10 collocations chủ đề accommodation và cách áp dụng vào IELTS Speaking Part 1

Ở bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc các collocations chủ đề Accommodation và cách ứng dụng chúng trong phần thi IELTS Speaking Part 1. 
ZIM Academy
28/03/2022
10 collocations chu de accommodation va cach ap dung vao ielts speaking part 1

Collocations là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho thí sinh đạt được điểm cao trong phần thi IELTS Speaking ở tiêu chí Lexical Resource. Vì vậy, việc trang bị collocations để chuẩn bị cho mỗi kì thi IELTS Speaking là rất quan trọng. Hơn nữa, chủ đề Accommodation là một trong những chủ đề thường xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking, đặc biệt là phần thi IELTS Speaking Part 1. Ở bài viết này, tác giả sẽ cung cấp cho người đọc các collocations có thể sử dụng trong chủ đề Accommodation trong phần thi IELTS Speaking Part 1. 

Key Takeaways

1. 10 collocations về chủ đề Accommodation:

 • Single-story house: nhà một tầng

 • Fully-furnished: được trang bị đầy đủ nội thất

 • House-warming party: tiệc tân gia

 • Short-term rental: nơi ở được thuê ngắn hạn

 • Spacious room: căn phòng rộng lớn

 • Have a nice view of: có một góc nhìn đẹp

 • Affordable housing: Nhà ở giá rẻ, phải chăng

 • Recently been renovated: vừa được tân trang, tu sửa lại

 • Take out a mortgage: thế chấp, mượn tiền ngân hàng

 • Move out of: Rời khỏi một nơi ở

 • Move into a new place: Di chuyển đến một nơi ở mới

2. Ứng dụng một số collocations trên để trả lời cho câu hỏi về chủ đề Accommodation trong phần thi IELTS Speaking Part 1 như:

 • “Do you live in a house or an apartment?”

 • “What is your favorite room in your home? Why?”

 • “Do you plan to live here for a long time?”

10 Collocations về chủ đề Accommodation

Single-story house / Two-story house / Three-story house.

Giải nghĩa

Đây là những collocations chỉ về số lượng tầng (lầu) mà một căn nhà hiện đang có (bao gồm cả tầng trệt). Ví dụ như Single-story house là nhà chỉ có một tầng trệt, Two-story house mang nghĩa ngôi nhà một tầng trệt và thêm một lầu phía trên. Tương tự như vậy Three-story house mang nghĩa một ngôi nhà gồm một tầng trệt và hai tầng lầu.

Lưu ý về cách sử dụng

Single-story / Two-story/ Three-story không chỉ được dùng với danh từ “house”, mà các tính từ này còn được sử dụng với các danh từ chỉ nơi ở khác như “building”, “apartment”…

Ở đây, từ story hoặc storey đều đúng.

Ví dụ: “Well, I live in a two-story house which is located in District 10./ À, tôi sống trong một ngôi nhà hai tầng nằm ở quận 10.”

Fully-furnished

Giải nghĩa

Đây là một collocation được ghép từ một trạng từ (fully) với một tính từ (furnished) chỉ một nơi được trang bị đầy đủ nội thất.

Lưu ý về cách sử dụng

Từ Fully- furnished thường được sử dụng với một danh từ chỉ nơi ở như “nhà”, “căn phòng”, “căn hộ”,…

Ví dụ: “I have moved to a new house. It has a fully-furnished kitchen. /Tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Nó có một nhà bếp đầy đủ tiện nghi.”

House-warming party

Giải nghĩa

Collocation này mang nghĩa tiệc tân gia.

collocations-chu-de-accommodation-house-warming-party

Lưu ý cách dùng từ

Người đọc có thể ghép động từ “throw” với “house-warming party”, khi đấy sẽ có nghĩa là tổ chức tiệc tân gia.

Ví dụ: “Next week, I’ll throw a house-warming party./ Tuần sau, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tân gia.”

Short-term rental

Giải nghĩa

Short-term rental là một nơi có thể được thuê để ở trong một thời gian ngắn. 

Lưu ý cách dùng từ

Short-term rental có thể sử dụng như một cụm danh từ.

Ví dụ: “I usually look for a short-term rental instead of a hotel or a resort./ Tôi thường tìm thuê nhà ngắn hạn thay vì khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.”

Spacious room/ apartment/ house

Giải nghĩa

Một căn phòng/căn hộ/ nhà rộng lớn.

Lưu ý cách dùng từ

Khi một tính từ Spacious (Rộng lớn) kết hợp với một danh từ chỉ nơi ở như House (nhà), Room (phòng), Apartment (căn hộ) sẽ tạo ra một collocation dùng để miêu tả một nơi rộng lớn.

Ví dụ: “I’ve moved into my dream home. It has a spacious room./ Tôi đã chuyển đến ngôi nhà mơ ước của mình. Nó có một phòng rộng rãi.”

Have a nice view of sth

Giải nghĩa

Có một góc nhìn đẹp với một quang cảnh hoặc một cái gì đó. 

Lưu ý cách dùng từ

Người đọc có thể ghép cụm “have a nice view of” với một nơi chốn/ quang cảnh thích hợp, ví dụ như “have a nice view of the city”, “have a nice view of the park”, “have a nice view of the beach”.

Ví dụ: “Well, I live on the 20th floor of a 25-story building. From my bedroom, I have a nice view of the city./ À, tôi sống trên tầng 20 của một tòa nhà 25 tầng. Từ phòng ngủ của tôi, tôi có một tầm nhìn đẹp ra thành phố.”

Affordable housing

Giải nghĩa

Collocation này mang ý nghĩa những căn nhà, căn hộ có giá cả hợp lí, vừa phải.

Lưu ý cách dùng từ

Người đọc có thể dùng cụm “a shortage of” kết hợp với collocation trên (affordable housing) để biểu hiện sự thiếu nhà ở giá rẻ, giá hợp lí.

Ví dụ: “There’s a shortage of affordable housing in my city, so I think renting an apartment can be a good option./ Ở thành phố của tôi đang thiếu nhà ở giá cả phải chăng, vì vậy tôi nghĩ thuê một căn hộ có thể là một lựa chọn tốt.”

Recently been remodeled/ renovated

Giải nghĩa

Collocation này chỉ những nơi ở được tu sửa lại, cải tạo lại trong thời gian gần đây.

Lưu ý cách dùng từ

“Recently been renovated” được sử dụng ở dạng bị động và trong thì hiện tại hoàn thành. Người đọc cần thêm một chủ ngữ kèm theo đó là từ (has/have) để hoàn thành câu nói.

Ví dụ: “My house has recently been renovated. It’s now more spacious than before. Nhà tôi gần đây đã được sửa sang lại. Bây giờ nó rộng rãi hơn trước đây.”

Take out a mortgage

Giải nghĩa

Collocation này mang nghĩa thể chấp, mượn tiền từ ngân hàng để mua nhà/ căn hộ.

Lưu ý cách dùng từ

Từ “Take” trong cụm từ trên được sử dụng như một động từ bình thường. Người đọc cần chia thì với từ “Take” trên theo các thì thích hợp.

Ví dụ: “As a house is really expensive, I’ll take out a mortgage to buy it. /Vì một ngôi nhà thực sự đắt tiền, tôi sẽ thế chấp để mua nó.”

Move out of / move into a new place

Giải nghĩa

“move out of” mang nghĩa chuyển ra khỏi một nơi vào đó. Ngược lại, “move into a new place” mang nghĩa chuyển vào một nơi ở mới.

Lưu ý cách dùng từ

Người đọc lưu ý từ “Move” cần phải được chia theo thì tương ứng với hoàn cảnh của câu nói (Quá khứ đơn, Hiện tại tiếp diễn…).

Ví dụ: 

 • “He moved out of his uncle’s house when he was 20. Anh ấy chuyển ra khỏi nhà của chú mình khi anh ấy 20 tuổi.”

 • “When I move into a new place, I’ll let you know. Khi tôi chuyển đến một nơi ở mới, tôi sẽ cho bạn biết.”

Áp dụng vào phần thi IELTS Speaking Part 1

Q: “Do you live in a house or an apartment?”

A: “Well, I live in an apartment in a 30-storey building which can be found on the outskirts of the city. I love living here as my apartment is on the 25th floor, so from the balcony, I have a nice view of the city.

 À, tôi sống trong một căn hộ trong một tòa nhà 30 tầng có thể được tìm thấy ở những khu vực ngoại ô của thành phố. Tôi thích sống ở đây vì căn hộ của tôi nằm trên tầng 25, vì vậy từ ban công, tôi có thể nhìn ra quang cảnh thành phố rất đẹp.”

Q: “What is your favorite room in your home? Why?”

A: “Definitely my bedroom. It’s a cozy and spacious room where I often sleep and study without being distracted. Also, it is an ideal place to relax, so I sometimes play games and watch TV there to reduce stress levels.

Chắc chắn là phòng ngủ của tôi. Đó là một căn phòng rộng rãi và ấm cúng, nơi tôi thường ngủ và học tập mà không bị phân tâm. Ngoài ra, nó là một nơi lý tưởng để thư giãn, vì vậy tôi thỉnh thoảng chơi game và xem TV ở đó để giảm mức độ căng thẳng.”

Q: “Do you plan to live here for a long time?”

collocations-chu-de-accommodation-small-family

A: “To be honest, I don’t have any plans to move out of my house in the foreseeable future because everything is so perfect. However, maybe when I get married, I will move into a new place to live because, at that time, I will need more space for my small family.

Thành thật mà nói, tôi không có bất kỳ kế hoạch chuyển ra khỏi nhà của mình trong tương lai gần vì mọi thứ đều quá hoàn hảo. Tuy nhiên, có lẽ khi lập gia đình, tôi sẽ chuyển đến nơi ở mới vì lúc đó, tôi sẽ cần nhiều không gian hơn cho gia đình nhỏ của mình.”

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả hy vọng đã cung cấp cho người đọc một số collocations chủ đề accommodation hữu ích có thể áp dụng vào phần thi IELTS Speaking. Người đọc cần luyện tập thường xuyên để có thể sử dụng những collocations trên một cách thành thạo, tự nhiên.

Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc ôn luyện nhanh cách làm bài, nắm vững kiến thức để đạt điểm mục tiêu trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu