Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Media ngày thi 18/07/2020

Some people focus on news in their country, while others think it is more important to be aware of international news. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de media ngay thi 18072020

Đề bài

Some people focus on news in their country, while others think it is more important to be aware of international news. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích tổng quan

 • Chủ đề: truyền thông
 • Các từ khóa cần lưu ý: news in their country, international news.
 • Dạng bài: Discussion
 • Hướng dẫn tiếp cận:  Người viết nên thảo luận cả hai quan điểm mà đề đưa ra (một là tại sao nên tập trung vào tin tức trong nước và hai là tại sao biết về tin tức thế giới lại quan trọng hơn) trước khi đưa ra quan điểm của bản thân là nghiêng về phía bên nào hơn.

Phân tích ý tưởng

Những lợi ích của việc theo dõi tin tức thế giới:

 • Cung cấp thông tin mới nhất về các vấn đề môi trường toàn cầu, giúp người ta nhận ra được sự cấp bách của tình trạng môi trường chung hiện giờ, bắt tay vào cải thiện tình hình này.
 • Cung cấp thông tin về các đại dịch toàn cầu, đưa ra các biện pháp phòng ngừa kịp thời để ngăn chặn sự lây lan.

Những lợi ích của việc theo dõi tin tức trong nước:

 • Cập nhật những thông tin hay những thay đổi trong thị trường việc làm, giúp người ta đưa ra những sự thay đổi tương ứng kịp thời về kỹ năng và kiến thức, tìm được việc làm phù hợp và triển vọng dễ dàng hơn.
 • Cập nhật những thông tin về các sự kiện liên quan đến chính trị quốc gia (Ví dụ về việc bầu cử tổng thống) 

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

People hold widely differing views on whether following domestic news or world news is more important. Although it is true that concentrating on news from all over the world is beneficial to some extent, I would argue that keeping abreast of national news is a wiser choice.

On the one hand, it is undeniable that being aware of international news has certain benefits. To begin with, following international news can keep people up-to-date with information about global environmental issues. For example, this type of news often provides people with up-to-the-minute reports about the harmful effects of climate change. Therefore, they would realize the urgency of the current environmental situation, thereby taking actions to improve it. Furthermore, if people prefer world news, they can be well-informed about global pandemics. As a result, preventive measures could be promptly taken to prevent deadly diseases from spreading further.

On the other hand, I believe that national news is of greater importance for a number of reasons. The first one is that since this kind of news can keep people informed about any changes in the job market in their country, they would be able to make timely corresponding adjustments to their skills and knowledge. Thus, it would be easier for them to find a suitable and promising career path, which could lead to a happier life in general. Additionally, focusing on domestic news would help people to be more aware of events relating to national politics that may have a direct impact on their lives. To illustrate, when people have sufficient information about presidential candidates in the upcoming election, they would know who they should cast their vote for, which is an important decision as the future of their country depends on it.

In conclusion, while I acknowledge the importance of keeping up with what is happening around the world, I am still of the opinion that domestic news should be paid more attention to.

Từ vựng chủ đề

 • national news = domestic news: tin tức trong nước
 • world news = international news: tin tức quốc tế
 • keep abreast of = keep up-to-date with = keep sb informed: cập nhật những thông tin mới nhất về một chủ đề hay tình huống nào đó
 • global environmental issues: các vấn đề môi trường toàn cầu
 • climate change: biến đổi khí hậu
 • urgency: cấp bách
 • preventive measures: biện pháp phòng ngừa
 • job market: thị trường việc làm
 • timely corresponding adjustments: điều chỉnh tương ứng kịp thời
 • national politics: chính trị quốc gia
 • election: cuộc bầu cử
 • cast vote for: bỏ phiếu cho ai đó

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833