Giải thích tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2

Bài viết giải thích một số thuật ngữ trong Band Descriptor Writing Task 2 – tiêu chí Task Response, giúp người học đạt điểm cao trong bài thi này.
Published on
giai-thich-tieu-chi-task-response-trong-ielts-writing-task-2

Task Response là một trong những tiêu chí quan trọng trong Band Descriptor của IELTS Writing Task 2. Song, do trong biểu điểm này có một số thuật ngữ khá khó hiểu nên đa số người học vẫn thấy các tiêu chí này rất mơ hồ và khó hình dung. Vì thế, để người học hiểu rõ hơn về các yêu cầu và tiêu chí của bài thi IELTS, từ đó đạt điểm số cao hơn, bài viết dưới đây sẽ giải thích một số thuật ngữ trong Band Descriptor IELTS Writing Task 2 – tiêu chí Task Response.

Tổng quan về tiêu chí Task Response trong IELTS Writing Task 2 

Task Response là một trong bốn tiêu chí chấm điểm và chiếm 25% số điểm của bài thi IELTS Writing Task 2. Tiêu chí này chủ yếu đánh giá bài viết của thí sinh dựa trên mức độ đáp ứng các yêu cầu của đề bài (thí sinh có bị lạc đề hay không, có trả lời được các câu hỏi của đề bài hay không).

Là một tiêu chí vô cùng quan trọng, song thực tế, người học khá chủ quan và thường phớt lờ tiêu chí này. Trong số bốn tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing, có thể nói Task Response chính là tiêu chí ít được người học chú trọng nhất, và đây cũng chính là một trong những lí do ngăn cản nhiều người học chạm đến điểm số mong muốn trong bài thi IELTS Writing Task 2.

Người đọc có thể tìm hiểu thêm về tiêu chí Task Response tại đây: Tiêu chí Task Response trong Writing Task 2 – Phân tích chuyên sâu theo Band 4, 5, 6.

Giải thích một số thuật ngữ trong Band Descriptor tiêu chí Task Response 

Quan sát Band Descriptors (Public verson), người đọc dễ dàng nhận ra những từ khóa xuất hiện nhiều lần xuyên suốt các band điểm khác nhau ở tiêu chí Task Response: Parts of the Task (Các yêu cầu của đề bài), Format (Định dạng) và Conclusions (Kết luận).

Để giúp người học hiểu rõ hơn về Band Descriptor, trong những phần tiếp theo của bài viết, tác giả sẽ giải thích các thuật ngữ gắn liền với những từ khóa trên, kết hợp với việc đưa ra ví dụ và gợi ý định hướng học cho mỗi phần.

Address all parts of the tasks

Giải thích

Động từ “Address”

Theo từ điển Cambridge, address (verb) có nghĩa là “give attention or deal with a matter or a problem” (chú ý hoặc xử lý một vấn đề).

Gần tương tự với định nghĩa trên, từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), giải thích động từ address như sau “to think about a problem or a situation and decide how you are going to deal with it” (suy nghĩ về một vấn đề, tình huống và quyết định hướng giải quyết)

Từ hai định nghĩa trên, có thể kết luận “address” có nghĩa là giải quyết, xử lý vấn đề.

“All parts of the tasks”

Cụm từ trên có nghĩa là “tất cả các yêu cầu của đề bài”, bao gồm:

Các câu hỏi trong bài (nhiệm vụ).

Chủ đề (topic) của bài:

  1. Chủ đề cụ thể trong bài.

  2. Các đối tượng cụ thể được đề cập đến trong bài.

Ví dụ: Ta phân tích đề 1 sau: “Nowadays a large amount of advertising aimed at children should be banned because of the negative effects. To what extent do you agree or disagree?”

(Ngày nay, một lượng lớn quảng cáo mà nhắm vào trẻ em nên bị cấm bởi vì những ảnh hưởng tiêu cực của nó. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên?)

tieu-chi-all-part-of-the-task-ielts-writing-task-2

Đọc thêm:Phân loại và giải quyết dạng đề Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2

Ở đề này, tất cả các yêu cầu của đề bài (all parts of the tasks) bao gồm:

Các câu hỏi trong bài (nhiệm vụ): Nêu quan điểm cá nhân (đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của đề bài.)

Chủ đề (topic) của bài:

  1. Chủ đề cụ thể trong bài: Advertising (Quảng cáo)

  2. Đối tượng cụ thể được đề cập trong bài: Children (Trẻ em)

Như vậy, thuật ngữ “Address all parts of the task” có nghĩa là “Giải quyết, thực hiện tất cả các yêu cầu của đề bài”, tức là câu hỏi của thí sinh đáp ứng được tất cả câu hỏi liên quan đến chủ đề và những đối tượng được nhắc đến trong đề. Đây là một trong những đặc điểm của band 7.0 + tiêu chí Task Response.

Các ví dụ

Ta phân tích đề 2 dưới đây:

Many animal species are becoming extinct due to human activities on land and in the sea. What are the reason and solutions?

(Rất nhiều sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người trên đất liền và dưới biển. Nêu lý do và giải pháp cho vấn đề này.)

Trường hợp 1: Nếu trong bài viết của mình, thí sinh bị lạc đề (ví dụ: viết về sự tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật do điều kiện tự nhiên), giám khảo sẽ kết luận thí sinh

“Không đáp ứng đầy đủ bất kì yêu cầu nào của đề bài”.

Trường hợp 2: Nếu thí sinh chỉ nêu ra được những lý do những tác động trên đất liền và biển cả của con người khiến nhiều sinh vật tuyệt chủng, ngoài ra không nêu được bất kì giải pháp nào cho vấn đề này, giám khảo sẽ kết luận thí sinh “Chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của đề bài.”

Trường hợp 3: Nếu thí sinh chỉ nói về lý do những tác động trên đất liền của con người khiến nhiều sinh vật tuyệt chủng và nêu giải pháp cho vấn đề này, giám khảo cũng sẽ đánh giá bài viết của thí sinh “Chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của đề bài” bới trong đề nhắc tới “những tác động của con người trên đất liền và dưới biển’’, bài viết của thí sinh đã không đề cập tới “dưới biển”, tức là không đề cập đầy đủ những đối tượng xuất hiện trong đề bài.

Trường hợp 4: Nếu thí sinh nêu được cả hai phần: lý do những tác động trên đất liền và biển cả của con người khiến nhiều sinh vật tuyệt chủng và giải pháp cho vấn đề này, giám khảo sẽ đánh giá bài viết “Thực hiện được tất cả các yêu cầu của đề bài.”

Đọc thêm:Các lỗi phát triển ý trong IELTS Writing Task 2

Làm thế nào để thực hiện tất cả các yêu cầu của đề bài?

Khi đọc đề một bài IELTS Writing Task 2, đa số thí sinh sẽ ngay lập tức bắt đầu nghĩ ý tưởng để trả lời các câu hỏi của đề bài, tức là tập trung vào việc Thực hiện yêu cầu đề bài (Address) trước khi xác định rõ những yêu cầu và đối tượng của đề bài (All parts of the tasks). Việc này khiến thí sinh không có được định hướng đúng cho bài viết ngay từ đầu, và đây cũng chính là lý do chủ yếu khiến nhiều thí sinh không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của đề bài IELTS Writing Task 2. Để khắc phục điều này, người học nên tập cho mình thói quen: Xác định rõ tất cả các yêu cầu của đề bài (All parts of the tasks) trước khi thực hiện (address) những yêu cầu đó.

cac-buoc-dam-bao-yeu-cau-all-parts-of-the-tasks

Ví dụ: Với đề 1 ở trên, thí sinh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định rõ tất cả các yêu cầu của đề bài (“All parts of the tasks”)

Các câu hỏi trong bài (nhiệm vụ): Nêu Reasons (lý do) và Solutions (giải pháp).

Chủ đề (topic) của bài:

  1. Chủ đề cụ thể: Nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật.

  2. Các đối tượng được đề cập đến trong bài: Animal species (Các loài động vật), Human activities on land and in the sea (Những tác động của con người trên đất liền và dưới biển)

Bước 2: Thực hiện các yêu cầu của đề bài (“Address”)

Việc xác định như vậy sẽ giúp thí sinh nhận thức rõ hơn việc mình cần phải làm. Thí sinh cần “Address all parts of the tasks”, tức là cần đáp ứng được tất cả câu hỏi liên quan đến chủ đề và những đối tượng được nhắc đến trong đề. Như vậy, mọi lý do và giải pháp của thí sinh đều cần xoay quanh chủ đề nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật và những tác động của con người lên sinh vật trên cạn và dưới nước. Nếu trong bài viết, thí sinh chỉ đề cập đến một trong hai (trên cạn hoặc dưới nước) thì sẽ không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài.

Inappropriate format

Giải thích

Format (Định dạng) của bài viết được đánh giá qua những đặc điểm như bố cục, cách trình bày và văn phong của bài. Về bố cục và cách trình bày, bài viết IELTS Writing Task 2 cần được trình bày dưới dạng văn xuôi và chia đoạn rõ ràng (Mở bài – Thân bài – Kết bài). Ngoài ra, văn phong của bài viết cần mang tính học thuật (Academic) và tương đối trang trọng (Formal).

Thuật ngữ “Inappropriate format” có nghĩa là “Định dạng bài viết không phù hợp”, tức là bài viết của thí sinh đã vi phạm những quy tắc về định dạng trên. Thuật ngữ này xuất hiện ở band 4 và band 5 trong Band Descriptor tiêu chí Task Response.

Band (Task Response)

Thuật ngữ

4.0

The format may be inappropriate. (Định dạng bài viết không phù hợp.)

5.0

The format may be inappropriate in some places. (Bài viết có một số chỗ không phù hợp về định dạng.)

Các ví dụ

Trường hợp 1: Nếu như thí sinh trình bày bài viết dưới dạng đoạn văn (viết liền, không chia đoạn Mở bài – Thân bài – Kết bài), hay thí sinh trình bày các luận điểm dưới dạng gạch đầu dòng thay vì văn xuôi, bài viết của thí sinh đó sẽ mắc lỗi về bố cục và cách trình bày.

Inappropriate-format-trong-tieu-chi-task-response-trong-ielts-writing-task-2

Trường hợp 2: Nếu thí sinh sử dụng những cách diễn đạt thiếu trang trọng (informal) thường được sử dụng trong văn nói thay vì văn viết, ví dụ như:

Ví dụ 1: “Listening to music is a good way to chill out.”

(Nghe nhạc là một cách tốt để thư giãn.)

Theo từ điển OALD, “chill out” là một phrasal verb (cụm động từ) và mang nghĩa “to spend time relaxing; to relax and stop feeling angry or nervous about something” (thư giãn). Như vậy, dùng cụm động từ này trong câu trên hoàn toàn hợp ngữ cảnh. Tuy nhiên, khi tra cứu từ này trong từ điển, người đọc sẽ thấy ghi chú “informal”, tức là đây là một từ thiếu trang trọng, không nên sử dụng trong văn viết.

Ví dụ 2: “Nowadays, people have no time for cooking because they are up to their neck in work.”

(Ngày nay, mọi người không có thời gian nấu ăn vì họ bận ngập đầu ngập cổ trong công việc.)

Theo từ điển OALD, “be up to one’s neck in something” nghĩa là “to have a lot of something to deal with” (quá bận, có quá nhiều việc phải làm). Như vậy, sử dụng cụm từ này trong câu trên hoàn toàn hợp ngữ cảnh. Tuy nhiên, đây là một idiom (Tục ngữ) mang tính informal, vậy nên người học cũng không nên sử dụng cách diễn đạt này trong văn viết.

Ví dụ 3: “When you study in another country, you are likely to deal with a lot of problems such as language barrier.”

(Khi bạn học ở đất nước khác, bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ví dụ như rào cản ngôn ngữ.)

Trong ví dụ trên, người viết đã gọi người đọc là “you”. Đây là một hiện tượng phổ biến và chấp nhận được trong văn nói, tuy nhiên không nên sử dụng trong văn viết vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tính trang trọng của bài viết.

Ví dụ 4: “People don’t like using public transport because they’re very inconvenient.”

(Mọi người không thích sử dụng phương tiện công cộng vì chúng rất bất tiện.)

Trong ví dụ trên, người viết đã viết tắt (do not – don’t), (they are – they’re). Lỗi viết tắt cũng là một trong những điều làm ảnh hưởng đến tính trang trọng của bài viết.

Tất cả những lỗi trên đều được gọi chung là “Inappropriate format” (Định dạng không phù hợp) và sẽ bị trừ điểm tùy vào số lượng lỗi sai và mức độ nghiêm trọng của các lỗi.

Đọc thêm: Phản ví dụ là gì? Ứng dụng để lập luận trong IELTS Writing task 2

Làm sao để tránh lỗi định dạng không phù hợp?

Thực tế, việc tránh các lỗi về định dạng không khó, người học chỉ cần nắm rõ và tuân thủ những quy tắc về định dạng bài viết trong đề thi IELTS Writing:

Cách trình bày: Trình bày dưới dạng văn xuôi

Bố cục: Chia đoạn rõ ràng (Mở bài – Thân bài – Kết bài)

Văn phong: Sử dụng văn phong trang trọng (Formal):

  1. Không sử dụng từ lóng (slangs), tục ngữ (idioms)

  2. Hạn chế sử dụng cụm động từ (phrasal verb), chỉ nên sử dụng khi biết rõ sắc thái của chúng

  3. Không gọi người đọc là “you”

  4. Không viết tắt

Trong quá trình luyện tập, người học cũng nên tra cứu từ điển thường xuyên để biết được những từ và cụm từ được cho là formal (trang trọng, có thể sử dụng trong văn viết) và informal (thiếu trang trọng, chỉ nên dùng trong văn nói) để cải thiện vốn từ vựng có thể sử dụng trong bài thi IELTS Writing của mình.

cach-dam-bao-tieu-chi-task-response-trong-ielts-writing-task-2

Đọc thêm:Ngôn ngữ trang trọng và không trang trọng trong tiếng Anh giao tiếp – Phần 1

Kết luận

Như vậy, qua bài viết trên, người viết đã giải thích một số thuật ngữ liên quan đến các yêu cầu đề bài và định dạng của bài viết trong Band Descriptor Writing Task 2 – Tiêu chí Task Response. Ở phần tiếp theo của bài viết, tác giả sẽ tiếp tục giải thích những thuật ngữ liên quan đến Position (Quan điểm) và Conclusion (Kết luận) của bài IELTS Writing Task 2.

Lê Hiền Trang

Đánh giá:

(0 Đánh giá)

Chia sẻ:

Bình luận

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...

Bài viết cùng chủ đề