Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Health ngày 04/06/2020

Research into new types of medicine and treatments are essential for improving health and dealing with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies, individuals or governments?
ZIM Academy
04/06/2020
giai de va bai mau ielts writing cho chu de health ngay 04062020

Đề bài và phân tích chủ đề Health

Đề bài

Research into new types of medicine and treatments are essential for improving health and dealing with diseases. Who do you think should fund these researches: private companies, individuals or governments?

Phân tích chủ đề Health

  • Chủ đề: Health.

  • Key words: Research, medicine and treatments, fund, private companies, individuals or governments.

  • Dạng bài: Opinion essay.

  • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết cần trình bày được tại sao các công ty tư nhân, cá nhân hay chính phủ nên / không nên đầu tư cho các nghiên cứu y học.

Cấu trúc bài viết

Introduction

  • Paraphrase lại đề bài: 1 câu.

  • Thesis Statement (Giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1

Các nghiên cứu này không nên được tài trợ bởi các công ty tư nhân vì họ rất coi trọng lợi nhuận, nên người dân sẽ phải mua thuốc với giá cao hơn.

  • Các công ty phải chi trả nhiều khoản chi phí khác nhau nên họ cần đảm bảo doanh thu cân đối được chi phí

  • Một số công ty cần lợi nhuận thì sẽ bán kết quả nghiên cứu của họ với giá cao hơn nữa

Body 2

Chính phủ và các cá nhân nên là người tài trợ cho các nghiên cứu y học.

  • Trách nhiệm hàng đầu của chính phủ là đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân nên họ cần đảm bảo người dân có thể tiếp cận với thuốc men và chữa trị với giá cả phải chăng.

  • Người dân cũng nên tài trợ cho các nghiên cứu này vì chính họ sẽ là người hưởng lợi trực tiếp nếu các nghiên cứu này thành công.

Conclusion

Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm

Bài mẫu tham khảo

It is necessary to conduct studies on new medicines and remedies in order to improve people’s health as well as cure their illnesses. In my opinion, such research should be financed by either the government or individuals, not private businesses.

If medical research is sponsored by private companies, patients would have to suffer from the increased price of medicines and treatments. In fact, such research requires the funders to cover various expenses, such as buying equipment or hiring staff. However, most companies often see money as one of their primary objectives, so they would have to make sure their revenues are high enough to prevent losses and stay profitable. Some profit-oriented companies may even make researchers set a higher price for their research outcomes to maximize their earnings. Consequently, medicine products as well as medical treatments would be more expensive for patients to afford, and those who are impoverished would be more likely to succumb to their disease.

It is the governing bodies and individuals who should financially support studies related to the improvement of public health and the invention of cures for diseases. First, maintaining people’s quality of life is one of the main responsibilities of the government in a country. In order to fulfill this duty, the government needs to ensure that more and more citizens will be healed and their well-being can be enhanced by spending the national budget researching new medicines and medical treatments. Second, individuals should be another fund provider because medical research is carried out for the sake of their own health. As new types of medicines and new treatment practices are successfully devised, it is each individual in society that uses these medicines and treatments when they get sick.

In conclusion, I believe that the government and every person in society rather than private companies should fund research into the discovery of new medicines and healing methods.

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity