Topic: Fixing things - Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm audio & từ vựng

Fixing things là một chủ đề khá hay và phổ biến trong IELTS Speaking Part 1. Vì vậy trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc một số cụm từ phổ biến, thường được dùng liên quan đến chủ đề Fixing things. Ngoài ra, tác giả còn mang đến những câu trả lời mẫu cho một vài câu hỏi thường gặp trong phần IELTS Speaking Part 1 chủ đề Fixing things.
ZIM Academy
30/05/2023
topic fixing things bai mau ielts speaking part 1 kem audio tu vung

Key takeaways

Một số câu trả lời tham khảo cho các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề “Fixing things”:

 1. Do you often fix things in your home?

 2. Are you good at fixing things?

 3. What kinds of things do you have to fix?

 4. Who taught you how to fix things?

 5. Do you often break things in your home?

1. Do you often fix things in your home?

I do enjoy fixing things around my home, but it really depends on the situation. Sometimes I'll try to fix things myself, while other times I'll call in a professional.

 • call in a professional: gọi cho chuyên gia  

E.g: I need to call in a professional to fix my broken air conditioner.

2. Are you good at fixing things?

I would say that I'm decent at fixing things, but I'm definitely not an expert. I mean I have some basic knowledge of how things work, and I'm not afraid to get my hands dirty and try to figure things out.

 • get your hands dirty: làm công việc nặng nhọc 

E.g: I don't mind getting my hands dirty and doing some yard work.

 • figure out: tìm ra giải pháp cho một vấn đề sau khi suy nghĩ / tìm hiểu rất nhiều

E.g: I need to figure out how to fix my broken car by tomorrow.

3. What kinds of things do you have to fix?

Well, I've had to fix a variety of things in my home over the years, from minor plumbing issues to broken appliances. I also enjoy doing small DIY projects, like painting or assembling furniture. 

 • broken appliances: đồ gia dụng bị hỏng

 • DIY(do it yourself) projects: các dự án tự làm

E.g: I like to take on DIY projects like building furniture or painting my walls.

4. Who taught you how to fix things?

To be honest, I learned how to fix things by messing up a lot and then learning from my mistakes. I also watch videos on YouTube and ask my buddies for advice when I'm really stuck.

 • mess up: làm hư hỏng thứ gì đó

E.g: I accidentally spilled coffee on my shirt and messed it up.

 • Be stuck: bế tắc (gặp khó khăn trong việc tìm ra cách sửa)

E.g: I am stuck on this math problem and can't figure it out.

5. Do you often break things in your home?

Yeah, accidents happen, and sometimes I do break things at home, but I try to be careful and take good care of my belongings. When something does break, I'll do my best to fix it or replace it if necessary.

 • Belongings: đồ đạc

E.g: I need to organize my belongings and get rid of things I don't need.

 • do my best to: cố gắng hết sức để làm gì đó

E.g: I will do my best to finish this project on time.

Trên đây là bài viết về chủ đề “Fixing things” trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng rằng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách sử dụng của các cụm từ thông dụng liên quan đến chủ đề Fixing things. Ngoài ra còn làm quen được với những dạng câu hỏi có thể sẽ xuất hiện trong chủ đề “Fixing things” của bài thi IELTS Speaking Part 1 để có sự chuẩn bị tốt hơn khi luyện thi IELTS.

Người học muốn biết mình đang ở trình độ nào trong thang điểm IELTS. Đăng ký thi thử IELTS tại ZIM với format bài thi chuẩn thi thật biết điểm ngay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833