Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Governmental policies ngày 09/05/2020

Đề bài và phân tích chủ đề Governmental policies

Đề bài

In today’s world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?

Phân tích chủ đề Governmental policies

  • Chủ đề: Governmental policies.
  • Key words: private companies, the government, scientific research.
  • Dạng bài: advantages and disadvantages.
  • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết cần trình bày được thuận lợi và bất lợi của việc công ty tư nhân đầu tư tiền và thực hiện các việc nghiên cứu khoa học.

Cấu trúc bài viết

Introduction
  • Paraphrase lại đề bài: 1 câu.
  • Thesis Statement (Giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.
Body 1 Có hai lợi ích khi các công ty đầu tư và thực hiện việc nghiên cứu khoa học

  • Mục tiêu hàng đầu của các công ty là lợi nhuận, vì vậy họ sẽ rất nghiêm khắc hơn trong việc kiểm soát chi phí phát sinh, vì vậy các nghiên cứu sẽ tránh được việc sử dụng tài nguyên lãng phí
  • Chính phủ sẽ bớt một gánh nặng về mặt tài chính vì các nghiên cứu như vậy sẽ tốn kém nhiều chi phí.
Body 2 Có hai bất lợi khi các công ty đầu tư và thực hiện việc nghiên cứu khoa học

  • Sẽ có ít công ty nào chịu đầu tư vào các nghiên cứu khoa học mà không có lợi nhuận, nên các kết quả nghiên cứu khoa học phải được mua bằng tiền chứ không thể có sẵn cho người dân sử dụng.
  • Chính phủ sẽ khó có thể giám sát hoàn toàn việc nghiên cứu của các công ty, cho nên có thể họ sẽ vì lợi luận mà bán các kết quả nghiên cứu đó cho các tổ chức khác, ví dụ như tội phạm, từ đó làm hại tới xã hội.
Conclusion Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

Bài mẫu tham khảo

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Nowadays, most scientific studies are financed and carried out by private enterprises instead of the governing bodies. In my opinion, the benefits of this are greater than its drawbacks.

On the one hand, that research is paid and conducted by private companies can be greatly beneficial. In fact, unlike governmental organizations, most companies’ primary objectives are profits, so their motivation to minimize the costs arising upon research activities is much more considerable. Therefore, they tend to prevent their scientists and other workers more strictly from wasting any resources, including time and money; as a result, their outcomes can be quicker and more money-efficient. In addition, when the government leaves scientific research for businesses, the financial pressure on the national budget can be partly relieved. Instead, it can be allocated for investing in other important sectors such as education or transportation.

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

On the other hand, I believe that letting private businesses sponsor or undertake such studies will bring about more significant disadvantages. First, there are very few private companies that are willing to do unpaid work while shouldering a huge financial burden at the same time. Consequently, they may require the public to pay to access or share their research results, so that they can afford to cover their expenses as well as to ensure their personal incomes. Second, when allowing companies to do scientific research, the authorities can hardly make sure the entire research process is under supervision. It is possible that companies with the top priority being maximizing profits will sell their research to other organizations, such as terrorists or criminals,  who take advantage of such research to harm society.

In conclusion, I claim that private investment in and conduct of scientific research may result in several advantages which are, however, outweighed by the undesirable consequences.

Hi, ZIM có thể giúp gì cho bạn?...