Tiếng Anh 6 Review 1 - Đáp án và giải thích chi tiết

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Review 1 Tiếng Anh 6 Global Success. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 6.
ZIM Academy
30/07/2023
tieng anh 6 review 1 dap an va giai thich chi tiet

Sách tiếng Anh lớp 6 Global Success được thiết kế để không chỉ hình thành tri thức cũng như kĩ năng của bộ môn Tiếng Anh cho học sinh, mà còn để củng cố và giúp học sinh nhập tâm những điều đó. Vì vậy, sau mỗi 3 Unit sẽ có 1 bài Review nhằm cho học sinh ôn tập và nhớ lại những mảng kiến thức đã được học. Bài viết này sẽ chia sẻ đáp án chính xác cũng như câu trả lời tham khảo và giải thích chi tiết cho những bài tập SGK Tiếng Anh 6 Review 1 (Global Success).

Language

Pronunciation

1. Choose the word with the different underlined sound.

2. Write the names of school things and furniture in the house which begin with /b/ and /p/.

Vocabulary

3. Complete the words.

4. Solve the crossword puzzle.

Grammar

5. Look at the picture of a classroom. Choose the best answer A, B, or C.

6. Complete the sentences with the present simple or the present continuous form of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Review 1: Language.

Skills

Reading

1. Choose A, B or C for each blank in the email below.

2. Read the text and answer the questions.

Speaking

3. Interview two of your classmates about what they like and dislike about your school. Report their answers.

4. An and Mi are talking on the phone. Listen and fill each blank with ONE word.

Writing

5. Write an email of about 50 words to your friend. Tell him / her about a family member. Use these questions as cues.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 6 Review 1: Skills.

Review 1 là bài tổng kết và kiểm tra sau Unit 1, Unit 2 và Unit 3. Bài Review này được thiết kế để đánh giá mức độ nắm và nhớ kiến thức của học sinh về các chủ đề “My new school”, “My house” và “My friends”. Bài viết này hi vọng đã giúp làm sáng tỏ hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh 6 Review 1 (Global Success) qua những đáp án chính xác, câu trả lời tham khảo và giải thích chi tiết trên đây.

Xem tiếp: Tiếng Anh 6 Unit 4.

Tác giả: Trần Linh Giang


Tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tham khảo khóa học IELTS Junior tại ZIM giúp học sinh từ 11-15 tuổi phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và tư duy phản biện.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity