go to university?

 • What are your future educational plans?

Xem chi tiết bài mẫu IELTS Speaking Topic Education

Topic Work

 • What's your current job?

 • Why did you choose this job?

 • How did you get your job?

 • What are your future career plans?

 • Are you satisfied with your current job?

Xem chi tiết bài mẫu Topic Job/Work Speaking Part 1, 2, 3

Topic Hobbies

 • What are your hobbies?

 • When did you start doing your hobbies?

 • What do you often do in your spare time?

 • Do you like reading? What kind of book do you like?

 • How often do you do your hobbies?

 • Why do you like your hobbies?

 • Have your hobbies changed over time?

Xem chi tiết bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Hobbies and Interests

Topic Hometown

 • Where is your hometown located?

 • What do you like about your hometown?

 • Is there anything you dislike about your hometown?

 • Can you tell me about any famous landmarks or tourist attractions in your hometown?

 • Would you want to live in your hometown in the future?

Xem chi tiết bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Hometown

Topic Daily routine

 • What's your daily routine?

 • What time do you usually get up/go to bed?

 • What do you do in the morning/evening?

 • Do you have a set schedule or is it flexible?

 • How do you usually spend your weekends?

Xem chi tiết bài mẫu IELTS Speaking Part 1 daily routine

Topic Weather

 • What's your favorite type of weather?

 • Do you prefer hot or cold weather?

 • Does the weather ever affect your mood?

 • How is the weather in your hometown?

 • Do you think that weather affects people's behavior?

Xem chi tiết bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Weather

Topic Food

 • What's your favorite type of food?

 • Do you like cooking?

 • Have you ever tried any unusual food?

 • Is there any food you dislike?

 • What's a traditional dish in your country?

Xem thêm: Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Speaking IELTS topic Part 2

Trong IELTS Speaking Part 2, sau 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ trình bày về một chủ đề bất kỳ với thời gian tối đa là 2 phút, thường là yêu cầu mô tả về người, đồ vật, nơi chốn hay sự việc/sự kiện. Dưới đây là những câu hỏi thường xuất hiện cho từng chủ đề nêu trên:

Topic miêu tả người - Describe a person

 • Describe a person who has influenced you.

 • Describe a person who you admire.

 • Describe an intelligent person you know

 • Describe a family member who you are close to.

 • Describe a famous person who you would like to meet.

 • Describe a person who you think is very hardworking.

Topic miêu tả vật - Describe an object

 • Describe a book you have read that you really enjoyed.

 • Describe something given to you that you really needed

 • Describe a piece of technology you use a lot.

 • Describe an item you bought but do not often use

 • Describe a gift you received that was very special.

 • Describe a piece of furniture in your home.

 • Describe a souvenir you bought when you traveled.

Topic miêu tả nơi chốn - Describe a place

 • Describe a city or town you have visited and liked.

 • Describe a historical building you have visited.

 • Describe a place you would like to visit in the future.

 • Describe a place you have been to that was very crowded.

 • Describe a place you have been to where you could see a lot of wildlife.

Topic miêu tả sự việc/sự kiện - Describe an event

 • Describe a time you received horrible service.

 • Describe a celebration that is important in your country.

 • Describe a concert or live performance you have attended.

 • Describe a sporting event you have been to.

 • Describe a time you received money as a gift

 • Describe a wedding or other happy event you have attended.

 • Describe a time when you had to wait for something.

Topic miêu tả trải nghiệm - Describe a experience

 • Describe a time when you felt proud of a family member.

 • Describe a time you gave some helpful advice to someone.

 • Describe an activity you usually do that wastes your time.

 • Describe a time you friendly to someone you didn't like.

 • Describe a time you waited for something special to happen.

 • Describe a time when you saw a lot of plastic waste (egin a park, on a beach, etc)

Topic miêu tả công việc/ học tập - Work/ study

 • Describe something that you are interested to learn or improve.

 • Describe a thing you did to learn another language.

 • Describe something that you do that can help you concentrate on work or study.

 • Describe an interesting job that you would like to do in the future.

Xem thêm: 60 chủ đề IELTS Speaking Part 2

Speaking IELTS topic Part 3

IELTS Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng trong bài thi IELTS Speaking và cũng là phần thi được đánh giá là có độ khó cao do tính chất trừu tượng của nó. Tuy nhiên những câu hỏi này thường có một sự liên kết nhất định với chủ đề mà thí sinh gặp phải ở part 2.

Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến các chủ đề mà thí sinh có khả năng cao gặp phải trong phần thi này.

Topic công nghệ (Technology)

 • What are some of the ways that technology has improved the workplace?

 • Do you think computers make our life simpler or more complex?

 • How do you think technology has changed the way we communicate with each other?

 • What are some of the potential ethical concerns surrounding the use of technology?

 • What do you think of people who are addicted to playing online games?

 • How can we ensure that technology is used for good and not harm?

Topic giáo dục (Education)

 • Which one do you think is more important? Practical skills or academic skills?

 • What do you think are the most important qualities for a good teacher?

 • What should teachers do to make students obey rules?

 • How do you think the role of teachers has changed over the years?

 • What are some of the benefits and drawbacks of online learning?

 • How can people improve their memory?

 • How can parents help their children succeed in school?

Topic môi trường (Environment)

 • What kinds of pollution are serious in your country?

 • What do you think are the most effective ways to reduce carbon emissions?

 • What can individuals do to protect our environment?

 • How can we encourage more people to use public transportation?

 • Why is there a need to involve the government in environmental protection?

 • What are some of the benefits and drawbacks of renewable energy sources?

 • How can individuals make a difference in protecting the environment?

Topic sức khỏe (Health)

 • Do you think people in your country are less healthy than they used to be?

 • What are the benefits of regular exercise?

 • What are some ways to encourage people to lead a healthy lifestyle?

 • How can we reduce the prevalence of obesity in society?

 • What are the best ways to keep fit?

Topic truyền thông và tin tức (Media and News)

 • What are the advantages and disadvantages of social media?

 • How has the rise of social media affected traditional media, such as newspapers and TV?

 • How do you think social media will evolve in the future?

 • What are some of the negative effects of excessive screen time on young people?

 • How important is it for journalists to be objective?

 • How has the internet changed the way people consume news?

 • Do you think the news media is biased? If so, how and why?

Tổng hợp file PDF bài mẫu IELTS speaking theo chủ đề

 1. Download bài mẫu IELTS Speaking Part 2 Band 8

 2. Download bài mẫu IELTS Speaking Band điểm 7+ 2020. Kèm file AUDIO

 3. Download EBOOK The Complete Solution IELTS Speaking. Kèm file AUDIO

Chiến lược giúp ghi điểm trong phần thi Speaking IELTS

Để đạt kết quả tốt trong bài thi nói IELTS, thí sinh cần chuẩn bị kỹ năng nói, kiến thức nền về các chủ đề thường gặp, và khả năng diễn đạt lưu loát, linh hoạt.

Một số chiến lược mà thí sinh có thể tham khảo để áp dụng như sau:

Về từ vựng

 • Thí sinh nên học từ vựng theo chủ đề, nghiên cứu thật kỹ cách dùng từ thông qua những trang web hoặc từ điển đáng tin cậy như Cambridge Dictionary hay Oxford Dictionary để dùng từ đúng ngữ cảnh.

 • Thí sinh nên ưu tiên học collocations thay vì từng từ riêng lẻ để các câu nói trong phần trình bày được chính xác và tự nhiên hơn.

 • Tránh lạm dụng những từ ngữ phức tạp khi không thật sự hiểu rõ ngữ cảnh áp dụng từ.

chiến lược từ vựng cho ielts speaking

Về ngữ pháp

Trong phần trình bày, để đạt được điểm số cao ở tiêu chí Grammar Range, thí sinh cần kết hợp sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau cũng như nên ưu tiên sử dụng câu phức thay vì câu đơn.

Xem ngay: Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp IELTS Speaking phổ biến nhất

Top 3 sách luyện thi IELTS Speaking hay nhất

Người học có thể tham khảo các nguồn tài liệu để luyện tập kỹ năng nói, như danh sách các chủ đề ở trên, bài mẫu trả lời cho từng chủ đề. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm các sách dưới đây.

Understanding Vocab for IELTS Speaking - 2nd Edition

Sách cung cấp từ và cụm từ hay về 16 chủ đề thường gặp trong bài thi IELTS 2 năm gần đây: Study, Work, Accommodation,The Internet, Technology, Tourism, Culture and Travel, Food, Places, Personality, Relationships, Decisions, Feelings, Shopping, Money.

Đặt mua sách ngay: Understanding Vocab for IELTS Speaking - 2nd Edition

Review sách chi tiết:

Collins Speaking for IELTS

Đối với những thí sinh mới bắt đầu làm quen với bài thi IELTS Speaking thì Collins Speaking for IELTS là một trong những lựa chọn nên cân nhắc nhất bởi nội dung sách được trình bày rất khoa học, gồm tổng cộng 12 units với các bài kiểm tra ngắn, các câu hỏi và chủ đề liên quan đến các phần của bài thi IELTS Speaking.

Ngoài ra, sách còn cung cấp cho người đọc các lời khuyên và chiến lược bổ ích, giúp họ nhanh chóng cải thiện kỹ năng nói của mình.

31 High-Scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Questions

Với những thí sinh muốn cải thiện kỹ năng trả lời các câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking thì đây là một tài liệu không thể thiếu bởi nó cung cấp cho người học 31 công thức trả lời khác nhau để giải quyết các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi ielts speaking. Trong cuốn 31 High-Scoring Formulas To Answer The IELTS Speaking Question sẽ đưa ra những ví dụ cụ thể và được giải thích một cách chi tiết, giúp thí sinh dễ dàng vận dụng chúng vào thực tiễn.

Basic IELTS Speaking

Basic IELTS Speaking là một tài liệu luyện thi speaking vô cùng hữu ích cho người mới bắt đầu của tác giả Zhang Juan. Cả quyển bao gồm 10 chương với mỗi chương tập trung vào một chủ đề khác nhau, giúp người học phát triển các kỹ năng cơ bản về từ vựng, ngữ pháp, phát âm và đặc biệt là cung cấp cho người học các gợi ý và mẹo để giúp họ trả lời câu hỏi một cách chính xác và tự tin hơn trong phần thi IELTS Speaking.

sách luyện ielts speaking topic

Tổng kết

IELTS Speaking là một phần thi đòi hỏi thí sinh phải luyện tập khả năng phản xạ cao cũng như có vốn từ vựng phong phú về nhiều chủ đề khác nhau. Trên đây là tổng hợp Speaking Topics for IELTS và gợi ý những tài liệu hay liên quan đến kỹ năng Speaking mà thí sinh có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho phần thi này.


Nguồn tham khảo:

 • IELTS Speaking Part 1 Topics and Questions. ieltsliz.com/ielts-speaking-part-1-topics.

 • IELTS Speaking Part 3 Topics. ieltsliz.com/ielts-speaking-part-3-topics-2.

Tham khảo thêm khóa học IELTS nâng cao kỹ năng Speaking cho ba phần thi, mở rộng từ vựng, ngữ pháp ghi điểm, cách sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và tự nhiên đa dạng chủ đề.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu