IELTS Speaking Level 5.5

cac-buoc-chuan-bi-de-thuc-hien-bai-thi-ielts-speaking-2

Các bước chuẩn bị để thực hiện bài thi IELTS Speaking 2

Các bước chuẩn bị và thực hiện một bài thi IELTS Speaking Part 2 cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi IELTS...

bởi

Trần Ngọc Minh Luân

Bài thi IELTS Speaking có 3 phần, không ít người học gặp nhiều khó khăn ở phần thi cuối khi được giám khảo hỏi các câu hỏi có thể xem là có độ khó cao hơn ở các câu hỏi ở 2 phần thi trước. Vì vậy, không ít người học gặp một số khó khăn nhất định trong việc t...

bởi

Trần Ngọc Minh Luân