IELTS Reading Level 5.5

cach-lam-dang-bai-diagram-labelling-trong-ielts-reading

Cách làm dạng bài diagram labelling trong IELTS reading

Bài viết giúp thí sinh hình dung chi tiết cách làm dạng bài diagram labelling, phù hợp với thí sinh có trình độ từ 4.5 trở lên...

bởi

Trần Nhật Nam

Bài viết giới thiệu phương pháp tách câu được áp dụng trong cách làm bài IELTS Reading dạng True/False/Not Given, giúp người đọc hiểu sâu hơn và làm bài hiệu quả hơn. Từ đó tiết kiếm được thời gian do tránh được những hoang mang và phân vân....

bởi

Bùi Thị Tố Khuyên