Tổng hợp 60 chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp

Tổng hợp 60 chủ đề IELTS Speaking part 2 thường gặp trong những năm gần đây, những mẹo trả lời câu hỏi IELTS Speaking part 2 dành cho thí sinh.
Published on
C
Contributor

Tác giả

tong-hop-60-chu-de-ielts-speaking-part-2-thuong-gap

IELTS Speaking là phần thi được đánh giá dễ gây mất điểm nhất. Để đạt được điểm cao, bạn cần chuẩn bị thật kỹ các chủ đề trước khi thi. Trong bài viết sau Anh Ngữ ZIM đã tổng hợp các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất kèm theo đó là gợi ý trả lời để bạn tham khảo.

chủ đề ielts speaking part 2Thông tin về cấu trúc Phần thi IELTS Speaking Part 2:

Thí sinh sẽ nhận được thẻ ghi chủ đề bài nói Speaking IELTS Part 2 cùng với giấy và bút chì để phác thảo trước ý tưởng. Kết thúc 1 phú chuẩn bị, thí sinh sẽ trình bày bài nói với giám khảo trong 1 - 2 phút. Sau đó, giám khảo có thể sẽ hỏi thêm 1 - 2 câu. Phần thi có thể được ghi âm để kiểm tra lại.

 • Thời gian chuẩn bị: 1 phút

 • Thời gian nói: Từ 1 - 2 phút

image-altCác chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 2

Describe a family member that you spend most time with

You should say:

 •  Who this person is

 •  What you like to do together

 •  When you usually spend time together

 •  And explain why you spend so much time with him/her

Describe a person who you think is fashionable

You should say:

 •  Who the person is

 •  What kinds of clothes this person likes to wear

 •  How you know the person

 •  And explain why you think he/she is fashionable

Describe a project you worked on in your school/college or office

You should say:

 • What the project was

 • Who else was involved in it

 • How long it took to be completed

Xem bài mẫu trả lời tại đây

Describe a person you admire

You should say:

 •  Who the person is

 •  What he or she is like

 •  And why you admire him or her

Describe a famous person that you like

You should say:

 •  Who the person is

 •  Why he is famous

 •  What makes you mention specifically him/her

Chủ đề Describe a famous person that you like

Describe a character or personality of yours

You should say:

 •  What it is

 •  Is it a common characteristic

 • How it is helpful to you and explain why it is important to you

Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal

You should say:

 •  What the occasion was

 •  Who was at the meal

 •  What you ate and explain why the meal was so enjoyable

Describe an embarrassing experience you have had with food

You should say:

 •  Where you were

 •  What happened

 •  How you felt afterwards

 • And what other people thought about this event.

Describe an embarrassing experience you have had with foodCách làm bài Speaking Part 2 chủ đề “Describe an experience”

Describe a time you made a mistake and how you dealt with it

You should say:

 • What the mistake was

 • When, where you made it

 • And explain how you deal with it

Xem bài mẫu tại đây

Describe a restaurant you enjoyed going to

You should say:

 •  Where the restaurant was

 •  Who you went with

 •  What type of food you ate in this restaurant

 • And explain why you thought the restaurant was good

Describe a health problem you or someone you know had

You should say:

 •  What it was

 •  How you had this health problem

 •  What you or this person had to do to get better and discuss how you/this person felt about this health problem

Describe a TV program you would like to watch

You should say:

 •  What program it is

 •  What the program is about

 •  How often and when you watch it

 •  And explain why you like watching this program

Describe an article that you read from a magazine or from the Internet about healthy lifestyle

You should say:

 •  When you read it

 •  Where you read it

 •  What it is about

 And if you agree with the opinions in the article

Describe an unforgettable advertisement that you saw

You should say:

 •  Where you saw it

 •  What kind of advertisement it was

 •  What product/service was advertised

 And say how you felt when you saw it

Describe a time you were surprised to meet a friend

You should say:

 • When this happened

 • Who this person was

 • What you did together on that day

 • And explain why you thought it was a surprise to meet this person

Xem bài mẫu trả lời tại đây

Describe an educational TV program that you have seen

You should say:

 •  What this educational TV program is about

 •  How often you watch or listen to this program

 •  How they influence people

 •  And explain why this program is educational

Describe a short trip that you frequently make (or, take) but dislike

You should say:

 •  Where you travel from and to

 •  How often you make this trip

 •  Why do you make this trip and explain why you dislike this trip.

Describe a garden or park you enjoyed visiting

You should say:

 •  Where it was

 •  What it looked like

 •  What you did there or what people did there and explain why you liked it.

Describe a house or an apartment you would like to live in

You should say:

 •  What kind of accommodation it would be

 •  Where it would be

 •  Who would live there with you and say why you would enjoy living in this place

Describe a place where you can read or write (not your home)

You should say:

 •  Where the place is

 •  How it looks like

 •  What you do there and explain why you like this place.

Describe a garden/park you often go to

You should say:

 •  Where it is

 •  How it looks like

 •  What people do there and explain why you often go there

Describe a place that can be good to relax (not your home)

You should say:

 •  Where it is

 •  How it looks like

 •  What people do there and explain why you often go there

Describe a historical building in your country/ hometown

You should say:

 •  Where it is

 •  What it is used for

 •  What it looks like and explain why it is important to your hometown/country.

Describe a short- term job you’d like to do in a foreign country

You should say:

 •  What type of work you would like to do there

 •  What country you’d like to work in

 •  Why you would like to work in this country

Describe a prize that you want to win

You should say:

 •  What the prize is

 •  What you need to do to get it

 •  How you know about it

 •  Why you want it

Describe a family (not your own) that you like

You should say:

 •  Whose family this is

 •  Where they live

 •  Who are the family members

 • Why you like this family

Chủ đề Describe a family (not your own) that you like

Describe an area of science that interest you

You should say:

 •  What science it is

 •  How you got interested in it

 •  How you learn this science

 •  Why this science is interesting to you

Describe a good decision you made recently

You should say:

 •  What the decision was and how you made it When you made it

 •  Why it was a good decision

 •  How you felt about

32 chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp khác

 • Describe a subject you used to dislike but now have interest in

 • Describe a good law in your country

 • An important holiday that is celebrated in your country

 • Describe a person who helps to protect the environment

 • Describe another language that you would like to learn

 • Describe a book you read that you found useful

 • Describe a time when you received good news

 • Describe an intelligent person you know

 • Describe a photo of you that you like

 • Describe a person who you think this person is helpful

 • Describe a time when it was important to tell your friend the truth

 • Describe a time when you saw a wild animal

 • Describe your favorite weather

 • Describe a short journey that you often take but dislike

 • Describe an ideal job you’d like to do in the future

 • Describe an activity you usually do that wastes your time

 • Describe an item on which you spent more than expected

 • Describe a person who impressed you most when you were in primary school

 • Describe a time when you waited for something special that

 • Describe a habit your friend has and you want to develop

 • Describe a foreign person who you have heard or known

 • Describe a difficult decision that you once made

 • Describe a bicycle/motorcycle/car trip you would like to go

 • Describe a famous athlete you know

 • Describe a creative person whose work you admire

 • Describe a good service you received

 • Describe a place you visited on vacation

 • Describe a businessman you admire

 • Describe a time you were friendly to someone you didn’t like

 • Describe a person who solved a problem in a smart way

 • Describe an exciting book that you enjoy reading

 • Describe a café you like to visit

Trên đây là 60 các chủ đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp nhất. Hy vọng thông tin bài đã giúp các bạn hiểu thêm về phần thi IELTS Speaking và tăng thêm tự tin khi bước vào phòng thi. Các bạn có thể tìm hiểu bài mẫu IELTS Speaking Part 2 và các chủ đề khác tại tài liệu dưới đây

Theo dõi ZIM để bổ sung thêm các kiến thức bổ ích khác cho kì thi IELTS nhé! Chúc các bạn ôn luyện tốt

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.