Phong cách tư duy phân tích (Analytical-Thinking) - IELTS Writing Task 2

Bài viết này sẽ tiếp tục mở rộng chủ đề đã được đề cập trước đây bằng cách cung cấp một cái nhìn sâu sắc và thực tiễn vào cách mà tư duy phân tích có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và thực hiện IELTS Writing Task 2.
phong cach tu duy phan tich analytical thinking ielts writing task 2

Phong cách tư duy không chỉ định hình cách người học tiếp nhận và xử lý thông tin mà còn ảnh hưởng đến phương pháp người học áp dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể, trong đó có việc viết luận trong kỳ thi IELTS. Đặc biệt, tư duy phân tích - một trong những phong cách được nêu bật về mức độ quan trọng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực - đã được chứng minh là công cụ mạnh mẽ trong việc cải thiện khả năng viết và tư duy của người học.

Bài viết này sẽ tiếp tục mở rộng chủ đề đã được đề cập trước đây bằng cách cung cấp một cái nhìn sâu sắc và thực tiễn vào cách mà tư duy phân tích có thể được áp dụng một cách hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và thực hiện IELTS Writing Task 2.

Key Takeaways

Đối với người học có phong cách tư duy phân tích khi tiếp cận với IELTS Writing Task 2, dưới đây là một chiến lược trả lời có thể áp dụng:

 1. Hiểu câu hỏi: Đọc kỹ câu hỏi của bài luận. Xác định các từ khóa và hiểu chính xác nhiệm vụ, cho dù đó là thảo luận, so sánh hay bày tỏ ý kiến. Chia câu hỏi thành nhiều phần nhỏ hơn để hiểu rõ ràng những gì đang được hỏi.

 2. Xác định các thuật ngữ chính: Xác định bất kỳ thuật ngữ hoặc khái niệm quan trọng nào được đề cập trong câu hỏi. Ví dụ: nếu câu hỏi thảo luận về “người nổi tiếng” thì nó bao gồm những gì? Diễn viên, nhạc sĩ, người có ảnh hưởng? Làm rõ các thuật ngữ này sẽ giúp tập trung lập luận của bạn và đảm bảo rằng bài luận của bạn vẫn có liên quan.

 3. Brainstorm Ideas: Liệt kê các ý tưởng và lập luận liên quan đến câu hỏi. Hãy suy nghĩ về các quan điểm khác nhau và phân loại chúng thành ưu và nhược điểm, nguyên nhân và kết quả hoặc bất kỳ danh mục liên quan nào khác. Điều này sẽ giúp tạo ra một lập luận cân bằng hoặc đưa ra lập trường rõ ràng nếu câu hỏi yêu cầu.

 4. Phát triển Thesis Statement: Dựa trên quá trình suy nghĩ của bạn, hãy quyết định lập luận hoặc lập trường chính của bạn. Tuyên bố luận điểm này sẽ định hướng cho bài luận của bạn và phải rõ ràng và cụ thể.

 5. Lập dàn ý bài luận: Lập dàn ý bài luận của bạn. Thông thường, phần này sẽ bao gồm phần giới thiệu (với câu luận điểm của bạn), hai hoặc ba đoạn thân bài (mỗi đoạn trình bày một quan điểm hoặc lập luận duy nhất) và một kết luận (tóm tắt các quan điểm của bạn và trình bày lại lập luận chính của bạn). Đối với mỗi đoạn nội dung, hãy xác định ý chính, thông tin hỗ trợ và ví dụ.

 6. Bắt đầu quy trình viết và hiệu chỉnh: Học viên bắt đầu viết bài dựa vào dàn ý đã lập, bước này khá tiêu chuẩn và giống với cách làm bài thông thường.

Nền tảng lý thuyết: Analytical Thinking

Như đã đề cập trong bài viết “Sự khác biệt trong phong cách tư duy và ảnh hưởng của nó lên việc học ngoại ngữ”, mỗi phong cách tư duy hay phong cách nhận thức thể hiện cách mà người học thường tư duy một vấn đề, và cách tiếp cận để giải quyết nó.

Theo The Knowledge Academy, phong cách tư duy được gọi là "analytical-thinking" hay tư duy phân tích, có một vai trò quan trọng trong thời đại hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới phức tạp và không chắc chắn như hiện nay. Tư duy phân tích giúp hiểu rõ hơn về vấn đề, từ đó giúp chúng ta nhận biết và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Sở hữu tư duy này giúp bạn có khả năng phân tích, giúp biến những điều phức tạp trở nên đơn giản hơn, và nó đặc biệt quan trọng đối với những người làm việc trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu​​.

Theo trường đại học Chicago State University, Tư duy phân tích thường đi theo một quy trình gồm các bước: thu thập thông tin, nhận diện vấn đề, và sắp xếp thông tin. Bước đầu tiên, thu thập thông tin, là bước quan trọng để tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Bước tiếp theo, nhận diện vấn đề, đòi hỏi bạn cần có kỹ năng nhận diện các mối liên kết và quan hệ giữa các thông tin đã thu thập. Cuối cùng, sắp xếp thông tin giúp bạn phối hợp các phần một cách hợp lý để đưa ra kết luận phù hợp​​.

Tư duy phân tích có mối quan hệ chặt chẽ với việc học ngoại ngữ. Kỹ năng phân tích giúp người học phân loại và sắp xếp thông tin ngôn ngữ một cách có hệ thống, từ đó giúp họ hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp của ngôn ngữ. Quá trình này cũng giúp họ phát triển khả năng suy luận và ứng dụng ngôn ngữ trong các tình huống khác nhau. Hơn nữa, tư duy phân tích cũng hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề ngôn ngữ phức tạp, như việc hiểu và sử dụng các từ vựng mới, cũng như trong việc phân tích và hiểu các đoạn văn hay đoạn hội thoại.

Trong việc học IELTS Writing Task 2, mỗi phong cách tư duy sẽ tiếp cận đề bài một cách khác nhau. Bài viết này sẽ đề xuất cách giải quyết một bài IELTS Writing Task 2 theo cách thức phù hợp nhất cho người học có kiểu phong cách tư duy “Analytical Thinking”.

Tiếp cận IELTS Writing Task 2

Đối với người học có phong cách tư duy phân tích khi tiếp cận với IELTS Writing Task 2, dưới đây là một khung bước đi từng bước mà họ có thể áp dụng, được xây dựng một phần dựa vào định nghĩa từ Analytical Thinking từ Chicago State University.

 1. Hiểu câu hỏi: Đọc kỹ câu hỏi của bài luận. Xác định các từ khóa và hiểu chính xác nhiệm vụ, cho dù đó là thảo luận, so sánh hay bày tỏ ý kiến. Chia câu hỏi thành nhiều phần nhỏ hơn để hiểu rõ ràng những gì đang được hỏi.

 2. Xác định các thuật ngữ chính: Xác định bất kỳ thuật ngữ hoặc khái niệm quan trọng nào được đề cập trong câu hỏi. Ví dụ: nếu câu hỏi thảo luận về “người nổi tiếng” thì nó bao gồm những gì? Diễn viên, nhạc sĩ, người có ảnh hưởng? Làm rõ các thuật ngữ này sẽ giúp tập trung lập luận của bạn và đảm bảo rằng bài luận của bạn vẫn có liên quan.

 3. Brainstorm Ideas: Liệt kê các ý tưởng và lập luận liên quan đến câu hỏi. Hãy suy nghĩ về các quan điểm khác nhau và phân loại chúng thành ưu và nhược điểm, nguyên nhân và kết quả hoặc bất kỳ danh mục liên quan nào khác. Điều này sẽ giúp tạo ra một lập luận cân bằng hoặc đưa ra lập trường rõ ràng nếu câu hỏi yêu cầu.

 4. Phát triển Thesis Statement: Dựa trên quá trình suy nghĩ của bạn, hãy quyết định lập luận hoặc lập trường chính của bạn. Tuyên bố luận điểm này sẽ định hướng cho bài luận của bạn và phải rõ ràng và cụ thể.

 5. Lập dàn ý bài luận: Lập dàn ý bài luận của bạn. Thông thường, phần này sẽ bao gồm phần giới thiệu (với câu luận điểm của bạn), hai hoặc ba đoạn thân bài (mỗi đoạn trình bày một quan điểm hoặc lập luận duy nhất) và một kết luận (tóm tắt các quan điểm của bạn và trình bày lại lập luận chính của bạn). Đối với mỗi đoạn nội dung, hãy xác định ý chính, thông tin hỗ trợ và ví dụ.

 6. Bắt đầu quy trình viết và hiệu chỉnh: Học viên bắt đầu viết bài dựa vào dàn ý đã lập, bước này khá tiêu chuẩn và giống với cách làm bài thông thường.

Điểm độc đáo giúp phân biệt phong cách tư duy phân tích với các phong cách nhận thức khác, đặc biệt là trong ngữ cảnh của IELTS Writing Task 2, là nó tập trung vào việc chia nhỏ câu hỏi và lập luận thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn để hiểu cấu trúc cơ bản của chúng và xây dựng một lập luận logic., lập luận được hỗ trợ tốt. Đặc điểm này được thể hiện rõ nhất qua các bước sau:

 • Hiểu câu hỏi: Những người có tư duy phân tích sẽ xuất sắc trong bước đầu tiên này. Không giống như các phong cách khác có thể tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm cá nhân, cảm xúc hoặc các khái niệm rộng hơn ngay từ đầu, những người có tư duy phân tích sẽ mổ xẻ câu hỏi bài luận để hiểu chính xác yêu cầu của nó. Họ xác định các thuật ngữ và thành phần chính của câu hỏi để đảm bảo câu trả lời chính xác.

 • Xác định các thuật ngữ chính: Ở đây, cách tiếp cận của người có tư duy phân tích là duy nhất vì họ không chỉ xác định các thuật ngữ mà còn xem xét kỹ lưỡng mức độ liên quan và hàm ý của chúng trong bối cảnh của câu hỏi. Quá trình xác định tỉ mỉ này tạo tiền đề cho một bài luận có căn cứ và tập trung, không giống như các phong cách khác có thể tiến hành với sự hiểu biết tổng quát hoặc giả định hơn.

 • Phác thảo bài luận của bạn: Những người có tư duy phân tích nổi bật trong quá trình soạn thảo bài luận của họ bằng cách cấu trúc bài luận của họ theo một luồng logic, đảm bảo mỗi phần đều phù hợp trực tiếp với câu hỏi bài luận và với Thesis Statement.

Điểm mạnh của người có tư duy phân tích nằm ở cách tiếp cận có phương pháp, đảm bảo mỗi phần trong bài luận của họ được kết nối một cách hợp lý và hỗ trợ rõ ràng cho lập luận tổng thể của họ. Cấu trúc logic và phân tích chi tiết này không chỉ làm cho lập luận của họ rõ ràng và thuyết phục mà còn phù hợp chặt chẽ với các yêu cầu quan trọng và phân tích của bài viết IELTS.

Ứng dụng

Xét đề bài sau và cùng luyện tập ứng dụng cách làm bài cho phong cách tư duy Analytical Thinking.

Many people believe that celebrities are having a negative impact on children.

To what extent do you agree or disagree?

Dưới đây là cách mà người học có phong cách tư duy phân tích sẽ tiếp cận và trả lời.

 1. Hiểu Rõ Câu Hỏi: Người tư duy phân tích phân tích câu hỏi để hiểu toàn diện nó. Họ xác định các chủ đề chính như 'người nổi tiếng', 'tác động tiêu cực', và 'thế hệ trẻ'. Nhiệm vụ là đánh giá mức độ đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến được nêu.

 2. Định Nghĩa Các Thuật Ngữ Chính:

  • Người Nổi Tiếng: Cá nhân được nhiều người trong xã hội biết đến, thường qua phương tiện truyền thông, vì những thành tựu, hành động, hoặc lối sống của họ.

  • Tác Động Tiêu Cực: Ảnh hưởng hại có thể ảnh hưởng đến hành vi, thái độ, hoặc sức khỏe.

  • Thế Hệ Trẻ: Thông thường ám chỉ trẻ em và thanh thiếu niên đang dễ bị ảnh hưởng và đang hình thành quan điểm thế giới của mình.

 3. Tạo Ý Tưởng: Liệt kê các lập luận ủng hộ và phản đối liên quan đến chủ đề.

 4. Phát Triển Luận Đề: "Mặc dù người nổi tiếng có thể có tác động tiêu cực lên thế hệ trẻ bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn không thực tế và lối sống không lành mạnh, nhưng cần phải nhận ra ảnh hưởng tích cực thông qua nội dung truyền cảm hứng và giáo dục."

 5. Lập Dàn Ý cho Bài Luận:

  • Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và trình bày luận đề.

  • Đoạn văn 1: Thảo luận về tác động tiêu cực của người nổi tiếng đối với thế hệ trẻ.

  • Đoạn văn 2: Khám phá vai trò tích cực của người nổi tiếng.

  • Đoạn văn 3: Lập luận rằng tác động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm trình độ hiểu biết về truyền thông và hướng dẫn của cha mẹ.

  • Kết luận: Tóm tắt các lập luận và tái khẳng định luận đề, nhấn mạnh quan điểm sâu sắc.

 6. Viết câu trả lời hoàn chỉnh

Bài mẫu

The influence of celebrities on society, particularly on the young generation, is a topic of extensive debate. While some argue that celebrities set negative examples through their lifestyle and behavior, others believe they can serve as positive role models. This essay will explore both sides of the argument before drawing a conclusion.

Firstly, it is undeniable that some celebrities promote unrealistic standards of beauty, success, and lifestyle, which can be detrimental to the mental health of impressionable youths. Young individuals, trying to emulate their idols, may engage in unhealthy behaviors, such as extreme dieting or substance abuse, leading to long-term psychological and physical issues.

On the other hand, numerous celebrities use their platform for good, advocating for social issues, educational initiatives, and humanitarian efforts. They can inspire the younger generation to pursue positive goals, educate them about global issues, and motivate them to contribute to society. The positive impact of such celebrities should not be underestimated.

However, the extent of a celebrity's influence can significantly depend on external factors such as family, community, and media literacy. Educated and guided properly, young people can learn to discern between superficial glamor and genuine role modeling, reducing the potential negative impacts while amplifying positive ones.

In conclusion, while celebrities can have a negative influence on the young generation, they also have the potential to serve as positive role models. The overall impact depends largely on the context in which celebrity culture is consumed and the critical thinking skills of the young individuals themselves.

Bản dịch:

Ảnh hưởng của người nổi tiếng đối với xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, là một chủ đề được tranh luận rộng rãi. Một số người cho rằng các người nổi tiếng thiết lập các ví dụ tiêu cực thông qua lối sống và hành vi của họ, trong khi những người khác tin rằng họ có thể phục vụ như những tấm gương tích cực. Bài luận này sẽ khám phá cả hai phía của luận điểm trước khi đưa ra kết luận.

Trước hết, không thể phủ nhận rằng một số người nổi tiếng quảng bá các chuẩn mực không thực tế về vẻ đẹp, thành công và lối sống, có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần của những người trẻ ấn tượng. Các cá nhân trẻ, cố gắng bắt chước thần tượng của họ, có thể tham gia vào các hành vi không lành mạnh, chẳng hạn như ăn kiêng cực đoan hoặc lạm dụng chất kích thích, dẫn đến các vấn đề về tâm lý và thể chất lâu dài.

Mặt khác, nhiều người nổi tiếng sử dụng nền tảng của mình để làm điều tốt, ủng hộ các vấn đề xã hội, các sáng kiến giáo dục và nỗ lực nhân đạo. Họ có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi các mục tiêu tích cực, giáo dục họ về các vấn đề toàn cầu và khuyến khích họ đóng góp cho xã hội. Ảnh hưởng tích cực của các người nổi tiếng như vậy không nên được coi thường.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của một người nổi tiếng có thể phụ thuộc đáng kể vào các yếu tố bên ngoài như gia đình, cộng đồng và trình độ hiểu biết về truyền thông. Được giáo dục và hướng dẫn đúng cách, giới trẻ có thể học cách phân biệt giữa vẻ hào nhoáng bề ngoài và mô hình vai trò thực sự, giảm bớt các tác động tiêu cực trong khi tăng cường các ảnh hưởng tích cực.

Kết luận, mặc dù các người nổi tiếng có thể có ảnh hưởng tiêu cực đối với thế hệ trẻ, họ cũng có khả năng phục vụ như những tấm gương tích cực. Ảnh hưởng tổng thể phụ thuộc nhiều vào bối cảnh văn hóa người nổi tiếng được tiêu thụ và kỹ năng tư duy phê phán của chính các cá nhân trẻ.

Từ vựng cần lưu ý:

 • Extensive debate (cuộc tranh luận rộng rãi)

 • Unrealistic standards (chuẩn mực không thực tế)

 • Impressionable youths (giới trẻ dễ bị ảnh hưởng)

 • Substance abuse (lạm dụng chất kích thích)

 • Advocating for social issues (ủng hộ các vấn đề xã hội)

 • Media literacy (trình độ hiểu biết về truyền thông)

 • Discern between (phân biệt giữa)

 • Superficial glamor (vẻ hào nhoáng bề ngoài)

 • Genuine role modeling (tấm gương thực sự)

 • Critical thinking skills (kỹ năng tư duy phê phán)

Điểm độc đáo của người có phong cách tư duy phân tích khi giải bài IELTS Writing Task 2 đó là người học sẽ tập trung phân tích các từ khoá chính và định nghĩa các thuật ngữ chính đó và từ đó xây dựng mối quan hệ giữa các ý tưởng và từ đó xây dựng luận điểm. Việc tập trung phân tích này sẽ giúp họ có một lập luận sắc bén và chặt chẽ.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Bài viết đã phân tích và đề xuất cách mà một người học thuộc kiểu tư duy Analytical Thinking tiếp cận và xây dựng câu trả lời cho bài thi IELTS Writing Task 2. 

Trích dẫn

 • "Analytical Thinking." Exploring Your Mind, 8 Dec. 2022, exploringyourmind.com/analytical-thinking/.

 • "Analytical Thinking." Chicago State University, Chicago State University, www.csu.edu/humanresources/empdev/documents/AnalyticalThinking.pdf. Accessed 23 Mar. 2024.

 • TheKnowledgeAcademy. "What Is Analytical Thinking? The Ultimate Guide." PRINCE2 Training, PRINCE2 Courses, ITIL Training and PMP Training - United Kingdom, www.theknowledgeacademy.com/blog/what-is-analytical-thinking/.

Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc ôn luyện nhanh cách làm bài, nắm vững kiến thức để đạt điểm mục tiêu trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu