IELTS Writing Level 6.5

nen-viet-cau-ngan-hay-dai-nhung-luu-y-doi-voi-do-dai-cua-cau-van

Nên viết câu ngắn hay dài? Những lưu ý đối với độ dài của câu văn

Bài viết cũng sẽ trình bày một số nguyên tắc mà người đọc có thể áp dụng khi nghĩ về vấn đề độ dài của câu văn.

0