Topic: Habits | Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 kèm từ vựng

Habits (thói quen) là một chủ đề khá phổ biến trong phần thi IELTS Speaking Part 1. Vì vậy trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu đến người học một số từ vựng liến quan đến chủ đề Habits và câu trả lời mẫu cho những câu hỏi thường gặp đối với chủ đề này.
topic habits bai mau ielts speaking part 1 kem tu vung

Key takeaways

 1. Từ vựng về một số thói quen tốt: Drink enough water, Meditate in the morning, Eat healthily, Get regular exercise, Read books, Go to bed early, Practice mindfulness, Practice gratitude.

 2. Từ vựng về một số thói quen xấu: Stay up late, Smoke / Drink too much alcohol, Overthinking, Eat too much fast food, Bite nails, Skip breakfast, Wear earphones while sleeping.

 3. Cụm từ thường gặp với “habit”: Make / Build / Develop a habit of doing something, Have a habit of doing something, To be in the habit of something, Do something out of habit.

 4. Tính từ mô tả thói quen: Bad, Irritating, Disconcerting, Endearing, Good, Eccentric.

Một số từ vựng liên quan đến chủ đề Habits

Từ vựng về một số thói quen tốt

 • Drink enough water: Uống đủ nước.

Ví dụ: My mother always tells me to drink enough water. (Mẹ tôi luôn bảo tôi uống đủ nước)

 • Meditate in the morning: Thiền vào buổi sáng

Ví dụ: Meditating in the morning is the way my sister starts her day. (Ngồi thiền vào buổi sáng là cách chị tôi bắt đầu ngày mới)

 • Eat healthily: Ăn uống lành mạnh

Ví dụ: If you want to live longer, you should eat healthily. (Nếu bạn muốn sống lâu hơn, bạn nên ăn uống lành mạnh)

 • Get regular exercise: Tập thể dục thường xuyên

Ví dụ: Getting regular exercise can help you to lose weight. (Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn giảm cân)

 • Read books: Đọc sách

Ví dụ: My brother loves reading books in the morning. (Anh trai tôi thích đọc sách vào buổi sáng)

 • Go to bed early: Đi ngủ sớm

Ví dụ: I need to go to bed early because I have a morning class tomorrow. (Tôi cần phải đi ngủ sớm vì tôi có một lớp học buổi sáng ngày mai)

 • Practice mindfulness: Thực hành chánh niệm

Ví dụ: It’s not easy to learn how to practice mindfulness. (Không dễ để học cách thực hành chánh niệm)

 • Practice gratitude: Thực hành lòng biết ơn

Ví dụ: Practicing gratitude can make your life happier. (Thực hành lòng biết ơn có thể làm cho cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn)

Từ vựng về một số thói quen xấu

 • Stay up late: Thức khuya

Ví dụ: Children shouldn’t stay up late at night. (Trẻ em không nên thức khuya)

 • Smoke / Drink too much alcohol: Hút thuốc, uống quá nhiều đồ uống có cồn.

Ví dụ: Smoking can cause lung cancer. (Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi)

 • Overthinking: Suy nghĩ quá nhiều

Ví dụ: Please stop overthinking or you will ruin your life. (Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều nếu không bạn sẽ hủy hoại cuộc đời mình)

 • Eat too much fast food: Ăn quá nhiều đồ ăn nhanh.

Ví dụ: He got sick because of eating too much fast food. (Anh ấy bị ốm vì ăn quá nhiều đồ ăn nhanh)

 • Bite nails: Cắn móng tay

Ví dụ: Biting nails is one of my sister’s bad habits. (Cắn móng tay là một trong những thói quen xấu của em gái tôi)

 • Skip breakfast: Bỏ ăn sáng

Ví dụ: There are many harmful effects of skipping breakfast. (Có rất nhiều tác hại của việc bỏ bữa sáng)

 • Wear earphones while sleeping: Đeo tai nghe khi ngủ

Ví dụ: Wearing earphones while sleeping can damage your hearing. (Đeo tai nghe khi ngủ có thể làm hỏng thính giác của bạn)

Xem thêm:

Cụm từ thường gặp với “habit”

 • Make / Build / Develop a habit of doing something: Tập thói quen gì đó (thói quen tốt)

Ví dụ: It is really difficult to develop a habit of reading every day. (Rất khó để tập thói quen đọc sách mỗi ngày)

 • Have a habit of doing something: Có thói quen làm gì đó (thường là thói quen không tốt)

Ví dụ: My daughter has a habit of biting her nails when she is nervous. (Con gái tối có thói quen cắn móng tay khi nó hồi hộp)

 • Break / Kick a habit: Bỏ một thói quen

Ví dụ: It took my dad about two months to break the habit of smoking. (Ba tôi mất tầm hai tháng để bỏ thói quen hút thuốc)

 • To be in the habit of something: Đang có thói quen làm gì

Ví dụ: I’m in the habit of buying books three or four times a month though I don’t have time for reading. (Tôi có thói quen mua sách ba hoặc bốn lần một tháng dù tôi không có thời gian để đọc)

 • Do something out of habit: Làm việc gì đó theo thói quen

Ví dụ: My parents get up really early every morning out of habit. (Ba mẹ tôi dậy rất sớm mỗi ngày theo thói quen)

image-alt

Tính từ mô tả thói quen

 • Bad /bæd/: (thói quen) xấu ; Good /ɡʊd/: Tốt

Ví dụ: Smoking is a really bad habit. (Hút thuốc là một thói quen thực sự xấu)

 • Irritating /ˈɪrɪteɪtɪŋ/; Annoying /əˈnɔɪɪŋ/: Khó chịu, phiền

Ví dụ: Her habit of chewing her hair is really annoying. (Thói quen nhai tóc của cô ấy thực sự rất khó chịu)

 • Disconcerting /ˌdɪskənˈsɜːrtɪŋ/: Khó hiểu

Ví dụ: She had the disconcerting habit of chewing with her mouth open. (Cô ấy có thói quen mở miệng khi nhai)

 • Endearing /ɪnˈdɪərɪŋ/: đáng yêu, đáng quý

Ví dụ: Her habit of singing while cooking is really endearing. (Thói quen vừa hát vừa nấu ăn của cô ấy thật đáng yêu)

 • Eccentric /ɪkˈsentrɪk/ : Kì quái, lập dị

Ví dụ: Wearing a hat while sleeping is one of her eccentric habits. (Đội mũ khi ngủ là một trong những thói quen lập dị của cô ấy)

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 áp dụng từ vựng chủ đề Habits

1. Do you have any good habits?

Yes, of course. I would say that I’m a health-conscious person so I tend to build healthy habits and one of which is drinking enough water every day. You know, staying hydrated is really important because water keeps our bodies working properly, so I usually drink about four or six cups of water a day even when I don’t feel thirsty at all.

(Có, tất nhiên. Tôi là một người quan tâm về sức khỏe cho nên tôi thường xây dựng những thói quen lành mạnh và một trong số chúng là uống đủ nước mỗi ngày. Bạn biết đấy, giữ cho cơ thể đủ nước rất quan trọng vì nước giúp cơ thể chúng ta hoạt động bình thường, vì thế tôi thường uống 4 đến 6 ly nước mỗi ngày kể cả khi tôi không thấy khát chút nào)

2. Are there any bad habits you want to change?

I have a habit of biting my nails when I am nervous. Though it can help me to cope with these feelings, I really want to kick this bad habit because it can lead to some problems such as abnormal-looking nails or bleeding. Also, I think my hands will definitely look thinner and more elegant if I have long nails, but it's really hard to stop a behavior you know.

(Tôi có thói quen cắn móng tay khi tôi lo lắng. Mặc dù nó có thể giúp tôi đối phó với cảm xúc này, tôi thực sự muốn từ bỏ thói quen xấu này bởi vì nó có thể dẫn tới một số vấn đề như móng tay dị dạng hoặc chảy máu. Thêm nữa, tôi nghĩ tay tôi sẽ trông thon hơn và đẹp hơn nếu tôi để móng tay dài nhưng rất khó để từ bỏ một thói quen, bạn biết đó)

3. Is there anything you want to take up as a new habit?

Well, I would like to make gratitude a daily habit. I think it is an endearing habit that we should have because when we know how to be grateful for what we have, we will be more positive about life and stay away from toxic emotions. I’ll try to take small steps every day, it takes time but it’s worth it.

(Tôi muốn biến sự biết ơn thành một thói quen mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là một thói quen đáng quý mà chúng ta nên có vì khi biết quý trọng những gì mình đang có, chúng ta sẽ sống tích cực hơn và tránh xa những cảm xúc độc hại. Tôi sẽ cố gắng thực hiện từng bước nhỏ mỗi ngày, việc này cần có thời gian nhưng rất đáng)

Tổng kết

Trên đây là bài viết về chủ đề Habits trong bài thi IELTS speaking part 1. Thông qua bài viết trên, tác giả hy vọng người đọc có thể hiểu nghĩa và cách dùng của một số từ vựng liên quan đến topic Habits, hình dung được những câu hỏi có thể gặp trong chủ đề này và cách trả lời, từ đó nâng cao kiến thức về từ vựng tiếng Anh, chuẩn bị tốt hơn cho các bài thi tiếng Anh.


Tài liệu tham khảo

 • “Oxford Dictionary.” Oxford University Press ©, 2022, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu