Phát âm các dạng viết tắt (contractions) trong tiếng Anh

Bài viết này sẽ hướng dẫn người học cách phát âm chúng cùng với các bài tập luyện tập nhằm nâng cao khả năng nhận diện chúng trong khi nghe.
phat am cac dang viet tat contractions trong tieng anh

Các contractions là một đặc điểm rất thường xuyên xuất hiện trong tiếng Anh hàng ngày, đặc biệt là trong giao tiếp thông thường và phong cách nói chuyện tự nhiên. Nếu người học không quen với cách phát âm của chúng, họ có thể mất một số thông tin quan trọng khi nghe trong các trường hợp giao tiếp hoặc thậm chí trong các bài thi.

Bài viết này sẽ hướng dẫn người học cách phát âm chúng cùng với các bài tập luyện tập nhằm nâng cao khả năng nhận diện chúng trong khi nghe.

Key Takeaways

Có 8 nhóm viết tắt, mỗi nhóm có một số cụm từ có cách phát âm đặc thù:

 • Viết tắt với To Be

 • Viết tắt với To have

 • Viết tắt với Will

 • Viết tắt với Would

 • Viết tắt với Had

 • Viết tắt với Do

 • Viết tắt với Modal verbs

 • Một số trường hợp viết tắt khác

Tầm quan trọng của biết cách phát âm các cụm viết tắt

Nhận diện được THÌ

Trong tiếng Anh, cụm viết tắt thường được sử dụng để thể hiện các thì khác nhau. Ví dụ, sự phân biệt giữa "he's" có thể là "he is" (thì hiện tại đơn) hoặc "he has" (động từ trợ trong thì hiện tại hoàn thành). Việc nắm vững cách phát âm chính xác của các cụm viết tắt này không chỉ giúp người học tiếng Anh phân biệt được thì mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về ngữ cảnh cụ thể mà từ đó đưa ra được phân tích chính xác trong việc nghe và đọc hiểu.

Nhận diện được các hiện tượng nối âm

Cụm viết tắt thường kết hợp với hiện tượng nối âm, một phần quan trọng của phạm trù âm điệu trong tiếng Anh. Hiểu rõ cách các từ được nối với nhau trong một câu có thể giúp người học tiếng Anh dễ dàng theo dõi và hiểu ý người nói. Ví dụ, "I'd eat" (tôi sẽ ăn) là một ví dụ về việc nối âm giữa "I'd" và "eat". Khi không quen thuộc với phát âm I’d, người học có thể sẽ không nghe và nhận diện được động từ eat bởi nó sẽ nghe hơi giống [deat]. Vì vậy, khả năng nhận diện hiện tượng này có thể nói rằng sẽ góp phần giúp người học tiếng Anh nghe hiểu một cách chính xác và mượt mà hơn.

image-alt

Góp phần vào việc đảm bảo khả năng nghe hiểu chung

Như đã nói ở trên, khi không nhận diện được nối âm thì người học sẽ không nhận ra nội dung người nghe vừa cung cấp, đặc biệt khi từ được nối âm là một động từ, mang nghĩa chính của câu. Do đó, việc biết cách phát âm chính xác các cụm viết tắt này đảm bảo rằng người học tiếng Anh không bỏ sót hoặc hiểu nhầm thông tin quan trọng. 

Bằng việc tập trung vào việc nắm vững cách phát âm và hiểu cụm viết tắt, người học tiếng Anh có thể nâng cao kỹ năng nghe hiểu của mình và trở nên tự tin hơn trong việc giao tiếp cũng như làm bài thi.
image-alt

Cách phát âm các dạng viết tắt

Phần hướng dẫn phát âm sẽ được phân thành 8 nhóm nhỏ, dựa theo đặc điểm chung của chúng như sau:

image-alt

To be

 • 'm' trong "I'm" phát âm như /m/

 • 're trong "you're", "we're" và "they're" phát âm gần giống /ər/

 • 's trong "he's", "she's", "it's" thường phát âm như /z/ hoặc /s/ tùy theo từ tiếp theo

"I'm", "you're", "they're", "we're" thường kết hợp mượt mà với nguyên âm tiếp theo và mang âm cuối /m/ và /r/ liền vào nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "I'm eating" phát âm như /aɪmiːtɪŋ/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

I am

I'm

aɪm

"eye-m"

You are

You're

jʊr or jɔːr

"yoor" or "your"

He is

He's

hiz

"heez"

She is

She's

ʃiz

"sheez"

It is

It's

ɪts

"its"

We are

We're

wɪr

"weer"

They are

They're

ðeɪr

"thayr"

Are not

Aren't

ɑːrnt

"ahrnt"

Is not

Isn't

ɪznt

"iz-nt"

Was not

Wasn’t

wɒznt

"wez-nt"

Were not

Weren’t

wɜːnt

"wehrnt"

Lưu ý rằng weren’t là từ mà học viên Việt Nam hay phát âm sai, hãy nghe kỹ cách audio phát âm từ này và làm theo.

To have

 • 've trong "I've", "you've", "we've" và "they've" phát âm như /v/

 • 's trong "he's" và "she's" khi biểu thị "has" phát âm như /z/

"I've", "you've", "they've", "we've" có âm cuối là /v/, thường liên kết âm /v/ liền vào nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "I've opened" phát âm như /aɪvˈəʊpənd/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

I have

I've

aɪv

"eye-v"

You have

You've

jʊv

"yoo-v"

He has

He's

hɪz

"hiz"

She has

She's

ʃɪz

"shiz"

We have

We've

wiv

"weev"

They have

They've

ðeɪv

"thayv"

Have not

Haven't

ˈhævnt

"hav-nt"

Has not

Hasn't

ˈhæznt

"haz-nt"


Will

 • 'll trong "I'll", "you'll", "he'll", "she'll", "we'll", "they'll" phát âm như /l/

"I'll", "you'll", "he'll" và những contraction khác có âm cuối /l/ thường nối mượt mà âm /l/ với nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "She'll eat" phát âm như /ʃil iːt/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

I will

I'll

aɪl

"eye-l"

You will

You'll

juːl

"yoo-l"

He will

He'll

hil

"heel"

She will

She'll

ʃil

"sheel"

It will

It'll

ˈɪtəl

"it-ul"

We will

We'll

wil

"weel"

They will

They'll

ðeɪl

"thay-l"

Will not

Won't

woʊnt

"wohnt"

image-alt

Would

'd trong "I'd", "you'd", "he'd", "she'd", "we'd", "they'd" thường phát âm như /d/, nhưng cần chú ý đến ngữ cảnh để phân biệt với "had"

"I'd", "you'd" có âm cuối là /d/ thường nối mượt mà âm /d/ với nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "He'd answer" phát âm như /hid ˈɑːnsər/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

I would

I'd

aɪd

"eye-d"

You would

You'd

juːd

"yoo-d"

He would

He'd

hid

"heed"

She would

She'd

ʃid

"sheed"

It would

It'd

ˈɪtəd

"it-ud"

We would

We'd

wid

"weed"

They would

They'd

ðeɪd

"thay-d"

Would not

Wouldn't

ˈwʊdənt

"wood-nt"

Had (Past of "have")

 • 'd trong "I'd", "you'd", "he'd", "she'd", "we'd", "they'd" thường phát âm như /d/

Tương tự như "would", "I'd" trong "I had" cũng có âm cuối /d/ và có thể nối âm với nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "I'd eaten" phát âm như /aɪdˈiːtən/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

I had

I'd

aɪd

"eye-d"

You had

You'd

juːd

"yoo-d"

He had

He'd

hid

"heed"

She had

She'd

ʃid

"sheed"

It had

It'd

ˈɪtəd

"it-ud"

We had

We'd

wid

"weed"

They had

They'd

ðeɪd

"thay-d"

Had not

Hadn't

ˈhædnt

"had-nt"

Do

 • 'nt trong "don't", "doesn't" phát âm như /nt/

 • 's trong "doesn't" phát âm như /z/

"Don't", "doesn't" có âm cuối là /nt/ và /znt/ thường nối mượt mà âm cuối /t/ với nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "Don't open" phát âm như /doʊnt ˈəʊpən/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

Do not

Don't

doʊnt

"dohnt"

Does not

Doesn't

ˈdʌzənt

"duz-nt"

Did not

Didn't

ˈdɪdənt

"did-nt"

Modals

 • 'nt trong "can't", "won't", "shan't", "mustn't", "shouldn't" phát âm như /nt/

 • Lưu ý: "can't" trong tiếng Anh Mỹ phát âm như /kænt/ và trong tiếng Anh Anh phát âm như /kaːnt/

"Can't", "won't", và "mustn't" có âm cuối là /nt/ và có thể liên kết mượt mà âm /t/ với nguyên âm. Ví dụ: "Can't operate" phát âm như /kaːnt ˈɒpəreɪt/ (tiếng Anh Anh).

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

Can not

Can't

kænt

"kant"

Could not

Couldn't

ˈkʊdənt

"kood-nt"

Should not

Shouldn't

ʃʊdnt

"shood-nt"

Might not

Mightn't

ˈmaɪtnt

"myt-nt"

Must not

Mustn't

ˈmʌsnt

"mus-nt"

Shall not

Shan't

ʃænt

"shant" (less common in modern English)

Others

 • 's trong "let's" phát âm như /s/

 • 're trong "you're" phát âm như /ər/

 • 't trong "what's", "where's", "how's" phát âm như /ts/

"Let's", "that's" có âm cuối /ts/ thường nối mượt mà âm /s/ với nguyên âm tiếp theo. Ví dụ: "Let's eat" phát âm như /lets iːt/.

Full Form

Contracted

IPA

Pronunciation Tip

Let us

Let's

lɛts

"lets"

That is

That's

ðæts

"thats"

There is

There's

ðɛrz

"therz"

Here is

Here's

hɪrz

"heerz"

How is

How's

haʊz

"howz"

What is

What's

wʌts

"wuts"

Who is

Who's

huːz

"hooz"

Where is

Where's

wɛrz

"werz"

When is

When's

wɛnz

"wenz"

Why is

Why's

waɪz

"wize"

Luyện tập

Bài 1: Hướng dẫn: Nghe và chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau

I'll - I've - I'm

 • a) _____ excited about the party tonight.

 • b) _____ bought a new book for the course.

 • c) _____ thinking of going to the beach tomorrow.

He'll - He's - He'd

 • a) _____ not sure if that's the right decision.

 • b) _____ probably join us later.

 • c) _____ rather stay home than go out tonight.

She'll - She's - She'd

 • a) _____ been living here for five years.

 • b) _____ love to travel to Japan next year.

 • c) _____ likely bring her famous dessert to the potluck.

You'll - You've - You're

 • a) _____ always been such a great friend to me.

 • b) _____ going to love this new movie!

 • c) _____ never experienced something like that before.

We'll - We've - We're

 • a) _____ been working on this project for months.

 • b) _____ going to the concert next week.

 • c) _____ very happy with the results.

They'll - They've - They're

 • a) _____ probably going to the same conference.

 • b) _____ been to Rome several times.

 • c) _____ not convinced about the plan.

Bài 2: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống các từ nghe được, từ viết tắt sẽ có âm cuối như được cung cấp

/l/ sound:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

/v/ sound:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

/d/ sound:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

/t/ sound:

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

Bài 3: Nghe đoạn audio và điền vào chỗ trống các từ còn thiếu

 1. _____ to the team. 

 2. _____ as it aligns with my expertise.

 3. _____ o witness an eclipse in the desert? 

 4. _____ if you provide him with too many details.

 5. _____ to cater to the event. 

 6. _____ if she had the necessary resources.

 7. _____ , but it's confidential. 

 8. _____ with that outlandish behavior. 

Đáp án

Bài 1

1 a) I'm, b) I've, c) I'm

2 a) He's, b) He'll, c) He'd

3 a) She's, b) She'd, c) She'll

4 a) You've, b) You're, c) You've

5 a) We've, b) We're, c) We're

6 a) They're, b) They've, c) They're

Bài 2

/l/ sound:

 1. I'll open. (I'll + open → /aɪl ˈəʊpən/)

 2. He'll end. (He'll + end → /hiːl end/)

 3. She'll ice. (She'll + ice → /ʃiːl aɪs/)

 4. We'll eat. (We'll + eat → /wiːl iːt/)

 5. They'll usher. (They'll + usher → /ðeɪl ˈʌʃər/)

/v/ sound:

 1. I've ordered. (I've + ordered → /aɪv ˈɔːrdərd/)

 2. We've operated. (We've + operate → /wiːv ˈɒpəreɪtɪd/)

 3. They've ended. (They've + ended → /ðeɪv ˈendɪd/)

 4. You've ignored. (You've + ignored → /juːv ɪgˈnɔːrd/)

 5. She's ushered. (She's + ushered → /ʃiːz ˈʌʃərd/)

/d/ sound:

 1. I'd enjoy. (I'd + enjoy → /aɪd ɪnˈʤɔɪ/)

 2. He'd open. (He'd + open → /hid ˈəʊpən/)

 3. We'd overtake. (We'd + overtake → /wiːd ˌəʊvərˈteɪk/)

 4. They'd use. (They'd + use → /ðeɪd juːz/)

 5. She'd end. (She'd + end → /ʃid end/)

/t/ sound:

 1. Don't underestimate. (Don't + underestimate → /doʊnt ˌʌndərˈestɪmeɪt/)

 2. Can't operate. (Can't + operate → /kænt ˈɒpəreɪt/)

 3. Won't offer. (Won't + offer → /woʊnt ˈɒfər/)

 4. Shouldn't omit. (Shouldn't + omit → /ʃʊdnt əˈmɪt/)

 5. Mightn't end. (Mightn't + end → /maɪtnt end/)

Bài 3

 1. Don't undervalue your contributions to the team. (Don't + undervalue → /doʊnt ˌʌndərˈvæljuː/)

 2. I'll undertake this project as it aligns with my expertise. (I'll + undertake → /aɪl ˌʌndərˈteɪk/)

 3. Won't it be extraordinary to witness an eclipse in the desert? (Won't + it be → /woʊnt ɪt biː/)

 4. He'll overanalyze the data if you provide him with too many details. (He'll + overanalyze → /hiːl ˌəʊvərˈænəlaɪz/)

 5. They've enlisted multiple vendors to cater to the event. (They've + enlisted → /ðeɪv ɪnˈlɪstɪd/)

 6. She'd optimize the website if she had the necessary resources. (She'd + optimize → /ʃid ˈɒptɪmaɪz/)

 7. We'd outsource the project, but it's confidential. (We'd + outsource → /wiːd ˈaʊtsɔːrs/)

 8. You've ostracized yourself with that outlandish behavior. (You've + ostracized → /juːv ˈɒstrəsaɪzd/)

Tổng kết

Việc nắm vững cách phát âm của các cụm viết tắt là một yếu tố quan trọng trong quá trình học tiếng Anh, đặc biệt đối với những người muốn nâng cao kỹ năng nghe và nói của mình. Bằng cách đầu tư thời gian và nỗ lực vào việc học và thực hành cách phát âm đúng của những cụm từ này, người học tiếng Anh có thể mở rộng khả năng giao tiếp của mình và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và văn hóa tiếng Anh.

Trích dẫn

Hancock, Mark. English Pronunciation in Use Intermediate with Answers, Audio CDs (4) and CD-ROM. Cambridge UP, 2012.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833