IELTS Speaking Level 7.5

cach-tra-loi-cau-hoi-when-it-was-trong-ielts-speaking-part-2

Cách trả lời câu hỏi “When it was” trong IELTS Speaking Part 2

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, các câu hỏi có liên quan đến việc kể lại một trải nghiệm của bản thân trong quá khứ thường bắt đầu câu hỏi gợi ý ...

bởi

ZIM Academy