Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề News media ngày thi 19/01/2019

Some people think that newspapers are the best way to get news. However, others believe that they can get news better through another media platform. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de news media ngay thi 19012019

Đề bài

Some people think that newspapers are the best way to get news. However, others believe that they can get news better through another media platform.

Discuss both views and give your opinion.

Dàn bài chi tiết

Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân thiên về quan điểm nào hơn.

Đoạn thân bài thứ nhất đưa ra những lý do cho newspapers, đó là phù hợp với nhóm người lớn tuổi do thói quen đọc báo giấy hình thành lâu dài, cùng với đó là sự đáng tin cậy hơn của thông tn trong báo giấy.

Đoạn thân bài thứ hai lại đưa ra sự ủng hộ cho những nguồn đọc tin tức khác, cụ thể là online news. Hai dẫn chứng đưa ra đó là sự thuận tiện và sự trải nghiệm tốt hơn cho người đọc mà báo mạng mang lại.

Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Opinions diverge widely on the importance of different news sources. While some people consider reading newspapers to be the most effective way to receive news, I would argue that it is no longer the best way to get the news thanks to the proliferation of online news sources.

On the one hand, there are good grounds for arguing that newspapers still hold the most popular position among newsreaders even though we are living in a digital world. Firstly, since newspapers have existed long before the introduction of the internet, most senior citizens have developed a habit of reading a newspaper every day, and they do not want to change this habit. Secondly, newspapers are considered a more reliable source of information compared to other sources nowadays. This is because newspapers are usually written by professional journalists, and are thoroughly checked, edited and censored prior to their publication.

On the other hand, the Internet has become an increasingly dominant news source these days due to the benefits it offers. The first thing that attracts people to reading news online is its easy access. With the widespread presence of the Internet, people with portable devices, such as a smartphone, can access a huge storage of news in just a few clicks. Furthermore, online news channels have brought a greater reading experience to readers, thanks to the constant advancement in technology, which has made it possible to upload videos and audio recordings online. For instance, soccer fans these days can re-watch their favourite matches whenever they want with only a laptop connected to the Internet, which a mere newspaper cannot do.

In conclusion, although I do agree that printed newspapers are very popular amongst certain groups of people, I disagree that it is the best way to receive the news as more and more people are drawn to using the Internet.

Từ vựng ghi điểm theo chủ đề

  • The proliferation of online news sources: sự bùng nổ của nguồn thông tin mạng
  • A digital world: thế giới điện tử
  • Senior citizens: người già
  • A more reliable source of information: một nguồn thông tin đáng tin cậy hơn
  • Professional journalists: nhà báo chuyên nghiệp
  • To be thoroughly checked, edited and censored prior to their publication: được kiểm tra, chỉnh sửa và kiểm duỵêt kỹ lưỡng trước khi xuất bản
  • An increasingly dominant news source: nguồn đọc tin tức càng ngày càng phát triển
  • Portable devices: các loại thiết bị có thể cầm tay, mang đi được
  • To access a huge storage of news in just a few clicks: truy cập vào lượng lớn thông tin với chỉ một vài cú clicks
  • The constant advancement in technology: sự phát triển liên tục của công nghệ

Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc ôn luyện nhanh cách làm bài, nắm vững kiến thức để đạt điểm mục tiêu trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu