0

IELTS Speaking Level 7.5

topic-running-bai-mau-ielts-speaking-part-1-kem-audio-tu-vung

Topic: Running - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa ra bài mẫu cho chủ đề Running kèm theo các từ vựng ghi điểm cho phần thi

ZIM Academy