Hướng dẫn viết kết bài IELTS Writing Task 2 từ band 5 đến band 8

Phần Kết bài có liên quan mật thiết đến band điểm cho tiêu chí Task Response vì đoạn kết bài đóng vai trò tóm tắt lại những luận điểm
ZIM Academy
11/01/2022
huong dan viet ket bai ielts writing task 2 tu band 5 den band 8

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, đoạn Kết bài (Conclusion) được coi là phần dễ viết nhất đối với nhiều thí sinh. Lí do là vì ở đoạn này, thí sinh chỉ cần tóm tắt lại những nội dung đã được phát triển ở những đoạn thân bài. Về mặt điểm số, phần Kết bài có liên quan mật thiết đến band điểm cho tiêu chí Task Response (đáp ứng yêu cầu của đề bài) vì đoạn kết bài đóng vai trò tóm tắt lại những luận điểm và quan điểm của thí sinh đối với câu hỏi đặt ra ở mở bài. Đoạn kết bài là một phần không thể thiếu trong bài viết và cũng có những quy chuẩn nhất định theo từng band điểm. Bài viết sau sẽ phân tích và đưa ra các ví dụ về cách viết kết bài IELTS Writing task 2 theo từng band điểm 5 đến 8 theo tiêu chí Task Response.

Để hiểu hơn về tiêu chí Task Response, bạn học có thểm tham khảo tại bài viết: Tiêu chí Task Response theo Band Descriptors trong bài viết band 4,5 và 6

Tính chất của kết bài IELTS Writing task 2

Hình thức

Số câu

Thông thường, thí sinh có thể viết duy nhất 1 câu để tóm lại những luận điểm đã được ra ở những đoạn trên bằng phương pháp paraphrasing (sử dụng cách diễn đạt khác nhưng nội dung câu được giữ nguyên). Tuy nhiên, thí sinh có thể triển khai thêm 1 đến 2 câu trong phần kết bài để bổ sung thêm quan điểm cá nhân, đề xuất hay dự đoán cho vấn đề được nêu ra ở đề bài. 

Từ nối 

Để báo hiệu cho người đọc bài viết đã chuyển sang phần kết bài, thí sinh cần sử dụng những từ nối ở đầu đoạn như: In conclusion, To conclude, In summary, To summarize, In short, vv. 

Lưu ý: Tránh sử dụng những từ nối không phù hợp với văn viết học thuật như: “Generally speaking”, “As you can see from the abovementioned reasons”, vv. 

Yêu cầu

Thí sinh cần lưu ý một số yêu cầu của phần kết bài như sau:

  1. Phần kết bài cần tóm tắt lại đầy đủ nội dung đã được nêu ở những đoạn trước. Người viết không nên bỏ sót bất cứ ý chính/ đối tượng nào được nhắc đến trong thân bài. 

  2. Phần kết bài là chỉ mang tính chất là tóm tắt lại tất cả nội dung đề cập trong bài, do đó người viết không nên đề cập thêm những đối tượng/ ý tưởng mới mà không được nhắc đến trong thân bài vào phần kết bài. 

  3. Đối với những dạng bài yêu cầu thí sinh nêu quan điểm cá nhân, thí sinh cần đảm bảo đưa ra được câu trả lời và thể hiện rõ ràng quan điểm của mình ở phần kết bài. 

  4. Trường hợp thí sinh muốn bổ sung thêm ý kiến cá nhân, đề xuất hay dự đoán về vấn đề được nêu ở đề bài, thí sinh cần đảm bảo những đề xuất và dự đoán này phải xoay quanh đối tượng được nêu ở đề bài. Nói cách khác, những đề xuất và dự đoán này không khiến người đọc liên tưởng đến những vấn đề nào khác ngoài vấn đề được nêu ở đề bài. 

  5. Kết bài nên được diễn đạt qua ngôn từ khác với ngôn từ từ những ý chính đã đề cập trước đó thông qua hình thức paraphrasing. 

  6. Kết bài không nên có độ dài như một đoạn thân bài. 

huong-dan-viet-ket-bai-ielts-writing-task-2-band-5-den-band-8-phan-tich

Phân tích kết bài trong IELTS Writing task 2 theo từng band điểm

Bài viết sẽ sử dụng một đoạn mở bài làm ví dụ xuyên suốt cho phần kết bài tương ứng ở từng band điểm. 

Đề bài: 

Some people think that films are less important than other forms of art such as literature and paintings.

To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Nhiều người nghĩ rằng phim ảnh ít quan trọng hơn những thể loại nghệ thuật khác như là văn học và hội hoạ. Thí sinh đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên? 

Giả sử người viết không đồng ý với quan điểm trên vì cho rằng mỗi loại hình nghệ thuật dù là phim ảnh hay văn học đều quan trọng như nhau.  

Mở bài

Some people believe that other forms of art such as literature and paintings are more important than films. Personally, I disagree with this opinion because every form of art plays an important role to people in different aspects. 

Band 5

Yêu cầu

Theo quy chuẩn tiêu chí Task Response trong bản Band Descriptors được công bố bởi Hội Đồng Anh, bài viết của thí sinh band 5 có thể không có kết luận nào được rút ra ở phần kết bài do quan điểm của thí sinh không được phát triển rõ ràng xuyên suốt bài viết.

” Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn”

Ví dụ 

Generally speaking, there are some people who think films are less important than other forms of art such as literature and paintings. Literature and paintings are necessary in our life and films are good for the economy. 

Trong ví dụ trên, người viết có nhắc lại đề bài “there are some people who think films are less important than other forms of art such as literature and painting”. Tuy nhiên, câu sau chưa nêu rõ ý kiến của người viết vì người viết chỉ nêu ra sự cần thiết của “văn học và hội hoạ” và “phim ảnh tốt cho nền kinh tế” mà không có cụm từ mang nghĩa so sánh là hai việc này đều quan trọng ở những mặt khác nhau (lỗi ở tiêu chí Task Response band 5.0). Bên cạnh đó, người viết cũng sử dụng từ nối “Generally speaking” không phù hợp với văn viết học thuật.

Band 6

Yêu cầu 

Theo quy chuẩn tiêu chí Task Response trong bản Band Descriptors được công bố bởi Hội Đồng Anh, bài viết của thí sinh band 6 cần đưa ra quan điểm liên quan đến đề bài, tuy phần kết bài có thể không rõ và lặp lại (từ ngữ/ diễn đạt). 

” Presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive” 

Ví dụ 

In conclusion, I do not think films are less important than other forms of art such as literature and paintings because of the discussed reasons.  

Trong ví dụ trên, thí sinh có sử dụng từ nối báo hiệu “In conclusion” và có đưa ra luận điểm liên quan đến vấn đề đề bài đưa ra. Cụ thể, thí sinh không nghĩ rằng phim ảnh kém quan trọng hơn những loại hình nghệ thuật khác như văn học và hội hoạ. Cụm từ “the discussed reasons” không rõ và thí sinh cần nhắc lại những khía cạnh so sánh đã nêu trên thân bài (Ví dụ: về mặt giáo dục hay kinh tế), đây là lỗi ở tiêu chí Task Response. Bên cạnh đó, thí sinh chỉ đơn thuần lặp lại những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp có trên đề bài.

Band 7

Yêu cầu 

Theo quy chuẩn tiêu chí Task Response trong bản Band Descriptors được công bố bởi Hội Đồng Anh, bài viết của thí sinh band 7 cần đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề được nêu trên đề bài. Vì vậy, ở phần kết bài, thí sinh cần xác nhận lại quan điểm rõ ràng và nên diễn đạt quan điểm ấy bằng ngôn từ khác để có thể đồng thời nâng cao band điểm Lexical Resource (từ vựng). 

” Presents a clear position throughout the response” 

Ví dụ 

In conclusion, I disagree with the idea that films are not as significance as other forms of arts such as literature and paintings. In fact, every form of art is equally important as it can affect people’s life in different aspects, whether it is education or economy.  

Trong ví dụ trên, thí sinh đã có khẳng định quan điểm không đồng ý rõ ràng về việc “phim không quan trọng bằng những loại hình nghệ thuật khác như văn học và hội hoạ”. Bên cạnh đó, thí sinh có diễn đạt lại quan điểm bằng những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khác với đoạn mở bài (“not as important as” thay cho “less important”), đây là điểm giúp thí sinh nâng cao band điểm Lexical Resource. Ngoài ra, thí sinh còn nêu lại rõ những khía cạnh so sánh (giả sử thân bài phân tích về khía cạnh giáo dục và kinh tế) qua cụm “whether it is education or economy” (dù cho đó là về mặt giáo dục hay kinh tế), đây là điểm giúp thí sinh nâng cao band điểm Coherence và Cohesion (tính mạch lạc và gắn kết thông tin)

Band 8

Yêu cầu 

Theo quy chuẩn tiêu chí Task Response trong bản Band Descriptors được công bố bởi Hội Đồng Anh, bài viết của thí sinh band 8 cần đưa ra quan điểm rõ ràng, được phát triển đầy đủ và có liên kết chặt chẽ đến vấn đề được nêu trên đề bài. Vì vậy, ở phần kết bài, thí sinh cần khẳng định lại quan điểm rõ ràng đó và nên diễn đạt quan điểm ấy bằng ngôn từ khác để có thể đồng thời nâng cao band điểm Lexical Resource (từ vựng). Ngoài ra, thí sinh nên phát triển thêm quan điểm cá nhân, đề xuất hay dự đoán liên quan đến vấn đề được nêu trong đề bài để nội dung thêm phần chặt chẽ.

” Present a well-developed response to the question with relevant, extended and supported ideas”

Ví dụ 

In conclusion, I disagree with the idea that films pale in significance compared to other forms of art such as literature and paintings. Each form of art has an important role to play in different aspects, whether it is education or economy, and it is therefore unreasonable to compare one art form to another. 

Trong ví dụ trên, thí sinh đã khẳng định lại rõ ràng quan điểm không đồng ý với việc “phim không quan trọng bằng những loại hình nghệ thuật khác như văn học và hội hoạ” (đây là điểm giúp thí sinh nâng cao band điểm Task Response) và có nêu lại đề bài bằng cách diễn đạt khác ít phổ biến hơn (cụm từ “pale in significance” mang nghĩa “kém quan trọng”), đây là điểm giúp thí sinh nâng cao band điểm Lexical Resource. Ngoài ra, thí sinh còn nêu lại rõ những khía cạnh so sánh (giả sử thân bài phân tích về khía cạnh kinh tế và giáo dục) qua cụm “whether it is education or economy” (dù cho đó là về mặt giáo dục hay kinh tế ), đây là điểm giúp thí sinh nâng cao band điểm Coherence và Cohesion. Bên cạnh đó, thí sinh có bổ sung thêm quan điểm “việc so sánh những loại hình nghệ thuật với nhau là vô lý” vì mỗi loại hình đều có vai trò quan trọng trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Quan điểm được đưa ra có liên kết với tầm quan trọng của mỗi loại hình nghệ thuật được trình bày ở thân bài và khẳng định sự không hợp lý (unreasonable) khi so sánh các loại hình nghệ thuật với nhau. 

Bài mẫu

Some people believe that other forms of art such as literature and paintings are more important than films. Personally, I disagree with this opinion because every form of art plays an important role to people in different aspects. 

On the one hand, the importance of art forms like literature and paintings should never be overlooked because of its educational values. First, literature can serve as a depiction of different facets of life, and through the stories narrated by the authors, readers can draw meaningful life lessons. For example, the best-selling literary work “The Alchemist” tells the story of a man who forever lived with the goal to return to the so-called “Land of God”, which reminds the young of how important it is to set a clear goal in life. Second, students can develop their creativity through lessons in art subjects such as painting. In drawing classes, students are taught to analyse, express their feelings towards given pictures and then find different ways to convey ideas through their own paintings. 

However, movies can be considered as a multi-billion dollar industry that can generate tremendous wealth for any involved economy. For instance, Disney broke its annual box-office record at the end of 2019 with 7.37 billion dollars after the release of Frozen II, which is the highest-grossing animated movie of all time. In addition, the scenery depicted in a movie can contribute to the increasing number of visitors to a country. For example, according to research conducted in the UK in 2009, 20% of visitors in the UK in 2009 claimed that they traveled to this country because of the landscapes featured in a recent movie they had watched.

In conclusion, I disagree with the idea that films pale in significance compared to other forms of art such as literature and painting. Each form of art has an important role to play in different aspects, whether it is education or economy, and it is therefore unreasonable to compare one art form to another. 

Qua phần phân tích kết bài band 7 và band 8, để viết một kết bài band 7+, thí sinh có thể tham khảo những bước sau:

  1. Đảm bảo kết bài có từ nối báo hiệu (In conclusion, To conclude, In summary,vv)

  2. Viết một câu tóm lại nội dung phát triển ở thân bài một cách đầy đủ, có nhắc đến những đối tượng/khía cạnh đã triển khai trong thân bài. Ở bước này, thí sinh cần cố gắng diễn đạt lại nội dung tóm tắt bằng ngôn từ (từ vựng và cấu trúc ngữ pháp) khác. 

Lưu ý: đối với dạng bài yêu cầu thí sinh nêu rõ quan điểm cá nhân (nhất là dạng Agree -Disagree, Discuss both views and give your opinion), thí sinh cần khẳng định lại quan điểm của mình rõ ràng ở phần kết bài (đồng ý hay không đồng ý, ủng hộ quan điểm nào đề bài đưa ra). 

  1. Thí sinh có thể phát triển thêm phần ý kiến cá nhân, đưa ra dự đoán và đề xuất đối với vấn đề được nêu ở đề bài. 

Tổng kết 

Thông qua bài viết, tác giả hi vọng người đọc có cái nhìn rõ ràng về tính chất của đoạn kết bài IELTS Writing Task 2 và cách viết một đoạn kết bài theo band điểm 5 đến 8 dựa theo tiêu chí Task Respond.

Nguyễn Hồ Ngọc Anh 

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS online tại ZIM Academy, học viên được hướng dẫn cụ thể, sửa lỗi sai chi tiết, theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu