Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề News

Topic: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree? Ở dạng bài này, người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên và chứng minh quan điểm của mình xuyên suốt cả bài.
ZIM Academy
29/07/2020
giai de va bai mau ielts writing cho chu de news

Topic: Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree?

Phân tích

Đề bài trên yêu cầu người viết đưa ra ý kiến cá nhân về quan điểm báo chí truyền thống vẫn sẽ được xem là nguồn tin tin tức quan trọng nhất của nhiều người, mặc dù tin tức online đang ngày càng trở nên phổ biến. Ở dạng bài này, người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên và chứng minh quan điểm của mình xuyên suốt cả bài.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that despite the spreading popularity of the online media, traditional newspaper will still hold the most vital position among news readers. In my opinion, this idea is rather absurd as the Internet has become increasingly dominant due to the benefits it offers.

The first thing that attracts people to reading news on the online sources is their easy access. With the presence of the Internet around almost every corner of the world, people with a portable device such as a mobile phone can access huge storage of news. In fact, latest events, for example IS Terrorist attacks, would be updated immediately on CNN or New York Times. By contrast, with prolonging procedures including editing and printing, traditional newspaper might not be able to compete with the Internet in terms of the updating speed.

Another benefit with which the Internet can, from my point of view, take over the position of printed newspaper is the new experience it brings to readers. One limitation of newspaper is that it cannot convey visual messages to the people who read news on a regular basis. Meanwhile, non-stop progress of the technology industry has unfolded the possibility to upload videos and voice records on various online websites. For instance, soccer fans these days can rewatch their favorite matches anytime they want with only a laptop connected to the Internet, which a mere paper cannot do.

In conclusion, I disagree that printed newspaper would continue to be the crucial source of information because more and more people will be drawn to use the Internet.

Từ vựng theo chủ đề

 • To hold the most vital position: Giữ vai trò thiết yếu.

 • To access huge storage of news: Tiếp cận trữ lượng thông tin lớn.

 • To take over the position of printed newspaper: Chiếm lấy vị trí của báo in.

 • To unfold the possibility to upload videos and voice records: Mở ra khả năng đăng tải video và băng ghi âm.

 • The crucial source of information: Nguồn thông tin quan trọng nhất.

 • Prolonging procedures including editing and printing: những quy trình kéo dài bao gồm việc biên tập và in ấn.

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1). Another benefit with which the Internet can, from my point of view, take over the position of printed newspaper is the new experience it brings to readers.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là báo giấy mang lại trải nghiệm mới cho độc giả. Phần còn lại cung cấp thông tin so sánh giữa báo giấy và thông tin trên Internet.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “with which … printed newspaper” là mệnh đề quan hệ bổ sung thông tin cho danh từ benefit.

 • Cấu trúc “take over something” mang nghĩa thay thế cái gì đó.

 • Cấu trúc “from my point of view” dùng khi người viết muốn đưa ý kiến của bản thân.

Câu (2). For instance, soccer fans these days can rewatch their favorite matches anytime they want with only a laptop connected to the Internet, which a mere paper cannot do.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là người hâm mộ bóng đá ngày nay có thể xem các trận đấu họ thích bất cứ khi nào mà họ muốn chỉ với một chiếc laptop kết nối Internet. Phần còn lại so sánh điều này là không thể với báo giấy.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Mệnh đề “which a mere paper cannot do” là mệnh đề quan hệ bổ sung thông tin cho cả mệnh đề trước đó.

 • Mệnh đề “a laptop connected to the Internet” là mệnh đề quan hệ rút gọn bổ sung thông tin cho danh từ “a laptop”, được viết đầy đủ là “a laptop which is connected to the Internet”.

 • Từ nối “For example” tương tự như “For instance” dùng để đưa ra ví dụ.

Câu (3). By contrast, with prolonging procedures including editing and printing, traditional newspaper might not be able to compete with the Internet in terms of the updating speed.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là báo giấy không thể cạnh tranh với báo mạng ở tốc độ cập nhật thông tin, với lý do đưa ra là việc sản xuất báo giấy trải qua quy trình in ấn và chỉnh sửa phức tạp.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “including editing and printing” là mệnh đề quan hệ rút gọn bổ sung ý nghĩa cho danh từ procedures, được viết đầy đủ là “which includes …”.

 • Cấu trúc “to compete with something” mang nghĩa cạnh tranh với cái gì đó.

 • Cấu trúc “in terms of something” dùng khi người viết muốn đề cập ở một khía cạnh cụ thể nào đó.

 • Từ nối “by contrast” khi người viết muốn đưa ra kết quả của thông tin trước đó.

Giảng viên tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833