0

IELTS Speaking Level 7.5

describe-a-character-in-a-film-or-tv-show-bai-mau-kem-tu-vung

Describe a character in a film or TV show | Bài mẫu kèm từ vựng

Describe a character in a film or TV show thuộc nhóm chủ đề Describe a person là chủ đề thường gặp trong bài thi nói học thuật như

ZIM Academy

Chủ đề decision (quyết định) nói riêng và chủ đề Describe a difficult decision that you made and had a good result nói chung là một chủ đề quen thuộc. Việc chuẩn bị từ vựng và các cách diễn đạt sẽ giúp người học có ý tưởng của mình một cách tự nhiên, mạch lạc trong hội thoại thông thường từ đó đạt đ...

bởi

Vũ Thanh Thảo