Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Education

Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree?
author
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de education

Đề bài và phân tích

Đề bài

Students should be taught academic knowledge so that they can pass exams, and skills such as cooking or dressing should not be taught. To what extent do you agree/disagree?

Phân tích chủ đề

Đây là một chủ đề rất phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong đề thi IELTS. Người viết thường được hỏi rất nhiều khía cạnh khác nhau như: Lợi ích của việc học đại học, những kỹ năng nào nên được ưu tiên hoặc không trong trường học, v.v.

Đề bài này yêu cầu người viết đưa ra quan điểm bàn luận về việc học sinh chỉ nên học các kỹ năng phục vụ bài kiểm tra hay vẫn cần các kỹ năng khác như nấu ăn và ăn mặc.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra dàn ý của cả bài.

 • Đoạn thân bài đầu tiên phân tích tại sao việc học các kiến thức học thuật lại quan trọng, bao gồm lợi ích cho hồ sơ học tập của học viên và giúp trang bị kiến thức nền khi bước vào đại học.

 • Đoạn thân bài thứ hai giải thích tại sao học sinh vẫn nên học các kỹ năng thiết thực khác trong cuộc sống, bao gồm những lợi ích cho các bạn sinh viên sống xa nhà và giúp học sinh thư giãn sau những giờ học trên trường.

 • Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu tham khảo

Some people hold a belief that schools should be a place where students study academic subjects to pass examinations rather than learn skills such as dressing and cookery. In my opinion, despite the significance of academic study and exams, students should also be taught fundamental life skills.

On the one hand, studying academic knowledge is vital for students in many ways. First, examination results are essential for students’ academic record. With good results, they will have an advantage in the national high school exams in which their academic performance after many years of study is considered. Second, academic subjects equip students with fundamental knowledge that will be used in tertiary education. For example, most undergraduates in Vietnam are supposed to pass subjects, such as Microeconomics and Advanced Mathematics, which are comprised of mathematical knowledge taught at high school. Without a deep understanding, students may fail the final exams and have to study these subjects again, which is time-consuming and costly.

However, there are several reasons why students still need to learn practical skills. For instance, when college students live far from family, life skills such as cooking will be helpful since students will be able to prepare healthy and affordable meals on their own instead of eating out at restaurants. Attending skill building classes at school is also an effective way for students to unwind after many hours of studying academic subjects. Through a wide range of activities, students are able to relax and as a result perform better in exams.

In conclusion, I disagree that students should only study academic subjects because both academic knowledge and practical skills are equally important and should be taught at school.

Từ vựng theo chủ đề

 1. examination results: kết quả từ các kỳ thi

 2. have an advantage in: có lợi thế trong việc nào đó

 3. academic performance: năng lực học thuật (lực học)

 4. academic subjects equip students with fundamental knowledge: các môn học thuật trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và quan trọng

 5. prepare healthy and affordable meals: chuẩn bị các bữa ăn rẻ và tốt cho sức khỏe

 6. Attending skill building classes: tham gia các lớp kỹ năng

Các cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) With good results, they will have an advantage in the national high school exams in which their academic performance after many years of study is considered.

Ý nghĩa: Câu trên là một câu ghép gồm mệnh đề chính mang nghĩa học sinh có kết quả học tập tốt sẽ có lợi thế trong kỳ thi trung học phổ thông. Mệnh đề phụ bổ sung thêm thông tin cho cụm danh từ kỳ thi trung học phổ thông.

Các cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “in which……study is considered” là mệnh đề phụ bổ sung ý nghĩa cho danh từ “high school exams”.

 • Cấu trúc “have an advantage in something” mang nghĩa có lợi thế trong việc gì đó.

 • Cấu trúc “To consider something” mang nghĩa đánh giá cái gì đó.

Câu (2) For instance, when college students live far from family, life skills such as cooking will be helpful since students will be able to prepare healthy and affordable meals on their own instead of eating out at restaurants.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức ghép với mệnh đề chính mang nghĩa các kĩ năng sống như nấu ăn sẽ rất có ích cho sinh viên khi sống xa nhà. Mệnh đề phụ còn lại đưa ra lý do giải thích cho mệnh đề chính

Các cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề “since students……eating out at restaurants” là mệnh đề phụ bổ thông tin đưa ra lý do cho mệnh đề chính.

 • Mệnh đề “when college students live far from family” là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian để làm rõ nghĩa cho mệnh đề chính.

 • Cấu trúc “instead of something” mang nghĩa thay vì cái gì đó.

 • Từ nối “For instance” tương tự “For example” dùng để đưa ra ví dụ.


Khóa học IELTS cho người mất căn bản tại ZIM sẽ giúp người học cải thiện kỹ năng Writing hiệu quả! Người học sẽ được thiết kế lộ trình học cá nhân hóa, làm quen với tư duy logic, củng cố chiến lược làm bài, và nắm vững ngữ pháp cơ bản. Từ đó, khoá học giúp người học xây dựng nền tảng vững chắc của hệ thống câu từ, tiết kiệm đến 80% thời gian luyện thi IELTS sau này.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu