Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Work ngày thi 11/07/2020

In some countries people spend long hours at work. Why does this happen? Is it positive or negative development?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de work ngay thi 11072020

Đề bài

In some countries people spend long hours at work. Why does this happen? Is it positive or negative development?

Phân tích tổng quan

  • Chủ đề: Giáo dục
  • Các từ khoá cần lưu ý: more hour, workplace.
  • Dạng bài: Cause và Opinion
  • Hướng dẫn tiếp cận: Người viết nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến vấn đề nêu ở đề bài, bày tỏ rõ ràng quan điểm cá nhân (đây là điều tích cực hay tiêu cực) và chứng minh cho quan điểm đó.

Phân tích ý tưởng

Đề bài không chỉ hỏi về nguyên nhân của vấn đề mà còn hỏi về quan điểm cá nhân của người viết về việc “mọi người ngày càng dành nhiều thời gian ở chỗ làm”. Như vậy, ta cần phải đưa ra ý kiến cá nhân thay vì chỉ nói về điểm tốt hay không tốt của xu hướng. Hơn nữa, đề bài đề cập tới xu hướng (ngày càng có nhiều người …) như vậy các ý phát triển trong bài cũng cần xoáy sâu vào sự thay đổi/ xu hướng thay vì chỉ nói việc việc “làm nhiều”.

Bài mẫu tham khảo

Spending extra hours at work is becoming more common in recent years. This phenomenon may stem from people’s need for higher wage and their increasing workload, and I firmly believe that this trend is bringing more cons than pros. 

Nowadays, a lot of people are overworking due to the pressure from daily necessities and work. In many cities, due to the escalating living cost, people are made to work extra hours to afford lives. In other words, overworking now is not an option but rather an obligation for many people to survive. In some other cases, people choose to work overtime to cope with their increasing workload. In the modern age, as competition at work is becoming more intense than ever, many people feel an urge to push themselves harder and work longer hours to finish their work, believing that taking on more responsibilities can help them and their organizations thrive.

However, I hold a conviction that this tendency is bringing more harm than good. It is undeniable that earning more money will facilitate one’s life; such a schedule, nevertheless, will put a person under immense pressure, which can make his health deteriorate and cause stress-related illnesses. In a sense, working extra hours will financially benefit people at the cost of their mental and physical health. On the other hand, overworking can accelerate one’s professional growth, however, will leave them little time for themselves and their families. They are less likely to gain work-life balance and will risk the well-being of their close relationships, exposing them to depression and isolation in the future.

In conclusion, while it is understandable why people are spending more time at work, I believe that the merits it brings are not worth the price one needs to pay.

Từ vựng chủ đề

  • escalating living cost: chi phí sống tăng cao
  • take on more responsibilities: đảm nhận thêm trách nhiệm
  • facilitate one’s life: làm cuộc sống ai dễ dàng hơn
  • one’s health deteriorate: làm hại sức khoẻ ai
  • accelerate one’s professional growth: tăng tốc sự phát triển trong công việc

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833