Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Sports ngày thi 22/08/2020

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo và từ vựng cho chủ đề Sports, chủ đề đã xuất hiện trong đề thi thật IELTS Writing tháng 8/2020.
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de sports ngay thi 22082020

Đề bài

Many companies sponsor sports as a way to advertise themselves. Some people think this is good for the world of sports, while others think there are disadvantages of this. Discuss both sides and give your opinion.

Phân tích

 • Chủ đề: hỗ trợ tài chính, thể thao

 • Keywords: companies, sponsor, sports, advertising.

 • Dạng bài: phân tích 2 luồng ý kiến và đưa ý kiến cá nhân

 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này thường có 2 đoạn thân bài nói về 2 luông ý kiến. Sau đó, thí sinh có thể đưa ra ý kiến cá nhân ở kết bài.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that sponsorship in sports, as a method of advertising, can have negative consequences, while others believe it is positive. I believe that negative consequences can arise from this trend, however it is up to the sporting teams and events to ensure the companies that sponsor them are moral and ethical and the products they sell do not have negative consequences on society.

Firstly, without sponsorship, many sporting competitions and events could not operate. Large sporting events, such as the FIFA World Cup or the Olympics, require millions of dollars to organise and coordinate, and sponsors provide a lot of this much needed money. If there were no sponsors, the price of a spectator ticket would be extremely high as this would be the only revenue to cover the costs of the event, and as a result, many people could not afford to attend, which may leave the event organisers facing bankruptcy.

On a smaller scale, many local children’s sporting events and teams rely on local businesses for sponsorship. For example, when I was young, a local business supplied my football team with jerseys and advertised their name and logo on the front of them. Without this sponsorship, my football club would not have been able to afford new football jerseys each year for the players.

However, there are some disadvantages which may occur when large sporting events use sponsorship from companies that produce products which have a negative impact on people and society, such as alcohol and tobacco companies. When young people are exposed to certain advertising, they can easily develop a positive association with those products and start to use them. Imagine how many young people could be influenced through watching the World Cup football competition.

In conclusion, sponsorship in sports can have both positive and negative outcomes, however it is up to the sporting teams and events to make sure that the sponsors they use will not have a negative influence on people and society.

Từ vựng theo chủ đề

 1. A method of advertising: Một phương thức quảng cáo

 2. To require millions of dollars to organise and coordinate: Đòi hỏi hàng triệu đô-la để tổ chức và điều phối

 3. To cover the costs: Chi trả chi phí

 4. To face bankruptcy: Đối mặt với sự phá sản

 5. Alcohol and tobacco companies: Các công ty rượu bia và thuốc lá

 6. To be exposed to something: Tiếp xúc với cái gì

 7. To develop a positive association with something: Phát triển một mối liên quan với cái gì

 8. Positive and negative outcomes: Những kết quả tích cực và tiêu cực

»»» Xem ngay: Khóa học luyện thi IELTS cam kết đầu ra bằng văn bản tại ZIM

Tham khảo thêm khóa học tại trung tâm luyện thi IELTS cấp tốc Anh ngữ ZIM giúp học viên tăng cường kỹ năng, kiến thức trong thời gian ngắn, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu