Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Personal decision

Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent agree or disagree?
author
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de personal decision

Đề bài và phân tích

Đề bài

Some people believe that planning for the future is a waste of time because they think that focusing on the present is more important. To what extent agree or disagree?

Phân tích chủ đề

Thuộc chủ dề lớn “Personality”, với chủ đề này, người viết thường được hỏi về những khía cạnh liên quan đến mặt lợi và mặc hại của việc lên kế hoạch cho tương lai trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân rằng việc tập trung vào hiện tại và lên kế hoạch tương lai có tầm quan trọng như nhau.

 • Đoạn thân bài thứ nhất phân tích tầm quan trọng của việc lên kế hoạch tương lai, đó là mục tiêu và ước mơ là động lực để phấn đấu.

 • Đoạn thân bài thức hai đưa ra hai lý do chính tại sao cần tập trung vào hiện tại, đó là tương lai là ngoài tầm kiểm soát của con ngườichúng ta nên sống hết mình từng giây phút mình đang có ở hiện tại.

 • Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that making future plans is a futile exercise, and that focusing on the present moment is more important. Personally, I feel that both perspectives are of equal importance and should be lived simultaneously.

On the one hand, I believe that it is quite important to plan for the future. People need to have goals and dreams to strive towards in order to have a sense of purpose and direction in their lives. And to achieve and fulfil these goals and be successful, it is essential that they make plans. I am certain that any successful businessman, or millionaire, will tell you that one of the key elements in their success was their careful planning for the future. However, the future is always uncertain, so it is also necessary to have a backup plan when things don’t work out as expected.

On the other hand, it is also extremely important to maintain focus on the present. Many people would claim that there are far too many factors that influence our future, and therefore it is out of our control. So, it is necessary that we stay focused on the present moment in order to be able to react and respond appropriately to our current situation and needs. If you are too focused on the future, you may not make very good decisions about your present life. Furthermore, nobody knows when their life will end, so it is also important to live your life to the fullest in each passing moment.

In conclusion, I believe it is important to maintain a balance between planning for the future and staying focused on the present moment. It is necessary to make plans in order to achieve goals, but it is also necessary to be flexible and be able to adapt to the current changing situations and circumstances.

Từ vựng theo chủ đề

 1. A futile exercise: Một việc làm vô ích

 2. Both perspectives are of equal importance: Cả hai quan điểm đều có tầm quan trọng như nhau.

 3. Simultaneously: Xảy ra đồng thời.

 4. Have goals and dreams to strive towards: Có mục tiêu và mơ ước để phấn đấu

 5. A sense of purpose and direction: Ý thức về mục đích và định hướng

 6. To achieve and fulfil these goals: Để đạt đượt và hoàn thành các mục tiêu

 7. One of the key elements: Một trong những yếu tố then chốt

 8. The future is uncertain: Tương lai bất định, luôn thay đổi

 9. A backup plan: Kế hoạch dự phòng

 10. Too many factors that influence our future: Quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta

 11. Out of our control: Ngoài tầm kiểm soát

 12. To react and respond appropriately: Để phản ứng lại một cách phù hợp

 13. Our current situation and needs: Những nhu cầu và tình hình hiện tại của chúng ta

 14. To live your life to the fullest: Sống hết mình

 15. Each passing moment.: Mỗi giây phút trôi qua

 16. To maintain a balance: Để duy trì cân bằng

 17. To adapt to the current changing situations and circumstances: Để thích nghi với các tình huống, hoàn cảnh đang thay đổi ở hiện tại.

Các cấu trúc ngữ pháp

1. I am certain that any successful businessman, or millionaire, will tell you that one of the key elements in their success was their careful planning for the future.

Ý nghĩa: Đây là một câu đơn gồm có một mệnh đề chính mang nghĩa tôi chắc chắn và hai mệnh đề phụ bổ nghĩa cho mệnh đề chính, làm rõ chắc chắn về việc những doanh nhân hoặc triệu phú sẽ nói về nhân tố thành công của họ là lên kế hoạch tương lai cẩn thận.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Mệnh đề phụ “that one of the key elements in their success was their careful planning for the future” là mệnh đề danh từ bổ nghĩa cho động từ “tell”, để làm rõ sẽ nói cái gì.

 • Cấu trúc “I am certain” mang nghĩa tôi chắc chắn về một điều gì đó.

2. However, the future is always uncertain, so it is also necessary to have a backup plan when things don’t work out as expected.

Ý nghĩa: Đây là một câu ghép gồm có hai mệnh đề chính. Mệnh đề chính thứ nhất mang nghĩa tương lai là luôn không chắc chắn, mệnh đề chính thứ hai mang nghĩa cần thiết phải có kế hoạch dự phòng. Thêm vào đó, câu này còn chứa một mệnh đề phụ làm rõ khi nào nên có kế hoạch dự phòng (khi mọi thứ không như dự đoán).

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “it is necessary to do something” mang nghĩa làm việc gì đó là rất cần thiết.

 • Cấu trúc “something works out” mang nghĩa thứ gì đó vận hành tốt.

 • Cấu trúc “as expected” dùng để chỉ những việc diễn ra như dự đoán, kỳ vọng ban đầu.

 • Từ nối “However” dùng để trình bày ý kiến mang nghĩa ngược lại với ý kiến đã chỉ ra trong câu trước.

3. Many people would claim that there are far too many factors that influence our future, and therefore it is out of our control.

Ý nghĩa: Đây là một câu phức gồm có một mệnh đề chính và hai mệnh đề phụ, mang nghĩa nhiều người sẽ cho rằng có quá nhiều nhân tố mà ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta và vì thế nó là ngoài tầm kiểm soát.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “out of control” mang nghĩa là ngoài tầm kiểm soát.

 • Từ nối “therefore” đứng trước mệnh đề phụ chỉ ra mối quan hệ: mệnh đề phụ là kết quả của mệnh đề chính.

Tham khảo thêm khóa học tại trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc Anh ngữ ZIM giúp học viên tăng cường kỹ năng, kiến thức trong thời gian ngắn, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu