Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Entertainment ngày thi 09/03/2019

Some people think movies should only be for entertainment. Others think that they should also have educational values. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de entertainment ngay thi 09032019

Đề bài

Some people think movies should only be for entertainment. Others think that they should also have educational values.

Discuss both views and give your opinion.

Dàn bài

Introduction: Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân thiên về quan điểm nào hơn.

Body 1: Đoạn thân bài thứ nhất đưa ra những lý do cho quan điểm Films chỉ cần mục đích giải trí. Lý do thứ nhất là vì mọi người ngày nay đã rất căng thẳng với việc học tập và làm việc, nên films cần đóng vài trò như một nguồn giúp giải toả căng thẳng. Lý do thứ 2 Films là một phần của ngành công nghiệp giải trí, cái mà tạo ra hàng triệu dollars.

Body 2: Đoạn thân bài thứ hai lại đưa ra sự ủng hộ cho việc cung cấp thêm giá trị giáo dục trong Films. Hai dẫn chứng đưa ra đó là sự ảnh hưởng lớn của nội dung phim tới suy nghĩ người xem, và cũng là một nguồn giáo dục quan trọng cho trẻ nhỏ.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết và đưa ra quan điểm một lần nữa.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

While some people consider films simply a source of entertainment, others suggest that films should be educational. Personally, I believe that films can be either, or both, entertaining and educational; however, it is up to each individual to choose what films they like to watch and for what reasons they watch them.

These days, films and TV are extremely popular forms of entertainment. Almost every household owns one or more televisions, and almost everybody loves to watch a certain television program or type of film. After a long day at work or school, many people simply want to come home and sit in front of the TV to relax and be entertained. They may not have the energy or enthusiasm to sit and learn about something. Furthermore, films and television programs are a part of the entertainment industry. The purpose of this industry is for entertainment, and it is a multibillion-dollar industry that creates jobs and generates a lot of money in many countries.

On the other hand, films and TV programs can have very strong effects on the minds of audiences and therefore people should be careful about how the contents of the films that they watch affect them and their families. For example, many people’s morals and values are shaped by what they watch on TV and in films. In addition, children can learn about right and wrong through the cartoons they watch, while adults can also learn many important lessons through watching films. For instance, watching a film about war may cause people to have a strong sense of patriotism for their country which could be seen as a positive educational effect.

In conclusion, while educational films, such as documentaries, can also be entertaining, and some films for entertainment can also have many educational aspects, I believe it is not necessary that all films need to be educational.

Từ vựng chủ đề

  • A source of entertainment = a form of entertainment: Một loại hình giải trí, thư giãn.
  • A part of the entertainment industry: Một phần của nền công nghiệp giải trí.
  • A multibillion-dollar industry: Nền công nghiệp hàng tỉ đô.
  • To generate a lot of money: Tạo ra rất nhiều tiền
  • Morals and values are shaped by what they watch: Giá trị đạo đức được hình thành bởi những gì họ xem.
  • To have a strong sense of patriotism: Có một tinh thần yêu nước mãnh liệt.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833