Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Family

In many nations, people in huge cities either live alone or in small family units, instead of in large, extended family groups.  Is this a positive or negative trend?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de family

Đề bài và phân tích

Đề bài

In many nations, people in huge cities either live alone or in small family units, instead of in large, extended family groups.  Is this a positive or negative trend?

Phân tích chủ đề

Đề bài nói về family sizes, yêu cầu người viết trình bày mặt lợi và hại của việc sống ở gia đình ít thành viên.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra dàn ý của cả bài.

 • Đoạn thân bài thứ nhất phân tích lợi ích của xu hướng này, bao gồm việc người trẻ không thích lối sống truyền thống và mỗi thế hệ thường yêu thích lối sống và môi trường sống khác nhau.

 • Đoạn thân bài thức hai phân tích những bất lợi của xu hướng này, bao gồm việc người già gặp những vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, trẻ nhỏ thiếu tương tác và học hỏi từ ông bà, và gia đình thiếu gắn bó

 • Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu tham khảo

In many large cities around the world, it has become quite common for people to either live alone or in a small family, as opposed to living in large extended family households. This essay will take a closer look at some of the positive and negative aspects that arise with this trend.

On the one hand, this trend does have some positive aspects. For example, different generations want and value different things these days. Many young people do not wish to live the traditional lifestyles of their parents and grandparents. Therefore, living alone allows them the freedom to do as they please without having to face constant judgement or criticism. Furthermore, many older people do not wish to live the hectic, fast-paced lifestyle of modern city life and prefer to live a slower-paced, healthier life in the countryside during their retirement. Living alone, or in smaller family groups allows each generation to live their preferred lifestyle.

However, this trend also brings several drawbacks. Firstly, as parents and grandparents get older, they may face a number of physical and mental health problems, and by living alone, they may lack the care and attention they need from their children. Secondly, children will have less interaction and influence from grandparents, and potentially miss out on important life lessons that can be taught from grandparents who have a lot of valuable life experience. Important traditions and customs may also be lost from generation to generation. And finally, living alone, or in small family groups can lead to poor family bonds between generations.

In conclusion, I believe that while this trend does bring some benefits, overall they are definitely outweighed by the drawbacks.

Từ vựng theo chủ đề

 1. The traditional lifestyles: Lối sống truyền thống

 2. The freedom to do as they please: Tự do làm theo ý bản thân mong muốn

 3. Constant judgement or criticism: Sự đánh giá hoặc phê bình liên tục

 4. Hectic, fast-paced lifestyle: lối sống hối hả, bận rộn

 5. Slower-paced, healthier life: lối sống chậm rãi, lành mạnh

 6. During their retirement: trong suốt thời gian nghỉ hưu

 7. Physical and mental health problems: những vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần

 8. Lack the care and attention they need: thiếu sự chăm sóc và quan tâm cần thiết

 9. Interaction and influence from grandparents: tương tác và ảnh hưởng từ ông bà

 10. Important life lessons: những bài học cuộc sống quan trọng

 11. Valuable life experience: kinh nghiệm sống quý giá

 12. Important traditions and customs: những phong tục và truyền thống quan trọng

 13. Poor family bonds: tình cảm gia đình thiếu thân thiết, gắn bó

Các cấu trúc ngữ pháp

1. Firstly, as parents and grandparents get older, they may face a number of physical and mental health problems, and by living alone, they may lack the care and attention they need from their children.

 • Ý nghĩa: Đây là một câu ghép gồm hai mệnh đề chính. Mệnh đề chính thứ nhất mang nghĩa người già có thể phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần và mệnh đề chính thứ hai mang nghĩa người già nhận được thiếu sự quan tâm và chăm sóc từ con cái của họ. Trong đó, mệnh đề chính thứ nhất được bổ sung làm rõ nghĩa bằng một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mang nghĩa khi bố mẹ và ông bà già đi.

 • Mệnh đề “as parents and grandparents get older“ là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian dùng để làm rõ nghĩa cho mệnh đề chính đầu tiên “they may face a number of physical and mental health problems”.

 • Mệnh đề phụ “they need from their children” là mệnh đề tính từ, bổ sung làm rõ nghĩa cho danh từ đứng liền trước “the care and attention”

 • Cụm từ “face something” mang nghĩa đối mặt với điều gì (thường có nghĩa tiêu cực).

 • Cấu trúc “by V-ing” mang nghĩa bằng cách làm như thế nào.

 • Cụm từ “lack something” mang nghĩa là thiếu cái gì.

2. Secondly, children will have less interaction and influence from grandparents, and potentially miss out on important life lessons that can be taught from grandparents who have a lot of valuable life experience.

 • Ý nghĩa: Đây là một câu phức bao gồm một mệnh đề chính mang nghĩa trẻ nhỏ sẽ có ít sự tương tác và ảnh hưởng từ ông bà và có thể sẽ bỏ lỡ những bài học quan trọng trong cuộc sống, một mệnh đề phụ để làm rõ cho những bài học mà được dạy bởi ông bà và một mệnh đề phụ để làm rõ nghĩa cho ông bà người mà có nhiều kinh nghiệm sống quý báu.

 • Mệnh đề phụ “that can be taught from grandparentslà mệnh đề quan hệ làm rõ nghĩa cho cụm danh từ đứng liền trướcimportant life lessons”.

 • Mệnh đề phụ “who have a lot of valuable life experience” là mệnh đề quan hệ làm rõ nghĩa cho cụm danh từ liền trước “grandparents”.

 • Cụm từ “Miss out on something” mang nghĩa bỏ lỡ cái gì.

Giảng viên tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833