Giải đề và bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Packaging

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion
ZIM Academy
26/08/2022
giai de va bai mau ielts writing task 2 cho chu de packaging

Đề bài và phân tích

Đề bài

Some people feel that manufacturers and supermarkets have the responsibility to reduce the amount of packaging of goods. Others argue that customers should avoid buying goods with a lot of packaging. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích chủ đề

Packaging là một chủ đề rất hẹp, thuộc chủ đề lớn hơn liên quan đến môi trường (environment). Những đề thi IELTS Writing task 2 liên quan đến chủ đề này xuất hiện khá ít trong các kỳ thi IELTS từ trước đến nay. Ở chủ đề này, người viết thường được hỏi về tác hại cũng như nguyên nhân của việc thải ra quá nhiều bao bì.

Dàn bài

 • Đoạn mở bài giới thiệu các quan điểm cần thảo luận.

 • Đoạn thân bài thứ nhất nêu ra lý do tại sao các công ty nên chịu trách nhiệm giảm thiểu việc đóng gói, đó là việc nhiều người tiêu dùng không có ý thức về tác hại của bao bì gây ra cho môi trường cũng như việc nhiều người không thể lựa chọn tốt các sản phẩm mà họ mua.

 • Đoạn thân bài thứ hai nêu ra lý do tại sao các cá nhân cũng nên có trách nhiệm giảm thiểu việc mua hàng có nhiều bao bì để bảo vệ môi trường, đó là việc tẩy chay các công ty sử dụng bao bì không phân hủy được và không thân thiện với môi trường.

 • Đoạn kết bài nêu ra ý kiến của người viết rằng ngoài các công ty và cá nhân, chính phủ cũng nên đóng vai trò trong việc hạn chế rác thải đến từ bao bì.

Bài mẫu tham khảo

While some people think that it is the responsibility of producers and suppliers to reduce product packaging, others feel that the responsibility lies with consumers. This essay will analyse both sides of the argument.

On one hand, I believe that companies do have a significant responsibility to limit the amount of packaging that they package their products in. One reason for this is that many consumers have very little awareness about the negative impacts that the excessive amounts of product packaging are having on the environment; therefore, manufacturers and supermarkets need to minimise the amount of plastic packaging that is used to store and sell their products, or preferably use only biodegradable, recyclable, or environmentally friendly materials. In addition, many people cannot afford to be selective about which products they buy, which is a further reason why all companies need to be more responsible.

On the other hand, individuals also have a responsibility to protect the environment from further destruction and pollution by limiting their consumption of products that are packaged in non-biodegradable materials. By boycotting certain products from companies who are not being environmentally responsible, consumers can put pressure on these companies to change their attitude towards the materials that they use to package their products. As a result, companies will be forced to act more environmentally responsible by changing and reducing product packaging. Consumers have the power to bring about change, but must act together in order for it to happen.

In conclusion, companies and individuals both need to take responsibility for the amount of packaging that is used to package goods. The government also needs to play a significant role in this issue by creating and enforcing laws that companies must adhere to with regards to plastic packaging, and by educating individuals about the environmental destruction and pollution caused by packaging waste.

Từ vựng theo chủ đề

 1. biodegradable, recyclable, or environmentally friendly materials: các nguyên liệu tự hủy sinh học, tái chế được hoặc thân thiện với môi trường.

 2. boycotting certain products: tẩy chay một số sản phẩm nhất định.

 3. adhere to: tuân theo một cách nghiêm ngặt.

 4. environmental destruction: sự phá hủy về môi trường.

Các cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) One reason for this is that many consumers have very little awareness about the negative impacts that the excessive amounts of product packaging are having on the environment; therefore, manufacturers and supermarkets need to minimise the amount of plastic packaging that is used to store and sell their products, or preferably use only biodegradable, recyclable, or environmentally friendly materials.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức – ghép với ý nghĩa rằng do nhiều người tiêu dùng có rất ít hiểu biết về tác hại của bao bì sản phẩm gây ra cho môi trường nên các nhà sản xuất phải tối thiểu hóa lượng bao bì họ sử dụng.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Việc sử dụng “therefore” để ngăn cách 2 mệnh đề có quan hệ nguyên nhân – kết quả trong câu.

Câu (2) By boycotting certain products from companies who are not being environmentally responsible, consumers can put pressure on these companies to change their attitude towards the materials that they use to package their products.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức với mệnh đề chính mang ý nghĩa người tiêu dung có thể gây áp lực lên các công ty để họ thay đổi quan điểm về chất liệu sử dụng trong việc đóng gói sản phẩm.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “To put pressure on someone” mang ý nghĩa gây áp lực lên ai đó.

 • Cấu trúc “to change one’s attitude towards something” mang ý nghĩa thay đổi thái độ của ai đó về vấn đề gì.

Giảng viên tại ZIM

Xem ngay Khóa học luyện thi IELTS với hệ thống học tập được cá nhân hóa cho từng học viên và hệ thống thi thử độ chính xác cao như đề thi chính thức

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833