Từ vựng chủ đề quảng cáo (Commercial broadcasts) - TOEIC Listening Part 4

Bài viết tổng hợp các từ vựng thường gặp trong bài nói Quảng cáo TOEIC Listening Part 4 và các bài tập minh họa để học viên luyện tập các từ vựng thuộc chủ đề.
tu vung chu de quang cao commercial broadcasts toeic listening part 4

Key takeaways

  1. Các từ vựng và cụm từ thuộc chủ đề bài nói quảng cáo trong TOEIC Listening Part 4 với tần suất ra thi cao giúp thí sinh nâng cao kĩ năng nghe và tối ưu điểm của bài thi.

  2. Bài tập vận dụng đúng quy chuẩn bài thi TOEIC để học viên luyện tập và ứng dụng chuỗi từ vựng liên quan chủ đề quảng cáo.

Từ vựng sử dụng trong các Quảng cáo (Commercial broadcasts)

Từ 

Phiên Âm

Nghĩa

Ví dụ

Look for (phrasal.v).

/ˈlʊk fɔr/

Tìm kiếm 

Are you looking for high-quality fashion at affordable prices? 

Bạn đang tìm kiếm thời trang chất lượng cao với giá cả phải chăng?

Discover (v)

/dɪˈskʌvər/

Khám phá

Discover the hidden treasures of our new collection. 

Khám phá những kho báu ẩn giấu trong bộ sưu tập mới của chúng tôi.

Comfort (n) 

/ˈkʌmfərt/

Sự thoải mái

Enjoy the comfort of our ergonomic seating.

Tận hưởng sự thoải mái của chỗ ngồi công thái học của chúng tôi.

Style (n)

/staɪl/

Phong cách

Elevate your style with our latest fashion trends.

Nâng cao phong cách của bạn với các xu hướng thời trang mới nhất của chúng tôi.

Enjoy (v)

/ɪnˈdʒɔɪ/

Thưởng thức

Enjoy the exquisite flavors of our gourmet cuisine.

Hãy thưởng thức hương vị tinh tế của các món ăn ngon của chúng tôi.

Convenience (n)

/kənˈviːniəns/

Sự thuận tiện

Experience the convenience of one-click shopping.

Trải nghiệm sự tiện lợi của việc mua sắm bằng một cú nhấp chuột.

Luxury (n) 

/ˈlʌkʃəri/

Sự xa hoa / sang trọng

Indulge in the luxury of a private spa retreat.

Thưởng thức sự sang trọng của một khóa tu spa tư nhân.

Experience (v, n)

/ɪkˈspɪriəns/

Trải nghiệm

Experience the thrill of adventure with our travel packages.

Trải nghiệm cảm giác hồi hộp của cuộc phiêu lưu với các gói du lịch của chúng tôi.

Fitness center (np)

/ˈfɪtnəs ˈsɛntər/

Trung tâm thể dục

Our fitness center offers state-of-the-art equipment for your workout needs. 

Trung tâm thể dục của chúng tôi cung cấp các thiết bị hiện đại cho nhu cầu tập luyện của bạn.

Spa (n)

/spɑː/

Nơi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp

Treat yourself to a relaxing massage at our spa. Hãy tự thưởng cho mình một buổi mát-xa thư giãn tại nơi chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của chúng tôi.

Rooftop terrace (np)

/ˈruːftɒp ˈtɛrɪs/

Sân thượng

Enjoy breathtaking views from our rooftop terrace. Tận hưởng khung cảnh ngoạn mục từ sân thượng của chúng tôi.

Friendly (adj)

/ˈfrɛndli/

Thân thiện

Our friendly staff is here to assist you. 

Nhân viên thân thiện của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Assist (v) 

/əˈsɪst/

Hỗ trợ

How can we assist you in finding the perfect gift? Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm món quà hoàn hảo?

Ensure (v)

/ɪnˈʃʊr/

Đảm bảo

We ensure your satisfaction with our quality guarantee.

Chúng tôi đảm bảo sự hài lòng của bạn với đảm bảo chất lượng của chúng tôi.

Personalized (adj)

/ˈpɜːrsənəlaɪzd/

Cá nhân hóa

Experience a personalized shopping journey with our expert stylists.

Trải nghiệm hành trình mua sắm được cá nhân hóa với các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp của chúng tôi.

Memorable (adj)

/ˈmɛmərəbl/

Đáng nhớ

Create memorable moments with our exclusive travel packages.

Tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ với các gói du lịch độc quyền của chúng tôi.

Don't miss out

/doʊnt mɪs aʊt/

Đừng bỏ lỡ

Don't miss out on our limited-time offer!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi trong thời gian giới hạn của chúng tôi!

Chance (n)

/ʧæns/

Cơ hội

Seize the chance to win exciting prizes.

Nắm bắt cơ hội giành giải thưởng hấp dẫn.

Upgrade (v)

/ʌpˈɡreɪd/

Nâng cấp

Upgrade to premium membership for exclusive benefits.

Nâng cấp lên thành viên cao cấp cho lợi ích độc quyền.

Từ

Phiên Âm

Nghĩa

Ví dụ

Brand-new (adj)

/brænd njuː/

Mới hoàn toàn

Explore our brand-new fashion line for the latest trends. 

Khám phá dòng thời trang hoàn toàn mới của chúng tôi để biết các xu hướng mới nhất.

Collection (n) 

/kəˈlɛkʃən/

Bộ sưu tập

Our summer collection features a variety of vibrant colors. 

Bộ sưu tập mùa hè của chúng tôi có nhiều màu sắc rực rỡ.

Technology (n)

/tekˈnɒlədʒi/

Công nghệ

Our products incorporate cutting-edge technology for enhanced performance. 

Sản phẩm của chúng tôi kết hợp công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu suất.

Design (n) 

/dɪˈzaɪn/

Thiết kế

The design of our new smartphone focuses on both style and functionality. 

Thiết kế của điện thoại thông minh mới của chúng tôi tập trung vào cả kiểu dáng và chức năng.

Perfect (adj) 

/ˈpɜːrfɪkt/

Hoàn hảo

Find the perfect gift for your loved ones in our holiday collection. 

Tìm món quà hoàn hảo cho những người thân yêu của bạn trong bộ sưu tập kỳ nghỉ của chúng tôi.

All your needs (p)

/fɔr ɔl jɔːr niːdz/

Mọi nhu cầu của bạn

Our versatile kitchen appliances are designed to cater to all your needs. 

Các thiết bị nhà bếp đa năng của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Smooth (adj)

/smuːð/

Mượt mà, mềm mịn

Our new formula ensures a smooth and creamy texture. 

Công thức mới của chúng tôi đảm bảo một kết cấu mềm mịn như kem.

Multitasking (n)

/ˈmʌltiˌtæskɪŋ/

Đa nhiệm

Our devices support multitasking, allowing you to do more at once. 

Các thiết bị của chúng tôi hỗ trợ đa nhiệm, cho phép bạn làm được nhiều việc hơn cùng một lúc.

Clear visual (np)

/klɪr ˈvɪʒuəl/

Hình ảnh rõ ràng

The high-resolution display provides clear visuals for an immersive experience. 

Màn hình độ phân giải cao cung cấp hình ảnh rõ nét cho trải nghiệm sống động.

Feature (n) 

/ˈfiːtʃər/

Tính năng

The new software update introduces exciting features to enhance user experience. 

Bản cập nhật phần mềm mới giới thiệu các tính năng thú vị để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Battery life (np)

/ˈbætəri laɪf/

Tuổi thọ pin

Our smartphones offer extended battery life for all-day usage. 

Điện thoại thông minh của chúng tôi cung cấp thời lượng pin kéo dài để sử dụng cả ngày.

Option (n)

/ˈɒpʃən/

Lựa chọn, tùy chọn

Choose from a variety of color options to match your style.

Chọn từ nhiều tùy chọn màu sắc để phù hợp với phong cách của bạn.

Customize (verb) 

/ˈkəstəˌmīz/

Tùy chỉnh

Personalize and customize your settings to suit your preferences.

Cá nhân hóa và tùy chỉnh cài đặt của bạn cho phù hợp với sở thích của bạn.

Take advantage of (vp)

/teɪk ədˈvæntɪdʒ ʌv/

Tận dụng lợi ích từ

Take advantage of our limited-time offer and save on your purchase.

Tận dụng ưu đãi trong thời gian giới hạn của chúng tôi và tiết kiệm khi mua hàng của bạn.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Nối các từ/cụm từ ở cột bên trái với các định nghĩa tương ứng ở cột bên phải.

  1. Assist

a. The ability to perform multiple tasks or activities simultaneously or in quick succession.

  1. Luxury

b. Tailored or customized to suit an individual's specific preferences, needs, or characteristics.

  1. Personalized

c. A choice or alternative that is available for selection among several possibilities.

  1. Memorable

d. To make certain or guarantee that something will happen, be done, or be in a particular state.

  1. Multitasking

e. Completely new or unused; having no previous use or ownership.

  1. Option

f. A state of great comfort, elegance, and opulence often associated with expensive and high-quality items, experiences, or living conditions.

  1. Ensure

g. Worthy of being remembered or leaving a lasting impression due to being unique, special, or significant.

  1. Brand-new

h. To help or support someone in achieving a task, goal, or objective.

Bài tập 2: Chọn phương án trả lời phù hợp nhất để tạo thành các cụm từ.

1. ( ⓐ hardl ⓑ friendly ) staff

2. ( ⓐ personalized ⓑ computerized ) customer experience

3. ( ⓐ available ⓑ memorable ) trip

4. Take advantage ( ⓐ with ⓑ of ) 

5. Brand – new ( ⓐ product ⓑ producer ) line

6. All your ( ⓐ needs ⓑ demand ) 

7. ( ⓐ clear ⓑ clearly ) visual

8. long battery ( ⓐ life ⓑ chip ) 

9. winter ( ⓐ collection ⓑ collector ) 

10. Don’t miss ( ⓐ up ⓑ out )

Bài tập 3: Điền từ phù hợp để hoàn thành đoạn văn sau dựa vào các từ cho sẵn

multitasking                  personalized           visual                      enjoy                    memorable 

options                           spa                           collection               chance                   assist

During this brief commercial break, we're excited to introduce our newly opened buffet restaurant. Delight in a (1) ___________ dining experience for only you. You also can explore a diverse (2) ___________ of dishes from around the world. With endless (3) ___________, our attentive staff is here to (4) ___________ , ensuring a (5) ___________ dining experience in your life. Come discover, (6) ___________., and savor the flavors that await you at our inviting establishment.

Bài 4: Nghe đoạn độc thoại và chọn phương án trả lời phù hợp nhất với câu hỏi.

1. What products are being advertised?

(A) Back pain medicine

(B) Backpack

(C) Suitcase

(D) Tours 

2. How is the product's storage?

(A) It's spacious

(B) It's tight

(C) It's unlimited

(D) It has two compartments

3. What will customers get when they buy in December?

(A) A free gift

(B) A discount coupon

(C) 20% discount 

(D) Another backpack 


4. Who is the target audience of the course?

(A) Children

(B) College students

(C) Adults

(D) High school students 

5. What time does the course take place?

(A) Spring

(B) Summer

(C) Autumn

(D) Winter 

6. What does the speaker tell the listener to do right away?

(A) Skim the commercial

(B) Buy some tools

(C) Make a reservation 

(D) Investing in stocks 

7. What products are being mentioned?

(A) Frozen food

(B) Fresh produce

(C) Seafood

(D) Beverage 

8. Where is the product sold?

(A) E-commerce channel and direct store

(B) Only on the online store

(C) At fairs

(D) At the supermarket

9. What offers are being made at the store?

(A) Buy orange juice get lemonade

(B) Buy three get two

(C) Free second product with one purchase

(D) Free sample lemonade


Price of best-selling products

scarf

15$

wool hat

18$

silver necklace

38$

maxi dress

51$

10. What does the speaker announce?

(A) A fashion show

(B) Collaboration with a model

(C) New store opening

(D) About the new product line 

11. Look at the graphic. Which products will be discounted?

(A) Shawl

(B) Woolen hat

(C) Silver necklace

(D) Maxi dress 

12. How long will the promotion last?

(A) About 30 days

(B) In 2 months

(C) Spring is over

(D) Until next week

Đáp án và giải thích

Bài tập 1:

1 – h

Để giúp đỡ hoặc hỗ trợ ai đó trong việc đạt được một nhiệm vụ, mục tiêu hoặc mục tiêu.

2 – f

Một trạng thái vô cùng thoải mái, sang trọng và sang trọng thường gắn liền với những món đồ, trải nghiệm hoặc điều kiện sống đắt tiền và chất lượng cao.

3 – b

Được điều chỉnh hoặc tùy chỉnh để phù hợp với sở thích, nhu cầu hoặc đặc điểm cụ thể của một cá nhân.

4 – g

Đáng được ghi nhớ hoặc để lại ấn tượng lâu dài do độc đáo, đặc biệt hoặc có ý nghĩa.

5 – a

Khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ hoặc hoạt động đồng thời hoặc liên tiếp nhanh chóng.

6 – c

Một sự lựa chọn hoặc thay thế có sẵn để lựa chọn trong số một số khả năng.

7 – d

Để chắc chắn hoặc đảm bảo rằng một cái gì đó sẽ xảy ra, được thực hiện hoặc ở một trạng thái cụ thể.

8 - e

Hoàn toàn mới hoặc chưa qua sử dụng; không có sử dụng hoặc quyền sở hữu trước đó.

Bài tập 2:

1. restaurant’s ( ⓐ hardly ⓑ friendly ) staff

2. ( ⓐ personalized ⓑ computerized ) customer experience

3. ( ⓐ available ⓑ memorable ) trip

4. Take advantage ( ⓐ with ⓑ of

5. Brand – new ( ⓐ product ⓑ producer ) line

6. All your ( ⓐ needs ⓑ demand ) 

7. ( ⓐ clear ⓑ clearly ) visual of

8. long battery ( ⓐ life ⓑ chip ) 

9. winter ( ⓐ collection ⓑ collector ) 

10. Don’t miss ( ⓐ up ⓑ out )

Bài tập 3:

During this brief commercial break, we're excited to introduce our newly opened buffet restaurant. Delight in a (1) personalized dining experience for only you. You also can explore a diverse (2) collection of dishes from around the world. With endless (3) options, our attentive staff is here to (4) assist, ensuring a (5) memorable dining experience in your life. Come discover, (6) enjoy, and savor the flavors that await you at our inviting establishment.

Trong thời gian nghỉ quảng cáo ngắn này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu nhà hàng tự chọn mới khai trương của mình. Tận hưởng trải nghiệm ăn uống (1) được cá nhân hóa chỉ dành cho bạn. Bạn cũng có thể khám phá một(2) bộ sưu tập đa dạng các món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Với vô số (3) lựa chọn, đội ngũ nhân viên chu đáo của chúng tôi luôn sẵn sàng (4) hỗ trợ, đảm bảo mang đến cho bạn trải nghiệm ẩm thực (5) đáng nhớ trong đời. Hãy đến khám phá, thưởng thức và (6) thưởng thức những hương vị đang chờ đón bạn tại cơ sở hấp dẫn của chúng tôi.

Bài tập 4:

Questions 1-3 refer to the following news.

W: 1 Ladies and gentlemen, get ready for an exciting commercial break introducing the all-new AdventureX Backpack. Experience the perfect blend of style and functionality as you embark on your journeys. 2 With its durable design and ample storage, AdventureX is your ultimate travel companion. From urban escapades to outdoor explorations, this backpack ensures your essentials are organized and protected. Don't miss out on the chance to upgrade your travel game. 3 Visit our website now to explore our exclusive launch promotion – for a limited time, receive a complimentary accessory kit with every AdventureX Backpack purchase in December. Elevate your adventures today with AdventureX – the journey starts here!

W: 1 Thưa quý vị, hãy sẵn sàng cho một buổi quảng cáo thú vị giới thiệu Ba lô AdventureX hoàn toàn mới. Trải nghiệm sự pha trộn hoàn hảo giữa phong cách và chức năng khi bạn bắt đầu hành trình của mình. 2 Với thiết kế bền bỉ và ngắn chứa lớn, AdventureX là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của bạn trong việc du lịch. Từ những cuộc phiêu lưu trong đô thị đến những cuộc khám phá ngoài trời, chiếc ba lô này đảm bảo những vật dụng cần thiết của bạn được sắp xếp và bảo vệ. Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cấp trò chơi du lịch của bạn. 3 Truy cập trang web của chúng tôi ngay bây giờ để khám phá chương trình khuyến mãi ra mắt độc quyền của chúng tôi – trong thời gian giới hạn, nhận bộ phụ kiện miễn phí khi mua Ba lô AdventureX trong tháng 12. Nâng cao cuộc phiêu lưu của bạn ngay hôm nay với AdventureX - cuộc hành trình bắt đầu từ đây!

1. What products are being advertised?

(A) Back pain medicine

(B) Backpack

(C) Suitcase

(D) Tours

1. Những sản phẩm nào đang được quảng cáo?

(A) Thuốc trị đau lưng

(B) Ba lô

(C) Vali

(D) Du lịch

2. How is the product's storage?

(A) It's spacious.

(B) It's tight.

(C) It's unlimited.

(D) It has two compartments.

2. Khả năng chứa của sản phẩm như thế nào?

(A) Nó rộng rãi

(B) Nó chật

(C) Nó không giới hạn

(D) Nó có hai ngăn

Cách diễn đạt tương đương:

- spacious ≈ ample: rộng rãi

3. What will customers get when they buy in December?

(A) A free gift

(B) A discount coupon

(C) 20% discount 

(D) Another backpack

3. Khách hàng sẽ được gì khi mua hàng trong tháng 12?

(A) Một món quà miễn phí

(B) Một phiếu giảm giá

(C) giảm giá 20%

(D) Một chiếc ba lô khác

Cách diễn đạt tương đương:

- free ≈ complimentary: miễn phí

- gift (món quà) ≈ accessory kit (bộ phụ kiện)

Từ vựng cần lưu ý:

- commercial break

- backpack

- durable

- companion

- travel

- essential

- exclusive

- launch

- promotion

- purchase

(adj-n) đoạn quảng cáo 

(n) balo

(adj) bền

(n) người đồng hành

(v) đi du lịch

(adj) cần thiết

(adj) độc quyền

(v) ra mắt

(n) khuyến mãi

(v) mua

Questions 4-6 refer to the following recorded message.

M: 4 During this commercial break, we're excited to present our English Course for Kids – a transformative learning experience. Designed to boost language skills while having fun, our engaging curriculum ensures your child's growth in a supportive environment. Qualified instructors employ interactive activities and games to enhance communication. 5 Don't let this summer go by without giving your child a valuable opportunity to excel in English. Visit our website or call us today to learn more about our limited-time offer and exclusive discounts. 6 Enroll now to secure your child's spot and provide them with the tools for success. Invest in your child's future with our English Summer Course for Kids.

M: 4 Trong thời quảng cáo này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Khóa học tiếng Anh mùa hè dành cho trẻ em – một trải nghiệm học tập mang tính chuyển đổi. Được thiết kế để tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ trong khi vui chơi, chương trình giảng dạy hấp dẫn của chúng tôi đảm bảo sự phát triển của con bạn trong một môi trường hỗ trợ. Giảng viên có trình độ sử dụng các hoạt động và trò chơi tương tác để tăng cường giao tiếp. 5 Đừng để mùa hè này trôi qua mà không mang đến cho con bạn cơ hội quý giá để thể hiện khả năng tiếng Anh vượt trội. Truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về ưu đãi trong thời gian giới hạn và giảm giá độc quyền của chúng tôi. 6 Ghi danh ngay bây giờ để đảm bảo chỗ cho con bạn và cung cấp cho chúng các công cụ để thành công. Đầu tư vào tương lai của con bạn với Khóa học tiếng Anh hè dành cho trẻ em của chúng tôi.

4. Who is the target audience of the course?

(A) Children

(B) College students

(C) Adults

(D) High school students

4. Khách hàng mục tiêu của khóa học là ai?

(A) Trẻ em

(B) sinh viên đại học

(C) Người trưởng thành

(D) Học sinh cấp ba

Cách diễn đạt tương đương:

- children ≈ kids (trẻ em)

5. What time does the course take place?

(A) Spring

(B) Summer

(C) Autumn

(D) Winter

5. Khóa học diễn ra vào thời gian nào?

(A) Mùa xuân

(B) Mùa hè

(C) Mùa thu

(D) Mùa đông

6. What does the speaker tell the listener to do right away?

(A) Skim the commercial

(B) Buy some tools

(C) Make a reservation 

(D) Investing in stocks

6. Người nói kêu người nghe làm gì ngay?

(A) Lướt qua đoạn quảng cáo

(B) Mua một vài dụng cụ

(C) Đặt chỗ cho con

(D) Đầu tư cổ phiếu

Cách diễn đạt tương đương:

- make a reservation (đặt chỗ) ≈ enroll (ghi danh)

Từ vựng cần lưu ý:

- course

- language

- curriculum

- growth

- supportive

- instructor

- communication

- valuable

- enroll

- invest


(n) khóa học

(n) ngôn ngữ

(n) chương trình giảng dạy

(n) sự phát triển

(adj) hỗ trợ

(n) giảng viên, người hướng dẫn

(n) giao tiếp

(adj) có giá trị 

(v) ghi danh, tham gia

(v) đầu tư

Questions 7-9 refer to the following recorded message.

M: 7 Ladies and gentlemen, it's commercial break time, and we're thrilled to introduce you to our refreshing and revitalizing product – Sparkling Bliss Lemonade. Quench your thirst with the perfect balance of zesty lemon and effervescent bubbles. Crafted with natural ingredients, Sparkling Bliss Lemonade is a guilt-free indulgence for any occasion. From picnics to parties, this beverage elevates your moments. Don't miss out on the chance to savor the sparkling goodness. 8 You can find products online and in person at our physical store nationwide. 9 Visit your nearest store and enjoy a limited-time buy-one-get-one-free offer on our Sparkling Bliss Lemonade. Elevate your taste buds with the delightful fizz of Sparkling Bliss.

M: 7 Thưa quý vị và các bạn, đã đến giờ quảng cáo và chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến bạn sản phẩm tươi mát và phục hồi sức sống của chúng tôi – Nước chanh Sparkling Bliss. Làm dịu cơn khát của bạn với sự cân bằng hoàn hảo của chanh và bong bóng sủi bọt. Được chế biến từ các thành phần tự nhiên, Nước chanh lấp lánh Bliss là một niềm đam mê không có lỗi cho bất kỳ dịp nào. Từ những buổi dã ngoại đến những bữa tiệc, thức uống này sẽ nâng tầm những khoảnh khắc của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thưởng thức những điều tốt đẹp lấp lánh. 8 Bạn có thể tìm mua sản phẩm trực tuyến lẫn trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi trên toàn quốc. 9 Ghé thăm cửa hàng gần nhất của bạn và tận hưởng ưu đãi mua một tặng một trong thời gian giới hạn đối với Nước chanh có ga Bliss của chúng tôi. Nâng cao vị giác của bạn với tiếng sủi bọt thú vị của Sparkling Bliss

7. What products are being mentioned?

(A) Frozen food

(B) Fresh produce

(C) Seafood

(D) Beverage

7. Sản phẩm gì đang được đề cập?

(A) Thực phẩm đông lạnh

(B) Nông sản tươi 

(C) Hải sản

(D) Đồ uống

Cách diễn đạt tương đương:

- beverage (đồ uống) ≈ lemonade (nước chanh)

8. Where is the product sold?

(A) E-commerce channel and direct store

(B) Only on the online store

(C) At fairs

(D) At the supermarket

8. Sản phẩm được bày bán ở đâu?

(A) Kênh thương mại điện tử và cửa hàng trực tiếp

(B) Chỉ trên cửa hàng trực tuyến

(C) Tại các hội chợ

(D) Tại siêu thị

Cách diễn đạt tương đương:

- e-commerce channels (các kênh thương mại điện tử) ≈ online (trực tuyến)

- direct store ≈ physical store: cửa hàng trực tiếp

9. What offers are being made at the store?

(A) Buy orange juice get lemonade

(B) Buy three get two

(C) Free second product with one purchase

(D) Free sample lemonade

9. Ưu đãi gì đang được thực hiện tại cửa hàng?

(A) Mua nước cam tặng nước chanh 

(B) Mua ba tặng hai

(C) Miễn phí sản phẩm thứ 2 khi mua một sản phẩm

(D) Nước chanh uống thử miễn phí

Cách diễn đạt tương đương:

-  free second product with one purchase (miễn phí sản phẩm thứ 2 khi mua một sản phẩm) ≈ buy-one-get-one-free (mua một tặng một) 

Từ vựng cần lưu ý:

- introduce

- product

- lemonade

- natural

- ingredient

- occasion

- in person

- physical store

- limited-time

- delightful


(v) giới thiệu

(n) sản phẩm

(n) nước chanh

(adj) tự nhiên

(n) nguyên liệu

(n) dịp

trực tiếp

(np) cửa hàng trực tiếp, cửa hàng vật lý

(adj) thời gian giới hạn

(adj) thú vị

Questions 10-12 refer to the following recorded message and schedule.

M: 10 Ladies and gentlemen, it's commercial break time, and we're eager to announce our latest arrivals in fashion – the Trendsetter Collection. Elevate your style with our brand-new line of chic and trendy pieces that redefine fashion standards. From elegant dresses to sophisticated accessories, each product reflects the epitome of modern flair. 11 Plus, here's the exciting news – purchases exceeding $50 will receive an exclusive 10% discount voucher for their next shopping spree, making your future fashion endeavors even more delightful. Let’s upgrade your wardrobe with the Trendsetter Collection with us. Visit our stores today or browse online to explore the latest trends and seize your discount voucher. 12 The promotion only lasts for a month, so hurry up and buy your favorite products. Transform your look, be the trendsetter.

Price of best selling products

scarf

15$

wool hat

18$

silver necklace

38$

maxi dress

51$
M: 10 Thưa quý vị và các bạn, đã đến giờ quảng cáo và chúng tôi rất háo hức được thông báo những sản phẩm thời trang mới nhất của chúng tôi - Bộ sưu tập Trendsetter. Nâng cao phong cách của bạn với dòng sản phẩm sang trọng và hợp thời trang hoàn toàn mới của chúng tôi giúp xác định lại các tiêu chuẩn thời trang. Từ những chiếc váy thanh lịch đến những phụ kiện tinh xảo, mỗi sản phẩm đều phản ánh hình ảnh thu nhỏ của sự tinh tế hiện đại. 11 Ngoài ra, đây là một tin tức thú vị – các giao dịch mua vượt quá 50 đô la sẽ nhận được phiếu giảm giá 10% độc quyền cho lần mua sắm tiếp theo của họ, giúp nỗ lực thời trang trong tương lai của bạn trở nên thú vị hơn. Hãy nâng cấp tủ quần áo của bạn với Bộ sưu tập Trendsetter cùng chúng tôi. Ghé thăm các cửa hàng của chúng tôi ngay hôm nay hoặc duyệt trực tuyến để khám phá các xu hướng mới nhất và lấy phiếu giảm giá của bạn. 12 Khuyến mãi chỉ diễn ra trong tháng nên hãy nhanh tay mua ngay những sản phẩm yêu thích nhé. Biến đổi diện mạo của bạn, trở thành người tạo ra xu hướng.

Giá những sản phẩm bán chạy nhất

khăn choàng

15$

nón len

18$

dây chuyền bạc

38$

đầm maxi

51$

10. What does the speaker announce?

(A) A fashion show

(B) Collaboration with a model

(C) New store opening

(D) About the new product line

10. Người nói thông báo về điều gì?

(A) Một buổi trình diễn thời trang

(B) Sự kết hợp với một người mẫu

(C) Sự khai trương cửa hàng mới

(D) Về dòng sản phẩm mới

Cách diễn đạt tương đương:

- new product line (dòng sản phẩm mới) ≈ our latest arrivals (dòng sản phẩm mới nhất chúng tôi) ≈ new line of chic and trendy pieces (dòng sản phẩm sang trọng và hợp thời trang hoàn toàn mới).

11. Look at the graphic. Which products will be discounted?

(A) Shawl

(B) Woolen hat

(C) Silver necklace

(D) Maxi dress 

11. Nhìn vào đồ họa. Sản phẩm nào sẽ được giảm giá?

(A) Khăn choàng

(B) Nón len

(C) Dây chuyền bạc

(D) Đầm maxi

12. How long will the promotion last?

(A) About 30 days

(B) In 2 months

(C) Spring is over

(D) Until next week

12. Khuyến mãi sẽ kéo dài trong bao lâu?

(A) Khoảng 30 ngày

(B) Trong 2 tháng

(C) Hết mùa xuân

(D) Đến tuần sau

Cách diễn đạt tương đương:

about 30 days (khoảng 30 ngày) ≈ for a month (trong một tháng)

Từ vựng cần lưu ý:

- announce

- product line

- collection

- standard

- exceed

- wardrobe

(v) thông báo

(np) dòng sản phẩm

(n) bộ sưu tập

(n) tiêu chuẩn

(v) vượt quá

(n) tủ đồ

Hi vọng người học đã nắm được các từ vựng và kiến thức về chủ đề quảng cáo trong bài viết này. Tuy nhiên, để cải thiện kỹ năng nghe và khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả hơn, hãy tham gia khóa học TOEIC tại ZIM. Hãy liên hệ với ZIM ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí về khóa học TOEIC!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833