Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Transportation ngày thi 17/01/2019

Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de transportation ngay thi 17012019

Đề bài

Some people think that the best way to improve road safety is to increase the minimum legal age for driving a car or motorbike. To what extent do you agree or disagree?

Dàn bài chi tiết

Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân không đồng ý với quan điểm đưa ra ở đề bài.

Đoạn thân bài thứ nhất bàn luận rằng người tham gia giao thông lớn tuổi sẽ đưa ra những quyết định nhanh và sáng suốt hơn để tránh được những tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, cho phép thanh thiếu niên có thêm nhiều thời gian để cải thiện kĩ năng lái xe của bản thân.

Thân bài thứ hai đưa ra lập luận chứng minh những phương pháp hiệu quả khác, đó là ban hành luật giao thông nghiêm khắc hơn để răn đe những người vi phạm, và đầu tư tiền phát triển phương tiện công cộng.

Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Some people believe that raising the minimum driving age is the best solution to enhance road safety. I disagree with this idea because I believe that other methods are equally important and should be taken into account as well.

On the one hand, I agree that increasing the minimum age for getting a driving licence can be an effective road safety measure. Firstly, since people are often more mature and have more life experience when they get older, they can make quicker and wiser decisions to avoid dangerous situations on the road compared to younger drivers. My father, for example, will never use his phone when driving as he knows that he could easily lose his concentration and cause an accident. Secondly, raising the minimum driving age can allow adolescents to have more time to sharpen their driving skills. They can attend defensive driving courses to learn how to deal with different driving scenarios, which will help them minimize the risk of accidents when driving in the future.

On the other hand, I think that better road safety can be achieved by other more effective methods without increasing the driving age. To begin with, more stringent traffic regulations should be imposed, which would act as a deterrent to would-be traffic law breakers. In Singapore, people who run red lights are fined heavily, and therefore this will make them more responsible in order to avoid future punishments. In addition, governments should allocate financial resources to improving public transport, which would encourage citizens to drive their private cars or motorbikes less. As a result, these residents will no longer worry about the risks that they may face when driving their own vehicles, such as drunk driving or falling asleep at the wheel.

In conclusion, while raising the legal driving age can make our roads safer to some extent, I believe that governments should also introduce other road safety measures that are discussed above.

Từ vựng tham khảo theo chủ đề

  • Increasing the minimum age for getting a driving licence: tăng độ tuổi tối thiểu để đạt được bằng lái xe
  • More mature and have more life experience: trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn
  • To make quicker and wiser decisions: đưa ra quyết định nhanh hơn và thông minh hơn
  • To sharpen their driving skills: nâng cao kĩ năng lái xe
  • To attend defensive driving courses: tham gia khoá học lái xe an toàn
  • Stringent traffic regulations: luật giao thông nghiêm khắc hơn
  • To act as a deterrent to would-be traffic law breakers: đóng vai trò như một sự răn đe tới những người có ý định vi phạm luật trong tương lai
  • To allocate financial resources to improving public transport: phân bố nguồn lực tài chính để cải thiện phương tiện công cộng

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity