Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề News

The news media have too much influence on people’s lives today and this is a negative development. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing task 2 cho chu de news

Đề bài và phân tích

Đề bài

The news media have too much influence on people’s lives today and this is a negative development. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích chủ đề

Đây là chủ đề rất phổ biến xuất hiện thường xuyên trong các đề thi IELTS Writing task 2. Với chủ đề này, người viết thường được hỏi những khía cạnh khác nhau như: Mặt lợi mặt hại của các loại tin tức, nên đọc báo giấy hay báo mạng, ảnh hưởng của những thông tin tốt và thông tin xấu tới con người và xã hội v.v.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra dàn ý của cả bài.

 • Thân bài thứ nhất đề cập việc tin tức tập trung vào những mặt tiêu cực của xã hội có thể gây ra một số bất lợi về mặt tâm lý và tạo ra nhiều vấn đề xã hội.

 • Thân bài thứ hai tập trung vào những vấn đề tiêu cực mà báo chí cần phải lưu tâm. Thứ nhất, do truyền thông có độ lan tỏa lớn nên có thể giúp chúng ta đồng lòng giải quyết các vấn đề hiện nay. Thứ hai, việc này giúp tăng nhận thức của người dân về các vấn đề trong xã hội.

 • Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu tham khảo

It is believed by some that mainstream media channels focus most of their attention on the problems and urgent issues in society rather than on positive news, and this trend is harmful to people. I partly agree with this idea because this tendency has both positive and negative impacts.

On the one hand, a higher frequency of news stories focusing on negative aspects of society can have detrimental effects on people’s mental state. For example, news about terrorism and war has become so common in the media that some people may hesitate to travel abroad for fear of a terrorist attack. Secondly, it can also lead people to misunderstand many aspects within society. For example, many tabloids have always focused on exploiting the scandals of celebrities, which can mislead the public into believing in the flaws of the Vietnamese showbiz. However, in reality, it is an industry where many people are contributing many great values to society.

On the other hand, the focus on negative issues rather than positive developments is advantageous in some way. Firstly, the media is an effective way to disseminate information, to even the most remote places, and this can help to bring people together in order to solve serious problems. Secondly, it can help to raise awareness amongst citizens. The more negative stories appear in the media, the higher chance that people will become aware of those problems and take action towards a solution. For instance, news about cancer has now become a common topic in the media, and as a result, a large number of people have switched to a healthier lifestyle.

In conclusion, there are legitimate reasons for the media to report on all issues, although the accompanying negative impacts need to be considered.

Từ vựng theo chủ đề

 1. Mainstream media channels: Các kênh truyền thông chính thống

 2. A higher frequency of news stories: Tần suất phát sóng tin tức cao hơn

 3. To hesitate to do something: Ngại ngùng, lưỡng lự làm cái gì đó

 4. In fear of suffering from a terrorist attack: Sợ phải chịu từ những cuộc tấn công khủng bố

 5. Tabloids: Báo lá cải

 6. The scandals of celebrities: Scandals của người nổi tiếng

 7. switch to a healthier lifestyle: chuyển quan một cuộc sống khỏe mạnh hơn

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) It is believed by some that mainstream media channels focus most of their attention on the problems and urgent issues in society rather than on positive news, and this trend is harmful to people.

Ý nghĩa: Ý chính của câu trên là các kênh thông tin ngày nay tập trung chủ yếu vào các vấn đề cấp bách của xã hội hơn là những tin thông tin tích cực. Mệnh đề còn lại đưa ra hậu quả của việc này.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “that mainstream …positive news” là mệnh đề phụ làm rõ nghĩa cho mệnh đề chính “it is believed by some”

 • Cấu trúc “be harmful to something/somebody” mang nghĩa có hại cho cái gì/ai đó.

 • Cấu trúc “focus on something” mang nghĩa tập trung vào cái gì đó.

Câu (2) For example, news about terrorism and war has become so common in the media that some people may hesitate to travel abroad for fear of a terrorist attack.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức gồm mệnh đề chính mang nghĩa tin tin tức về khủng bố và chiến tranh đã trở nên quá phổ biến trong truyền thông. Mệnh đề còn lại đưa ra hậu quả của việc này.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “that some people….. a terrorist attack” là mệnh đề quan hệ bổ sung thông tin, cụ thể là kết quả của mệnh đề chính.

 • Cấu trúc “for fear of something” mang nghĩa lo lắng, sợ hãi về điều gì đó sắp xảy ra.

 • Cấu trúc “hesitate to do something” mang nghĩa ngại ngùng, do dự làm điều gì đó.

 • Từ nối “For example” tương tự như “For instance” dùng để đưa ra ví dụ.

Giảng viên tại ZIM

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu