SAT Essay là gì – Cách làm và những điều cần lưu ý

Thí sinh cần nắm vững cấu trúc bài thi và những chiến lược, phương pháp làm bài cần thiết để hoàn thành tốt bài thi SAT Essay.
ZIM Academy
03/10/2020
sat essay la gi cach lam va nhung dieu can luu y

SAT – Scholastic Aptitude Test (Bài kiểm tra năng lực học tập) là thước đo năng lực học tập của học sinh, sinh viên từ cấp 3 trở lên ở Mỹ. Bài thi SAT ban đầu bao gồm 3 phần: Critical Reading (Đọc hiểu), Writing & Essay (Viết & Bài luận), Math (Toán).

SAT Essay là gì?

Lịch sử hình thành

Theo trang studypoint.com, bài thi SAT đã được đưa vào thực nghiệm từ năm 1926, trải qua bề dày lịch sử hình thành và phát triển gần 100 năm, SAT đã có những thay đổi đáng kể về cấu trúc của các phần thi cũng như cách ra đề. Vào năm 2016, The College Board quyết định phổ cập một hình thức hoàn toàn mới của bài thi SAT – The New SAT (2016), tách phần SAT Essay thành một bài thi riêng, không bắt buộc các thí sinh tham gia thi SAT phải hoàn thành bài thi này nhưng đa số các trường Đại học ở Mỹ vẫn yêu cầu thí sinh cung cấp điểm của SAT Essay kèm theo hồ sơ nhập học. Vì vậy, thí sinh cần nắm vững cấu trúc bài thi và những chiến lược, phương pháp làm bài cần thiết để hoàn thành tốt bài thi SAT Essay.

So sánh bài thi SAT Essay cũ và bài thi SAT Essay (2016)

Bài thi 

The Old SAT Essay

SAT Essay (2016)

Tên gọi 

Writing & Essay

SAT Essay

Thời gian áp dụng

từ 2005 đến tháng 2 năm 2016

từ 2016 đến nay 

Hình thức ra đề 

Là 1 trong 3 phần thi của bài thì Writing & Essay. 

Thí sinh được yêu cầu trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội được trình bày dưới dạng một phát ngôn, trích dẫn của một doanh nhân, người nổi tiếng hoặc tác phẩm nào đó. 

Là 1 bài thi riêng lẻ

Đề bài yêu cầu thí sinh nghị luận về phong cách sáng tác, phương thức biểu đạt ngôn ngữ của tác giả trong một đoạn trích khoảng 650-750 từ được lấy từ các tác phẩm văn học hoặc tập san khoa học, tiểu luận.  

Thời gian làm bài 

25 phút 

50 phút 

Tiêu chí đánh giá 

Chỉ đơn thuần là đánh giá khả năng viết và sử dụng ngôn ngữ Anh của thí sinh. 

Dựa trên 3 tiêu chí: reading (đọc hiểu), analysis (phân tích), writing ( kỹ năng viết)

Thang điểm 

Được chấm bởi 2 giám khảo, trên thang điểm từ 1 tới 6. Tổng điểm của phần thi Essay sẽ được cộng từ điểm của 2 giám khảo. Thí sinh sẽ nhận được số điểm tối thiểu là 2 và tối đa là 12. Phần thi này chiếm 30% tổng số điểm của bài thi Writing & Essay. 

Cũng được chấm bởi 2 giám khảo, trên thang điểm từ 1 đến 4 cho mỗi tiêu chí. Tổng điểm của bài thi Essay sẽ được cộng từ điểm của 2 giám khảo. Với mỗi tiêu chí, số điểm thấp nhất thí sinh nhận được là 2 và cao nhất là 8. Điểm của bài thi SAT Essay là hoàn toàn riêng biệt, không ảnh hưởng đến kết quả của bài thi SAT. 

Tại sao thí sinh nên tham gia bài thi SAT Essay? 

Mục đích của bài thi SAT Essay là kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, tư duy phản biện, phân tích và trình bày lập luận của thí sinh. Thí sinh nên tham gia bài thi SAT Essay vì đây là cơ hội tuyệt vời để thí sinh thể hiện năng lực của mình và gây ấn tượng với các trường Đại học. Một điểm số cao trong bài thi SAT Essay sẽ giúp thí sinh nâng cao cơ hội nhận được học bổng từ các trường Đại học danh giá. Không những thế, quá trình ôn luyện cho bài thi SAT Essay được xem là một bước đệm vững chắc cho việc học của thí sinh trước khi bước vào giảng đường Đại học, vì viết luận ( essay) là một hình thức học và kiểm tra đánh giá vô cùng phổ biến ở bậc Đại học trên toàn thế giới. 

Format và cách tính điểm của bài thi

Format

Cấu trúc đề thi

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2016, cách ra đề của bài thi SAT Essay được chuyển từ hình thức nghị luận (persuasive/ argumentative) thành phân tích (analytical), cụ thể theo hình thức sau: 

As you read the passage below, consider how [the author] uses: (Đọc đoạn trích dưới đây và suy nghĩ về cách dùng của [tác giả] về những khía cạnh sau:)  

 • Evidence, such as facts or examples, to support claims (Dẫn chứng, ví dụ như các sự kiện có thật hoặc ví dụ để củng cố cho ý chính) 
 • Reasoning to develop ideas and to connect claims and evidence (Lập luận tác giả dùng để phát triển ý tưởng và kết nối với các dẫn chứng)
 • Stylistic or persuasive elements, such as word choice or appeals to emotion, to add power to the ideas expressed (Phong cách sử dụng ngôn ngữ, cách tác giả lựa chọn từ ngữ để biểu đạt cảm xúc và tăng thêm tính thuyết phục cho các ý tưởng được trình bày) 

Ở phần giữa sẽ là đoạn trích thí sinh cần phải phân tích. Kết thúc đoạn trích sẽ có phần hướng dẫn như sau: 

Write an essay in which you explain how [the author] builds an argument to persuade [his/her] audience of [author’s claim]. In your essay, analyze how [the author] uses one or more of the features listed above (or features of your own choice) to strengthen the logic and persuasiveness of [his/her] argument. Be sure that your analysis focuses on the most relevant features of the passage.

Nghĩa là : Viết một bài luận để giải thích cách [tác giả] xây dựng lập luận để thuyết phục người đọc về [quan điểm của tác giả]. Trong bài luận, thí sinh nên phân tích cách [tác giả] sử dụng những khía cạnh được gợi ý ở danh sách trên (hoặc những khía cạnh theo góc nhìn của thí sinh) để củng cố tính logic và thuyết phục cho ý kiến tác giả đưa ra. Đảm bảo rằng bài viết của thí sinh tập trung vào phân tích những khía cạnh nổi bật nhất trong đoạn trích.

Your essay should not explain whether you agree with [the author’s] claims, but rather explain how the author builds an argument to persuade [his/her] audience.

Bài luận của thí sinh không nên giải thích liệu thí sinh có đồng ý với ý kiến của [tác giả] hay không, mà là giải thích cách tác giả xây dựng lập luận để thuyết phục khán giả.

Đoạn trích

Khác với cấu trúc của bài thi, nội dung các đoạn trích trong bài thi được The College Board thay đổi liên tục trong mỗi đề thi. Mặc dù vậy, thí sinh không cần lo lắng về những kiến thức có trong đoạn trích vì chủ đề của đoạn trích thuộc về các vấn đề đời sống xã hội, không đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu. Vậy nên việc thí sinh am hiểu về kiến thức được đề cập tới trong đoạn trích hay không là không quan trọng vì đề bài không yêu cầu thí sinh phải chia sẻ hiểu biết đó vào bài làm của mình. 

Tất cả các đoạn trích đều có 6 điểm chung sau: 

 • Hướng tới một đối tượng độc giả rộng rãi, không phân biệt chuyên môn, ngành nghề. 
 • Trong mỗi đoạn trích, tác giả sẽ trình bày về một vấn đề và thuyết phục người đọc đồng tình với quan điểm của mình. Ví dụ: Light pollution is readily within our ability to solve, using new lighting technologies and shielding existing lights (Bogard, 2012); hoặc Reading is not a timeless, universal capability (Gioia, 2015). 
 • Sử dụng một hệ thống luận điểm, luận cứ, dẫn chứng phức tạp để củng cố cho ý kiến của tác giả. 
 • Trong đoạn trích, tác giả sẽ thể hiện quan điểm của mình một cách tinh tế. 
 • Tác giả sẽ đưa ra những bằng chứng để kiểm chứng cho các tranh luận, xu hướng trong nghệ thuật, văn học, khoa học, văn hoá đời sống hoặc chính trị. 
 • Các đoạn trích luôn được lấy từ các tác phẩm đã được xuất bản. 

Ví dụ minh hoạ: Dưới đây là một đề minh hoạ bài thi SAT Essay (2016) đầy đủ, được trích nguồn từ The College Board. 

Về cách tính điểm

Tiêu chí đánh giá

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí Reading (đọc hiểu), Analysis (phân tích) và Writing ( kỹ năng viết). 

 • Tiêu chí Reading (đọc hiểu): Tiêu chí này được đưa vào nhằm đánh giá mức độ thấu hiểu của thí sinh đối với đoạn trích trong đề bài. Cách thí sinh đưa vào các câu trích dẫn, diễn giải các ý của tác giả, nắm bắt ý chính và thông tin tác giả truyền tải trong đoạn trích. 
 • Tiêu chí Analysis (phân tích):  Tiêu chí này đòi hỏi kỹ năng phân tích đoạn trích của thí sinh. Thí sinh phải đảm bảo trình bày đủ các ý sau trong bài viết của mình: cách tác giả xây dựng lập luận để thuyết phục người đọc bằng các bằng chứng, luận điểm, hoặc các yếu tố khác như trích dẫn, sử dụng số liệu,… Bài luận của thí sinh cần sử dụng những khía cạnh trên hợp lý để củng cố cho luận điểm chính thí sinh đưa ra trong bài. 
 • Tiêu chí Writing ( kỹ năng viết): Bài luận của thí sinh phải có đủ 3 phần (Mở bài – Thân bài – Kết bài), thí sinh cần thể hiện rõ thesis statement ( luận điểm chính) của mình ở mở bài và mở đầu các đoạn ở thân bài bằng một câu topic sentence (câu chủ đề). Tiêu chí này cũng đánh giá ngữ pháp, vốn từ vựng, các cấu trúc câu,  sự thống nhất giữa các ý mà thí sinh thể hiện trong bài viết.

Các thang điểm và sự khác nhau giữa các band điểm

 • Cách tính điểm: 

Điểm của thí sinh sẽ được chấm bởi 2 giám khảo. Với mỗi tiêu chí, thí sinh sẽ được chấm trên thang điểm từ 1 đến 4. Tổng điểm của bài thi sẽ là tổng điểm mỗi tiêu chí được chấm bởi 2 giám khảo. Như vậy, tổng số điểm của mỗi tiêu chí thí sinh nhận được thấp nhất là 2 và cao nhất là 8. 

Ví dụ về cách tính điểm: 

Thí sinh A có điểm như sau: 

 • Điểm của giám khảo 1: Reading – 3/ Analysis – 3/ Writing – 4
 • Điểm của giám khảo 2: Reading – 4/ Analysis – 4/ Writing – 3

=> Như vậy tổng điểm của thí sinh A là: Reading – 7/ Analysis – 7/ Writing – 7

Lưu ý : Khi nhận kết quả, nếu điểm số không như mong đợi, thí sinh chỉ nên cân nhắc phúc khảo khi hình ảnh bài thi của thí sinh trên Score report ( giấy báo điểm) bị để trắng hoặc hoàn toàn không đọc được ( Thí sinh khi nhận được Score report cũng sẽ nhận được bản scan hình ảnh bài thi SAT Essay của mình). Ngoài trường hợp như trên, nếu bản scan hình ảnh bài thi của thí sinh trên Score report là chính xác và đọc được, thí sinh không nên phúc khảo vì bài thi được chấm theo các tiêu chí rõ ràng, bởi 2 giám khảo được đào tạo chuyên nghiệp.

 • Sự khác nhau giữa band điểm 3 và band điểm 4 theo từng tiêu chí

Mặc dù chỉ cách nhau 1 band điểm nhưng để đạt được band điểm 4 trong bài thi SAT Essay thí sinh cần nắm rõ các điểm khác biệt cơ bản giữa band điểm 3 và band điểm 4. 

 

Band 3 (6 điểm)

Thành thạo

Band 4 (8 điểm)

Nâng cao

Điểm khác biệt chính 

Reading

Bài luận của thí sinh phải thể hiện khả năng hiểu đoạn trích hiệu quả, bao gồm: cho thấy sự hiểu biết về ý chính của đoạn trích và các chi tiết quan trọng. Bài luận không được phép có nhiều lỗi đáng kể liên quan đến các sự kiện hoặc lập luận liên quan đến đoạn trích. Bài luận cần phải sử dụng được những câu trích dẫn, ý kiến của tác giả để làm nổi bật luận điểm thí sinh muốn truyền tải. 

Bài luận cần khai thác tất cả các luận điểm cốt lõi của đoạn trích: thí sinh phải nêu rõ ý chính của đoạn trích và chỉ rõ các luận điểm quan trọng, cách các luận điểm này bổ trợ cho đoạn trích. Bài luận không được phép có bất kỳ sai sót nào về các sự kiện, sự thật hay lập luận liên quan đến đoạn trích. Thí sinh phải thể hiện kỹ năng sử dụng đoạn trích làm tư liệu thuần thục nhằm mục đích chứng minh cho giám khảo thấy mức độ thấu hiểu đoạn trích của thí sinh. 

Đối với band điểm 3, thí sinh chỉ cần nêu được ý chính của đoạn trích. Trong khi đó, nếu muốn đạt được band điểm 4, thí sinh phải trình bày rõ hệ thống luận điểm, luận cứ, mối liên hệ giữa chúng để làm rõ ý chính của đoạn trích. 

Analysis

Bài luận phải đưa ra những phân tích hiệu quả về đoạn trích và cho thấy sự thành thạo trong việc đánh giá cách sử dụng các bằng chứng, lập luận, phong cách diễn đạt, sử dụng ngôn từ của tác giả. Bên cạnh đó, thí sinh cần thể hiện được góc nhìn, quan điểm của tác giả từ các lập luận của trong đoạn trích. 

Bài luận đưa ra những phân tích sâu sắc về đoạn trích, giải thích được những chi tiết ẩn dụ, so sánh của tác giả. Đưa ra những đánh giá kỹ lưỡng về hệ thống luận điểm, luận cứ, phong cách ngôn ngữ – diễn đạt, lập luận phát triển ý chính của tác giả. Thí sinh phải đảm bảo bài luận kết nối các phân tích chặt chẽ, nhất quán trong việc thể hiện quan điểm của tác giả trong đoạn trích. 

Bài luận đạt band 4 không những phải đi sâu hơn vào phần cấu trúc hình thành đoạn trích và lập luận của tác giả mà còn cho thấy khả năng phân tích chi tiết, rõ ràng, đưa ra lý do tại sao các luận điểm của tác giả lại thuyết phục được người đọc. Những phân tích của thí sinh cần được lập luận một cách logic và khách quan để làm tăng sự liền mạch của bài luận. 

Writing 

Bài luận thể hiện khả năng tư duy và sử dụng ngôn ngữ hiệu quả của thí sinh. Bài luận được xây dựng trên một cấu trúc chặt chẽ, đầy đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) và nêu rõ quan điểm của tác giả trong đoạn trích. Các đoạn văn trong bài luận phải duy trì được sự đồng nhất và liên kết. Ngoài ra, thí sinh cần sử dụng từ ngữ, các cấu trúc ngữ pháp thật chuẩn xác, không để xảy ra những lỗi sai cơ bản hoặc nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bài luận. 

Bài luận có tính liên kết và thể hiện sự thuần thục trong cách sử dụng ngôn ngữ. Đảm bảo được cấu trúc 3 phần và thể hiện quan điểm rõ ràng xuyên suốt toàn bài luận. Sử dụng những cấu trúc câu đa dạng, lựa chọn từ ngữ chính xác. Thí sinh phải có sự nhất quán trong phong cách viết và giữ được tính khách quan cho bài luận. Bài luận tuân thủ chặt chẽ các quy ước của một bài luận tiếng Anh hoàn chỉnh, không mắc bất kỳ lỗi nào về ngữ pháp và từ vựng. 

Đối với band điểm 3, thí sinh chỉ cần đưa ra cấu trúc bài luận của mình rõ ràng. Nhưng với band điểm 4, bài luận phải được sắp xếp theo tuần tự hợp lý, có tính liên kết và nhất quán để tạo được sức thuyết phục cho giám khảo. 

Một số hướng triển khai câu trả lời cho bài thi SAT Essay hiệu quả

Sử dụng dàn bài 5 đoạn văn

Dàn bài 5 đoạn văn là một chiến thuật xây dựng bài luận hiệu quả, rút ngắn thời gian khi làm bài cho thí sinh. Dàn bài được cấu tạo bởi 1 đoạn mở bài, 3 đoạn thân bài, và 1 đoạn kết bài. 

Mở bài: 

 • Giới thiệu tổng quan về chủ đề của đoạn trích (tại sao tác giả lại viết tác phẩm này ?, tác phẩm này nói về chủ đề gì?, tác phẩm này được xuất bản khi nào?)
 • Trình bày luận điểm trung tâm của tác giả trong đoạn trích. 
 • Viết một “thesis statement” – tóm tắt luận điểm chính của tác giả bằng 3 lập luận được tác giả sử dụng trong đoạn trích. 

Thân bài: Phần thân bài cần đảm bảo có đủ 3 ý sau

 • Phân tích phương pháp sử dụng từ ngữ, lập luận của tác giả.
 • Liệt kê từ 1 đến 2 ví dụ để chứng minh cho phân tích trên. 
 • Giải thích lý do tại sao các lập luận, dẫn chứng của tác giả lại tạo được sức thuyết phục cho người đọc. 

Kết bài: 

 • Nhắc lại luận điểm chính đã được đề cập ở mở bài.
 • Tóm tắt ngắn gọn về những phương pháp thuyết phục người đọc của tác giả được sử dụng trong đoạn trích. 

Lưu ý: The College Board không có yêu cầu về độ dài cho một bài SAT Essay, nhưng bài luận dưới 1000 chữ có khả năng sẽ không đạt yêu cầu vì khi đó, bài luận có thể không cung cấp đủ dẫn chứng cho luận điểm chính của tác giả.

Lần lượt đặt ra 7 câu hỏi Wh- questions

Trong quá trình làm bài, thí sinh hoàn toàn có thể rơi vào hoàn cảnh bí ý tưởng, không biết phải viết gì hoặc bắt đầu từ đâu. Thí sinh nên sử dụng phương pháp đặt câu hỏi bằng cách sử dụng Wh – questions. Một số câu hỏi Wh, trợ giúp thí sinh hình thành ý tưởng khi làm bài:  

 • What: What facts or logic reasoning does the author use to support claims? 

Những cơ sở lập luận hay lý luận nào tác giả đã sử dụng để củng cố các nhận định?

 • How: How does he or she use those facts/ reasons?

Những cơ sở lập luận hay lý luận đó đã được sử dụng như thế nào?

 • Where: Where and in what context was this passage written?

Đoạn văn được viết ở đâu, trong bối cảnh như thế nào?

 • When: When did the events/facts in this passage happen?

Các sự kiện, lập luận dựa vào thực tế trong đoạn văn diễn ra vào thời gian nào?

 • Which: Which is the main idea of the passage? 

Nội dung chính của đoạn văn là gì?

 • Who: Who is mentioned in the passage? Do they affect the author’s perspective?

Đối tượng nào được đề cập trong đoạn văn ? Các đối tượng đó có ảnh hưởng như thế nào lên quan điểm/góc nhìn của tác giả ?

 • Why: Why did the author use these word choices and expressions in their passage? 

Tại sao tác giả chọn những từ ngữ hay cách diễn đạt như vậy để thể hiện quan điểm của mình trong đoạn văn mà không phải là những từ ngữ khác?

Kết luận

Bài thi SAT Essay phần nào giúp đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh cũng như tư duy phản biện, suy luận logic của một thí sinh. Thí sinh có thể chọn tham gia bài thi SAT Essay để làm đẹp hơn cho bảng điểm xin học của mình và để thể hiện rõ nét hơn tư duy lập luận và kĩ năng nghiên cứu-viết luận kết hợp của thí sinh. Hơn nữa, vì bài thi SAT Essay không còn bắt buộc nên bất kì thí sinh nào chọn thi và đạt điểm cao sẽ giúp gia tăng khả năng được nhận vào các trường đại học danh giá. Bài thi SAT Essay yêu cầu khả năng tư duy ngôn ngữ tương đối cao, vậy nên thí sinh nên cân nhắc thật kĩ trước khi bắt tay vào ôn luyện và đăng kí thi. 

Bùi Hoàng Phương Uyên

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833