Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Museums ngày thi 14/02/2019

Some people claim that public museums and art galleries will be no longer necessary because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de museums ngay thi 14022019

Đề bài

Some people claim that public museums and art galleries will be no longer necessary because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree?

Dàn bài chi tiết

Mở bài giới thiệu chủ đề và nêu ra ý kiến cá nhân không đồng ý với quan điểm nêu ra ở đề bài.

Đoạn thân bài thứ nhất đưa ra lý do tại sao nhiều người lại nghĩ bảo tang và triển lãm nghệ thuật không còn cần thiết sau đó đưa ra ý kiến phản biện.

Đoạn thứ 2 đưa ra lý do tại sao bảo tang và triển lãm nghệ thuật vẫn còn cần thiết vì du khách đến để chiêm ngưỡng cả kiến trúc của những nơi này.

Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

In current times, we can read about and view images of artistically, culturally and historically significant works from anywhere with an internet connection. Some people believe that the advent of the internet has made the existence of art galleries and public museums obsolete. I personally disagree, and my view will be explained in this essay.

The internet has brought us the ability to search for information and images about most things we consider to be historically or culturally significant. This information can be found by using search engines like Google; video streaming sites like YouTube; or regular information websites such as Wikipedia. Some people claim that to obtain information about art, history or culture through one of these channels provides us with sufficient understanding of that particular topic. Therefore, we no longer need museums and galleries. However, I believe the information regarding an object is different from the experience of being in the presence of the object itself. This experience is unique and should be preserved.

Furthermore, the designs of museums and art galleries are usually based on a country’s architectural style. People can enjoy viewing art works and artifacts and learning about the history and art of the country they are visiting while admiring the grandeur of these places. Millions of people visit The Louvre Museum every year not just because it exhibits a huge collection of priceless national masterpieces but also because it is a prime example of the aesthetic appeal of French architecture.

Information about almost any work of art or historical object can be found on the internet today. However, the experience of knowing about something and the experience of being in the presence of that thing are two different ideas. I believe both of them are important and therefore museums and galleries are still needed.

Từ vựng chủ đề

  1. Obtain information about art, history or culture: Lấy thông tin về nghệ thuật, lịch sử và văn hóa
  2. Provide us with sufficient understanding of something: Cung cấp cho chúng ta đủ sự hiểu biết về cái gì đó
  3. Being in the presence of something: Tận mắt chiêm ngưỡng
  4. A country’s architectural style: Phong cách kiến trúc của một quốc gia phản ánh văn hóa và lịch sử quốc gia đó
  5. Admire the grandeur of these places: Ngắm nhìn sự trang nghiêm oai vệ của những địa điểm này
  6. Exhibit a huge collection of priceless national masterpieces: Trưng bày một bộ sưu tầm khổng lồ các kiệt tác của quốc gia
  7. The aesthetic appeal of French architecture: Sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ của kiến trúc nước Pháp

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833