Counter Argument là gì? Cách ứng dụng để cải thiện IELTS Writing

Tác giả muốn giới thiệu cho người học cái nhìn sâu hơn về một trong những cách lập luận hiệu quả trong IELTS Writing Task 2, đó chính là lập luận phản đề (Counter-argument)
Trần Thị Khánh Linh
03/08/2022
counter argument la gi cach ung dung de cai thien ielts writing

Trong một bài thi năng lực ngôn ngữ như IELTS, giám khảo không chỉ đánh giá bài thi dựa trên khả năng sử dụng đa dạng vốn từ vựng mà còn dựa trên khả năng diễn đạt ý tưởng của thí sinh. Vì vậy một trong những kỹ năng quan trọng nhất của IELTS Writing Task 2 là cách đưa ra các lập luận sao cho thuyết phục nhất. Việc trình bày lập luận hiệu quả không những giúp thí sinh tăng tính liên kết các phần trong bài mà còn thể hiện rõ tính chặt chẽ trong quan điểm của mình. Thông qua bài viết dưới đây, tác giả muốn giới thiệu cho người học cái nhìn sâu hơn về một trong những cách lập luận hiệu quả trong Writing Task 2, đó chính là lập luận phản đề (Counter Argument).

Key takeaways

 1. Counter Argument là kỹ thuật sử dụng các luận cứ để bác bỏ một quan điểm trái ngược với quan điểm của mình.

 2. Một phần Counter Argument gồm câu luận điểm phản đề và câu phản bác.

 3. Ứng dụng Counter Argument vào Writing Task 2

 4. Các câu dùng để giới thiệu Counter Argument vào bài viết 

 5. Lợi ích của Counter Argument là giúp tăng tính thuyết phục, liên kết và thể hiện rõ quan điểm của người viết xuyên suốt bài viết.

 6. Lưu ý khi viết Counter Agument là phải đảm bảo được các dẫn chứng, lý lẽ phải logic.

Counter Argument là gì?

Theo từ điển Oxford, Counter-Argument (lập luận phản đề) là sử dụng các luận cứ, lý lẽ và dẫn chứng để bác bỏ một quan điểm nào đó trái ngược với quan điểm của mình.

Cấu trúc của Counter Argument và cách triển khai

Thông thường, sẽ có 2 phần trong một phần Counter Argument:

 • Phần 1 (Counter Argument – Luận điểm phản đề): Đưa ra một ý kiến trái chiều với mình.

 • Phần 2 (Refutation – Phản bác): Chỉ ra thiếu sót của ý kiến trái chiều đó và phản biện lại bằng cách sử dụng luận điểm và dẫn chứng rõ ràng.

Ví dụ: Mục tiêu của người viết: Chứng minh có nhiều tin tức online là chính xác và đáng tin cậy.


  Mục tiêu của người viết

   Luận điểm phản đề

Phản bác


Phân tích

- Đối tượng: nhiều tin tức online

- Đặc điểm: chính xác và đáng tin cậy

- Đặc điểm trái chiều: sai lệch, thiên vị, chứa nhiều định kiến cá nhân

- Đối tượng: nhiều tờ báo trực tuyến uy tín

- Đặc điểm phản bác: phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao của ngành báo chí.

=> Đáng tin cậy

Ý tưởng


Nhiều mẩu tin xuất hiện trên Internet thì sai lệch, thiên vị, chứa nhiều định kiến cá nhân.

The New York Times do các tổ chức chuyên nghiệp vận hành là đáng tin cậy vì họ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao của ngành báo chí.

 

Ứng dụng Counter Argument vào Writing Task 2

Trên thực tế, trong một bài viết IELTS Writing Task 2, phần lập luận phản đề có thể được nêu ở một trong hai đoạn của bài viết đều được. Miễn sao, người viết đảm bảo được tính mạch lạc, hợp lý và thuyết phục trong quan điểm của mình khi phản đề.

Ví dụ 1:

Topic:

counter-argument-homework

Some people believe that school children should be given homework by their teachers. Do you agree or disagree? (Một số người cho rằng trẻ em đi học nên được giáo viên giao bài tập về nhà. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận ủng hộ việc bài tập về nhà nên là một quy định bắt buộc trong trường học. Bạn nghĩ rằng việc yêu cầu học sinh làm bài bập về nhà sẽ giúp cho sự phát triển học tập của học sinh. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

Intro: Tôi hoàn toàn đồng ý rằng bài tập về nhà đóng vai trò quan trọng trong việc học của học sinh.

 • Counter Argument: Some opponents might argue that homework is an unnecessary burden on children as it does nothing to improve educational outcomes. (Ý kiến của những người đối ngược là bài tập về nhà là một gánh nặng không cần thiết vì nó không giúp cải thiện kết quả học tập của học sinh.)

 • Refutation: However, they should take into account that homework requires students to apply the knowledge that they have learned in the classroom. Therefore, they have many chances to consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school, which will help them improve their academic performance. (Tuy nhiên, họ phải xem xét thực tế là bài tập về nhà đòi hỏi học sinh phải vận dụng tất cả những kiến thức đã học trên lớp để hoàn thành. Vì thế họ có nhiều cơ hội để củng cố lại những hiểu biết về các khái niệm được giảng dạy bởi giáo viên của họ ở trường, điều này giúp học sinh cải thiện được kết quả học tập.)

=> Các bạn có thể thấy, ở câu mở bài, tác giả đưa ra một ý kiến ủng hộ cho việc giao bài tập về nhà. Sau đó, câu thứ 2, tác giả nêu Luận Điểm Phản Đề rằng một số người không đồng ý với ý kiến của tác giả. Nhưng ở câu tiếp theo, tác giả đưa ra các lý lẽ để phản bác lại ý kiến ở trên để chứng minh và cũng cố cho quan điểm của mình rằng việc giao bài tập về nhà có thể giúp học sinh sẽ nắm vững các kiến thức và đạt được kết quả học tập tốt.

Phần Counter Argument hoàn chỉnh

Some opponents might argue that homework is an unnecessary burden on children as it does nothing to improve educational outcomes. However, they should take into account that homework requires students to apply the knowledge that they have learned in the classroom. Therefore, they have many chances to consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school, which will help them improve their academic performance. 

Conclusion: Khẳng định lại tầm quan trọng của bài tập về nhà đối với học sinh.

Ví dụ 2:

Topic:

counter-argument-driving-cars

Some people think that governments should increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes to increase road safety. To what extent do you agree or disagree?

Trong đề bài này, hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận không ủng hộ việc tăng độ tuổi lái xe tối thiểu. Bạn nghĩ rằng việc gia tăng độ tuổi lái xe tổi thiểu không đồng nghĩa với việc người lái xe sẽ trở nên ý thức hơn khi tham gia giao thông. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

Intro: Tôi không đồng ý rằng việc tăng độ tuổi lái xe tối thiểu là một chính sách hợp lý để đảm bảo an toàn đường bộ.

 • Counter Argument: Some opponents might argue that older drivers have gained more life experience, so they can make wiser decisions to avoid dangerous situations while driving than younger drivers. (Ý kiến của những người đối ngược là người tham gia giao thông lớn tuổi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn cho nên họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn để tránh được những tình huống nguy hiểm khi lái xe hơn những người trẻ.)

 • Refutation: However, they should take into account that a person grows only several years older is not necessarily synonymous with him or her becoming more aware. For example, drunk drivers, one of the prime causes of traffic accidents, are mostly adults whose age is already qualified to be behind the wheel, but it is their lack of awareness that lets them drive under the influence and crash into others as a result. (Tuy nhiên, họ phải xem xét thực tế là việc một người chỉ lớn hơn vài tuổi không nhất thiết đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở nên có ý thức hơn. Ví dụ, những người lái xe say xỉn, một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, phần lớn là người lớn đã đủ điều kiện ngồi sau tay lái, nhưng chính sự thiếu ý thức của họ đã khiến họ lái xe va quệt vào những người khác.)

=> Các bạn có thể thấy, ở câu mở bài, tác giả đưa ra một ý kiến không ủng hộ việc tăng độ tuổi lái xe tối thiểu. Sau đó, câu thứ 2, tác giả nêu Luận Điểm Phản Đề rằng một số người không đồng ý với ý kiến của tác giả. Nhưng ở câu tiếp theo, tác giả đưa ra các lý lẽ và ví dụ để phản bác lại ý kiến ở trên để chứng minh cho quan điểm của mình rằng việc một người chỉ lớn hơn vài tuổi không nhất thiết đồng nghĩa với việc người đó sẽ trở nên có ý thức hơn khi lái xe, và ví dụ điển hình ở đây là những người lái xe say xỉn hầu hết là người đã lớn tuổi.

Phần Counter Argument hoàn chỉnh

Some opponents might argue that older drivers have gained more life experience, so they can make wiser decisions to avoid dangerous situations while driving than younger drivers. However, they should take into account that a person grows only several years older is not necessarily synonymous with him or her becoming more aware. For example, drunk drivers, one of the prime causes of traffic accidents, are mostly adults whose age is already qualified to be behind the wheel, but it is their lack of awareness that lets them drive under the influence and crash into others as a result.

Xem thêm: Syntax là gì? Cách ứng dụng vào IELTS Writing để viết rõ ràng và có hệ thống hơn

Các cách để dẫn dắt ý Counter Argument và Refutation?

Việc sử dụng câu dẫn dắt để ra hiệu và chỉ rõ cho người đọc biết rằng bài viết chuẩn bị đưa ra luận điểm phản đề và câu phản biện là rất cần thiết vì nó đảm bảo tính mạch lạc, liên kết xuyên suốt cả bài.

Câu dẫn dắt Counter Argument:

 • The counter-argument raised by objectors to this is that …

 • The opponents might argue that…

 • Some people, on the other hand, believe that …

 • Some have a problem/ take issue with this perspective, viewing it as…

Câu dẫn dắt Refutation:

 • This justification is reasonable to some degree/ extent. However, this argument overlooks /fails to consider …

 • This argument is true to some degree/ extent; however, this justification does not take into account/ not supported by the facts that …

 • This view seems/ sounds convincing/persuasive at first, but…

 • While this position is popular, it is not supported by the facts …

 • However/ In contrast/ Nevertheless, …

Lợi ích của việc ứng dụng Counter Argument trong Writing Task 2

Trong bài thi IELTS, việc sử dụng Counter Argument để phản biện lại một quan điểm sẽ thuyết phục hơn do người đọc thấy được rằng người viết biết được sự tồn tại của các ý kiến trái chiều nhưng vẫn xem xét và bác bỏ được chúng và bảo vệ, củng cố được ý kiến cá nhân. Điều này làm cho bài viết tăng tính thuyết phục và thể hiện rõ quan điểm của người viết liền mạch xuyên suốt bài viết mà không bị lung lay bởi các quan điểm trái chiều khác.

Lưu ý khi viết Counter Argument

Vì Counter Argument là một kỹ thuật cao trong Writing Task 2 cho nên một số thí sinh đã nghĩ rằng để tăng được band điểm thì bắt buộc phải có Counter Argument trong bài viết. Nhưng thực tế có rất nhiều bài viết đạt được điểm cao nhưng không cần viết Counter Argument. Vì thế Luận điểm phản đề là không bắt buộc phải có bài thi Writing Task 2.

Lưu ý: Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng có thể hoặc cũng nên sử dụng cấu trúc lập luận phản đề trong bài viết IELTS Writing Task 2. Người viết nên sử dụng cấu trúc lập luận phản đề chỉ khi quan điểm của người viết đứng về một phía hoặc khi người viết có thể tìm ra được chắc chắn có lỗ hổng trong câu lập luận để có thể phản bác lại nó một cách hợp lý.

Luyện tập

Viết câu phản biện cho chủ đề sau:

counter-argument-hoc-sinh-su-dung-dien-thoai

a. Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận ủng hộ việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. Bạn nghĩ rằng điện thoại di động là một công cụ quan trọng mà học sinh nên sử dụng trong lớp. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

 • L

  uận điểm của bạn: Cell-phones are an important tool that students should use in class.

 • Counter Argument: The opponents might argue that ……………………..

 • Refutation: However,…………………………………………………………………………….

Lời giải

 • L

  uận điểm của bạn: Cell-phones are an important tool that students should use in class.

 • Counter Argument: The opponents might argue that cell phones can distract students from schoolwork in class and teachers cannot control what they are working on.

 • Refutation: However, there are many effective ways for teachers to control the use of cell phones in their classrooms. For example, teachers can set up some ground rules to limit and monitor students’ smartphone usage. In fact, if someone is really distracted by phones, teachers can ask them questions to manage their attention. In other words, cell phones give students access to more resources, helping them understand more about a topic while having class discussions.

Trong đoạn văn phía trên, người viết đã nêu quan điểm rằng điện thoại là một công cụ quan trọng mà học sinh nên sử dụng trong lớp. Nhưng có một quan điểm đối lập nói rằng điện thoại di động có thể khiến học sinh mất tập trung vào bài vở trên lớp và giáo viên không thể kiểm soát được chúng đang làm gì. Để củng cố thêm quan điểm của mình và đánh bại lại quan điểm đối lập, người viết đã chỉ ra các cách để kiểm soát việc sử dụng điện thoại của học sinh như: giáo viên có thể thiết lập một số quy tắc cơ bản để hạn chế và giám sát việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh. Trên thực tế, nếu học sinh thực sự bị phân tâm bởi điện thoại, giáo viên có thể đặt câu hỏi để quản lý sự chú ý của họ. Hơn thế nữa, người viết còn nêu lợi ích của điện thoại di động trong việc học tập của học sinh là điện thoại di động cho phép sinh viên truy cập vào nhiều tài nguyên hơn, giúp họ hiểu thêm về chủ đề trong khi thảo luận trong lớp.

b. Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận ủng hộ rằng mạng xã hội gây ra những ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ gia đình. Bạn nghĩ rằng mạng xã hội làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không còn gần gũi như trước. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

 • L

  uận điểm của bạn: Social networking sites have made the relationship between family members not as close as before.

 • Counter Argument: The opponents might argue that ……………………..

 • Refutation: However,…………………………………………………………………………….

  Lời giải

  • L

   uận điểm của bạn: Social networking sites have made the relationship between family members not as close as before.

  • Counter Argument: The opponents might argue that social networks allow people to keep in touch with each other by making free phone calls or sending messages regularly.

  • Refutation: However, the overuse of social media reduces the importance of face-to-face interaction. This is because many members are so addicted to social media that they are constantly glued to their screens during family dinners without paying attention to the people around them.

  Trong đoạn văn phía trên, người viết đã nêu quan điểm rằng mạng xã hội làm cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không còn gần gũi như trước. Nhưng có một quan điểm đối lập xuất hiện nói rằng Mạng xã hội cho phép con người giữ liên lạc với nhau thông qua việc gọi điện thoại và gửi tin nhắn thường xuyên. Để củng cố thêm quan điểm của mình và đánh bại lại quan điểm đối lập, người viết đã chỉ rõ sự ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng mạng xã hội tới mối quan hệ gia đình như: Việc lạm dụng mạng xã hội làm giảm đi tầm quan trọng của sự tương tác trực tiếp. Điều này là bởi vì nhiều thành viên nghiện các trang mạng xã hội đến mức liên tục dán mắt vào màn hình trong bữa tối cùng gia đình mà không thực sự chú ý đến những người xung quanh.

Tổng kết

Counter Argument – Luận điểm phản đề là một kỹ năng rất hiệu quả trong Writing Task 2 nhằm thuyết phục và chứng minh cho người đọc hay giám khảo đồng ý với lập luận, quan điểm của mình. Tuy nhiên, bên canh việc tập trung sử dụng Counter Argument trong bài viết, người viết cần đảm bảo các lý lẽ cũng như các dẫn chứng phải logic thì phương pháp này mới hữu hiệu.

Để tránh những lỗi sai không cần thiết khi viết Counter Argument, các bạn có thể tham khảo bài viết “Những vấn đề thường gặp khi đưa ra lập luận phản đề”.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833