IELTS Writing Basic

tong-hop-nhung-loi-viet-hoc-sinh-thuong-hay-mac-phai-trong-ky-nang-writing

Tổng hợp những lỗi viết học sinh thường hay mắc phải trong kỹ năng Writing

Bài viết tổng hợp các lỗi viết phổ biến nhất của người học tiếng Anh, cũng như cung cấp phương pháp giúp người học hạn chế lỗi và từ đó, có thể cải th...

bởi

Cao Thị Thuận

Bài viết nêu ra một số vấn đề liên quan đến việc lựa chọn từ ngữ khi viết bài văn tiếng Anh. Đồng thời nêu ra những lỗi sai khi lựa chọn từ ngữ và phương pháp khắc phục để người viết có thể tránh và nâng cao khả năng viết của mình....

bởi

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Idea for IELTS Writing Topic Bữa Cơm Gia Đình và từ vựng cần thiết bao gồm các bước: Tìm kiếm từ khóa theo chủ đề khi định hướng nội dung cần tìm và đọc skim để tóm tắt nội dung quan trọng và định hướng nhóm từ vựng cần tìm....

bởi

Dương Thanh Hải