Idea for IELTS Writing Topic Government and Society: Phân tích và bài mẫu

Bài viết sẽ giới thiệu từ vựng và kiến thức nền về các vấn đề trong chủ đề này để thí sinh có thể áp dụng vào lên Idea for IELTS Writing Topic Government and Society để phát triển ý cho bài làm và tham khảo IELTS Writing Sample.
An Trịnh
13/06/2022
idea for ielts writing topic government and society phan tich va bai mau

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì ngoài những khía cạnh về đời sống như Family (Gia đình), Education (Giáo dục), bài thi IELTS Writing Task 2 còn có thể đề cập tới một vấn đề thiên về xã hội và thời sự như là Government and Society (Chính phủ và Xã hội). Ở chủ đề này, đề bài có thể xoay quanh các vấn đề như những vấn đề đang tồn tại ở các nước đang phát triển, và cách giúp đỡ những nước.

Key takeaways

Government and Society – Chính phủ và Xã hội có lẽ là một trong những chủ đề thường gặp trong đề thi IELTS Writing Task 2.

Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 • Những nghĩa vụ của chính phủ đối với người dân.

 • Tính tiếp cận của các dịch vụ cộng đồng và quan điểm về việc miễn phí các dịch vụ này.

 • Công tác kiểm duyệt trong nghệ thuật và văn hóa.

Giới thiệu về chủ đề Government and Society

Một số đề bài mẫu trong chủ đề Government and Society

Người học có thể tham khảo một số đề bài mẫu trong chủ đề Government and Society để hình dung cách ra đề và một số khía cạnh có thể được đề cập tới trong chủ đề này:

 • Đề bài mẫu 1: Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. Do you agree or disagree?

 • Đề bài mẫu 2: Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, while others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both these views and give your own opinion.

 • Đề bài mẫu 3: Some people believe that since everyone need a place to live, governments should provide houses for  those who too poor to afford their own. To what extent do you agree or disagree?

Tổng quan về các vấn đề trong chủ đề Government and Society

Bên cạnh những vấn đề như giáo dục, môi trường, công nghệ… Government and Society – Chính phủ và Xã hội có lẽ là một trong những chủ đề thường gặp trong đề thi IELTS Writing Task 2. Đặc điểm của những đề bài nằm trong chủ đề này là tính vĩ mô và đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức về các vấn đề thời sự xã hội đang diễn ra trên thế giới. Không chỉ quan sát và những trải nghiệm trong chính cuộc sống mình, thí sinh cần phát triển Idea for IELTS Writing Topic Government and Society từ góc độ chung của xã hội để bài viết giữ được tính khách quan. Những khía cạnh mà đề bài có thể nhắc tới trong chủ đề này là:

 • Những nghĩa vụ của chính phủ đối với người dân.

 • Tính tiếp cận của các dịch vụ cộng đồng và quan điểm về việc miễn phí các dịch vụ này.

 • Công tác kiểm duyệt trong nghệ thuật và văn hóa.

Idea for IELTS Writing Topic Government and Society

Vấn đề 1: Chính phủ có nên miễn phí tất cả các dịch vụ y tế cho người dân.

Agree (đồng ý):

 • The right to health care could save thousands of lives. According to a study from Harvard researchers, lack of health insurance accounts for as many as 44,789 deaths per year. (Quyền được chăm sóc y tế có thể cứu sống hàng ngàn mạng sống. Dựa theo một nghiên cứu từ Harvard, sự thiếu thốn về bảo hiểm y tế là nguyên nhân của 44,789 cái chết mỗi năm.)

 • Providing all citizens the right to health care will increase work productivity, allowing them to contribute more to the growth of the economy. (Cung cấp y tế miễn phí cho công dân sẽ làm tăng năng suất làm việc và cho phép họ đóng góp vào sự phát triển kinh tế.)

Disagree (không đồng ý):

 • When people are provided with universal health care and are not directly responsible for the costs of medical services, they may utilize more health resources than necessary, leading to overload in the healthcare system. (Khi người ta được cung cấp dịch vụ y tế miễn phí và không phải chịu trách nhiệm về chi phí, họ có thể sử dụng nguồn lực y tế nhiều hơn cần thiết và dẫn đến quá tải hệ thống y tế)

 • Free health care is paid through taxes, and people who work hard and pay more taxes are forced to subsidize health care for those who are not employed. (Chăm sóc y tế miễn phí được chi trả qua tiền thuế và những ai làm việc chăm chỉ, trả nhiều thuế hơn bị bắt buộc phải chi trả dịch vụ y tế cho những người thất nghiệp)

 • A right to health care could lower the quality and availability of disease screening and treatment and lower doctors’ earnings. (Quyền sử dụng dịch vụ y tế miễn phí có thể làm giảm chất lượng số lượng các suất khám bệnh và giảm thu nhập của bác sĩ)

Vấn đề 2: Chính phủ có nên miễn phí tất cả các hệ giáo dục từ tiểu học đến đại học cho người dân

Agree (đồng ý):

 • Because college is so expensive, many high school graduates don’t have the option of going to higher education. Free college would give students from low-income families the same opportunities as students from wealthy families. (Vì đại học quá đắt đỏ, nhiều học sinh tốt nghiệp cấp ba đã không thể học lên các bậc cao hơn. Đại học miễn phí sẽ cho các học sinh đến từ gia đình thu nhập thấp cơ hội như các học sinh khá giả)

 • By providing free college education, we could see an increase in the number of students able to attend college, creating a more well-educated workforce and economic growth. (Thông qua việc cung cấp giáo dục đại học miễn phí, số lượng học sinh học đại học sẽ tăng lên, tạo nên một nguồn nhân lực có học thức cao và thúc đẩy kinh tế)

Disagree (không đồng ý):

 • If higher education at public schools becomes free, it might appear to devalue a college degree. (Miễn phí giáo dục bậc cao có thể làm giảm đi giá trị của tấm bằng đại học)

 • The large number of graduates might oversaturate some areas of the workforce, leaving even more people with degrees working jobs that they are overqualified for. (Một số lượng lớn cử nhân tốt nghiệp có thể làm bão hòa thị trường lao động, khiến người tốt nghiệp làm những công việc thấp hơn trình độ của mình)

 • Free college is free for the student, but the money to cover the cost must come from taxes, which means that citizens would be forced to pay more so that college can be free. (Đại học miễn phí cho học sinh nhưng chi phí lại đến từ tiền thuế của người dân, nghĩa là người dân phải đóng thuế nhiều hơn trước)

Vấn đề 3: Công tác kiểm duyệt trong nghệ thuật, văn hóa và truyền thông

Agree (đồng ý): 

 • Censorship can protect children from unhealthy and violent content. (Kiểm duyệt có thể bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung không lành mạnh và bạo lực)

 • The goal of censorship is to eliminate problematic content and reduce the amount of conflict that is in society. (Mục đích của kiểm duyệt là nhằm loại bỏ những nội dung có vấn đề và giảm thiểu xung đột trong xã hội)

  • Ví dụ: kiểm duyệt cắt bỏ đường lưỡi bò trong phim ảnh.

 • Copyright laws are a form of censorship that helps to protect the rights of artists, innovators, and inventors. (Luật bản quyền là một dạng kiểm duyệt giúp bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ và nhà phát minh)

Disagree (không đồng ý):

 • Social media censorship restricts the freedom of speech of every citizen and deprives citizens of the right to express opinions. (Kiểm duyệt trên mạng xã hội kiểm soát quyền tự do ngôn luận và ngăn cản người dân được bày tỏ ý kiến)

 • Strict censorship reduces the level of public awareness and engagement and increases ignorance in the society. (Kiểm duyệt gắt gao sẽ làm giảm nhận thức của đại chúng và gia tăng sự thờ ơ, thiếu hiểu biết trong xã hội)

Phân tích, dàn bài và IELTS Writing Sample topic Government and Society

Đề bài: Society is based on rules and laws. It could not function if individuals were free to do whatever they wanted to do. To what extent do you agree or not?

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: Government and Society.

 • Keywords: society, rules, laws, could not function, individuals, free, whatever

 • Dạng bài: Discussion essay – Dạng bài này đưa ra ý kiến về một vấn đề, yêu cầu thảo luận và đưa ra quan điểm cá nhân.

 • Hướng tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, ở phần mở bài người học cần giới thiệu được hai ý kiến trái chiều là “người dân được tự do làm điều mình muốn” và ngược lại, sau đó nêu ra lý do tại sao lại có hai quan điểm nói trên ở hai phần thân bài. Người học cần chú ý nêu lên ý kiến cá nhân của mình trước hai quan điểm trái chiều đó.

Dàn bài gợi ý

Introduction: 

 • Mở bài giới thiệu vấn đề được đưa ra trong đề bài. 

 • Người học có thể đưa ra ý kiến của mình về hai quan điểm này ngay trong phần mở bài.

Body 1: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung của Body 1 – Luật pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ người dân.

 • Main ideas - Ý chính: Việc hy sinh một số tự do nhất định là cái giá hợp lý để đổi lấy sự an toàn cho chính mình.

 • Dẫn chứng: Người dân Việt Nam chấp hành nghiêm nhặt các biện pháp cách ly và phong tỏa để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch Covid 19.

Body 2: 

 • Topic Sentence: Câu chủ đề giới thiệu nội dung Body 2 – Xã hội sẽ bị hỗn loạn nếu không có sự kiểm soát của luật pháp.

 • Main ideas: Khi tội phạm không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì không chỉ riêng cá nhân mà nhiều tập thể và cả xã hội sẽ gặp nguy hiểm.

 • Dẫn chứng: Nhiều công ty có thể phá sản do sự gia tăng của lừa đảo, việc lái xe sẽ trở nên nguy hiểm khi không ai chấp hành luật giao thông.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ lại quan điểm cá nhân của mình.

Bài mẫu

It is evident that rules and laws are the basis of many modern societies. It is therefore argued that society could not function properly if individuals were free to do as they wished. I completely agree with this point of view.

Laws play a crucial role in safeguarding the well-being of citizens and the stability of a nation. On the individual level, compensating a certain amount of freedom seems to be an acceptable trade-off for being protected by laws. As law-abiding citizens are protected from illegal activities, they can feel secure about the safety of themselves and their families. On the societal level, it would be easier for the government to manage society. For example, since the majority of Vietnamese inhabitants conducted social distancing, an order from the government to fight the spread of Covid-19, this country managed to fight this deadly pandemic.

A society would deteriorate in chaos if people’s behavior were not curbed by any regulations. In other words, there would be no safe place for people to reside and develop. Since criminal activities were not regulated by the authorities, the well-being of individuals and society as a whole would be at stake. For instance, owing to the absence of laws, companies would go out of business due to vandalism or robbery, or driving would become dangerous as reckless acts like speeding and driving under the influence were not penalized.

In conclusion, I believe that a society can be safe and functional only when rules and laws exist to set boundaries to people’s freedom.

Paraphrase keywords

 1. be based on = be the basis of 

 2. the government = the authorities

 3. law = an order = regulation = be regulated 

 4. to function = be functional = be safe and functional >< deteriorate in chaos

 5. individuals = citizens = inhabitants = people

 6. be free to do = freedom = people’s freedom

 7. they wanted to do = as they wished

Các từ vựng trong bài

 1. Properly (adv): đúng, hợp lý

 2. be crucial (adj): quan trọng, cần thiết

 3. to safeguard (v): bảo vệ 

 4. Stability (n): sự ổn định

 5. to compensate (v): bù đắp, bù lại

 6. Trade-off (n): sự đánh đổi

 7. Law-abiding citizens (n): công dân tuân thủ luật pháp

 8. to conduct (v): tuân thủ

 9. the spread of sth: sự lan rộng của gì đó

 10. to deteriorate (v): xuống cấp, xấu đi, tệ đi

 11. Chaos (n): sự hỗn loạn 

 12. to curb (v): kiểm soát 

 13. to reside(v): sống

 14. be at stake (adj): bị đe doạ, trong tình trạng nguy hiểm

 15. Vandalism (n): hành vi phá hoại

 16. Robbery (n): trộm cướp

 17. Reckless acts (n): hành động liều lĩnh 

 18. to penalize (v): trừng phạt 

 19. to set boundaries to sth (v): thiết lập ranh giới 

 20. be regulated by (v): bị quản lý, kiểm soát bởi

 21. to go out of business (v): dừng kinh doanh, dừng hoạt động

Tổng kết

Topic Government and Society là một trong những chủ đề quan trọng mà người học cần lưu ý trong bài thi IELTS. Bài viết đã cung cấp cho người học một Idea for IELTS Writing Topic Government and Society cần thiết cho một số khía cạnh có thể gặp phải kèm theo IELTS Writing Sample. Từ đó, người học có thể thực hành phân tích bài mẫu và áp dụng các kiến thức đã học được để phân tích và viết các đề luyện tập khác về chủ đề Government and Society.


Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833