4 bước cho dạng Matching Headings – IELTS Reading

Yêu cầu của dạng: Điền những tiêu đề (headings) được cho trước vào các đoạn tương ứng với nội dung.
ZIM Academy
11/01/2022
4 buoc cho dang matching headings ielts reading

Lưu ý:

 1. Số tiêu đề luôn nhiều hơn số đoạn trong bài
 2. Thứ tự các tiêu đề KHÔNG sắp xếp theo thứ tự các đoạn

Kỹ năng sử dụng: Skimming, scanning, kỹ năng dự đoán.

CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ

1. Đọc các tiêu đề (headings) và xác định từ khóa:

Mục đích: để nắm được nội dung của tiêu đề, không phải để dò tìm các từ đó trong các đoạn.

2. Tìm câu chủ đề (topic sentences) hoặc đọc lướt các đoạn để nắm được nội dung chính

 1. Câu chủ đề thường bắt đầu bằng các từ But, Yet, The point is, Obviously, Overall, In reality, In general, The main point is, The truth is, Above all,
 2. Các vị trí của câu chủ đề theo thứ tự phổ biến:
 3. Đầu đoạn
 4. Cuối đoạn
 5. Câu thứ 2 của đoạn
 6. Giữa đoạn

Tuy nhiên một số đoạn vẫn có thể không có câu chủ đề, khi đó cần đọc lướt cả đoạn để nắm được nội dung chính

3. Dự đoán/xác định

các từ đồng nghĩa hoặc mang nghĩa tương đương giữa các tiêu đề và câu chủ đề ở các đoạn

4. Chọn câu trả lời

Để hiểu rõ hơn, ta cùng đi phân tích một ví dụ cụ thể sau đây:

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below

Tea and the Industrial Revolution

A cambridge professor says that a change in drinking habits was the reason for the Industrial Revolution in Britain. Anjana Abuja reports

A. Alan Macfarlane, professor of anthropological science at King’s College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with the enigma of the Industrial Revolution. Why did this particular Big Bang – the world changing birth of industry – happen in Britain? And why did it strike at the end of the 18th century?

B. Macfarlane compares the puzzle to a combination lock. ‘There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen,’ he says. For industry to take off, there needs to be the technology and power to drive factories, large urban populations to provide cheap labour, easy transport to move goods around, an affluent middle-class willing to buy mass-produces objects, a market-driven economy and a political system that allows this to happen. While this was the case for England, other nations, such as Japan, the Netherlands and France also met some of these criteria but were not industrializing. ‘All these factors must have been necessary but not sufficient to cause the revolution,’ says Macfarlane. ‘After all, Holland had everything except coal, while China also had many of these factors. Most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the ’

C. The missing factors, he proposes, are to be found in almost every kitchen cupboard. Tea and beer, two of the nation’s favourite drinks, fueled the revolution. the antiseptic properties of tannin, the active ingredient in tea, and of hops in beer – plus the fact that both are made with boiled water – allowed urban communities to flourish at close quarters without succumbing to water-borne diseases such as dysentery. The theory sounds eccentric but once he starts to explain the detective work that went into his deduction, the skepticism gives way to wary admiration. Macfarlane’s case has been strengthened by support from notable quarters – Roy Porter, the distinguished medical historian, recently wrote a favourable appraisal of his

D. Macfarlane had wondered for a long time how the Industrial Revolution came about. Historians had alighted on one interesting factor around the mid-18th century that required explanation. Between about 1650 and 1740, the population in Britain was static. But then there was a burst in population growth. Macfarlane says: ‘The infant mortality rate halved in the space of 20 years, and this happened in both rural areas and cities, and across all classes. People suggested four possible causes. Was there a sudden change in the viruses and bacteria around? Unlikely. Was there a change in environmental conditions? There were improvements in agriculture that wiped out malaria, but these were small grains. Sanitation did not become widespread until the 19th The only option left is food. But the height and weight statistics show a decline. So the food must have got worse. Efforts to explain this sudden reduction in child deaths appeared to draw a blank.’

List of headings

 1. The search for the reason for an increase in population
 2. The time and place of The Industrial Revolution
 3. The cases of Holland, France and China
 4. Comparisons with Japan lead to the answer
 5. Two keys to Britain’s Industrial Revolution
 6. Industrialization and the fear of unemployment
 7. Conditions required for Industrial Revolution

PHÂN TÍCH CÁC BƯƠC LÀM BÀI CHI TIẾT

1. Đọc các tiêu đề và tìm từ khóa

Ví dụ:

 1. Tiêu đề i: reason, increase in population
 2. Tiêu đề ii: time and place
 3. Tiêu đề iii: Holland, France, China
 4. Tiêu đề iv: Japan
 5. Tiêu đề v: two keys, Britain
 6. Tiêu đề vi: unemployment
 7. Tiêu đề vii: conditions required

Cụm “Industrial Revolution” không cần chú ý vì nó là nội dung chính được nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối bài.

2. Tìm câu chủ đề hoặc đọc lướt các đoạn để nắm được nội dung chính Ví dụ:

 1. Ở đoạn B, ý chính có thể tìm được ở câu thứ 2, cũng là câu chủ đề của đoạn, There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen”. Các câu tiếp theo đóng vai trò khai triển cụ thể các yếu tố và các nước như England, Japan, Netherlands, Holland và China được đưa vào ở phần cuối đoạn như các dẫn chứng minh họa.
 2. Ở đoạn D, câu thứ 3 của đoạn đóng vai trò như câu nêu lên chủ đề chính cho cả đoạn (câu chủ đề vị trí giữa đoạn), đứng sau cụm “but then”, But then there was a burst in population growth”. Cho nên đoạn này sẽ tập trung miêu tả giải thích các nguyên nhân dẫn đến việc tăng dân số (khi kết hợp thêm với từ “explanation” ở câu 2). Các câu còn lại của cả đoạn đóng vai trò phân tích cụ thể các nguyên nhân.

3. Dự đoán/xác định các từ đồng nghĩa hoặc mang nghĩa tương đương giữa các tiêu đề và câu chủ đề ở các đoạn và chọn đáp án

Ví dụ:

 1. Ở đoạn A có 2 câu hỏi với “Why”. Câu hỏi thứ nhất đề cập đến “happen in Britain” chỉ yếu tố nơi chốn, tương ứng với “where” . Câu hỏi thứ hai đề cập “ at the end of the 18th century” chỉ yếu tố thời gian, tương ứng với” when”

Đoạn A sẽ tương ứng với heading ii

 1. Ở đoạn B, trong câu chủ đề (câu thứ 2) có cụm “ factors…need to be present…” tương ứng với “conditioned required” trong tiêu đề

Đoạn B sẽ tương ứng với heading vii

 1. Ở đoạn C, trong câu chủ đề ( câu thứ 2) có cụm “ tea and beer, two of the…” tương ứng với “two keys” trong tiêu đề

Đoạn C sẽ tương ứng với heading v

 1. Ở đoạn D, trong câu chủ đề có ‘population growth” kết hợp với từ “explanation” trong câu trước đó, tương ứng với “reason” và “population growth” trong tiêu đề

Đoạn D sẽ tương ứng với heading i


Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833