IELTS Speaking Level 5.5

cac-cach-bieu-dat-cau-dieu-kien-thay-the-cho-tu-if-trong-ielts-speaking-part-1

Các cách biểu đạt câu điều kiện thay thế cho từ “IF" trong IELTS Speaking part 1

Bài viết cung cấp kiến thức, cấu trúc câu để người đọc có thể đa dạng hóa cách biểu đạt câu điều kiện của mình....

bởi

Trần Ngọc Minh Luân

Giới thiệu cấu trúc PPF (Past - Present - Future, lược dịch: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai) áp dụng cho các phần thi khác nhau của bài thi IELTS Speaking Part 2 để dễ dàng hơn trong việc tư duy trả lời các nội dung câu hỏi, từ đó nâng cao được thang điểm đánh giá cho từng thành phần....

bởi

Lê Văn Tiến Dũng

Bài viết giới thiệu và đưa ra các bước thực hiện phương pháp ôn luyện cho part 2 của bài thi Speaking - cách ghép những đề có liên quan để tối ưu thời gian ôn luyện, tận dụng được từ vựng trong từng chủ đề....

bởi

Bùi Thu Trang