0

IELTS Speaking Level 5.5

topic-habits-bai-mau-ielts-speaking-part-1-kem-tu-vung

Topic: Habits | Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm từ vựng

Habits (thói quen) là một chủ đề khá phổ biến trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Vì vậy trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu đến người học một...

Võ Thị Duyên