Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng chủ đề Business & Work

Many employers find that their new employees lack sufficient interpersonal skills such as lack of ability to work with colleagues as a team. What are the causes? Can you suggest some possible solutions?
author
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung chu de business work

Topic:

Many employers find that their new employees lack sufficient interpersonal skills such as lack of ability to work with colleagues as a team. What are the causes? Can you suggest some possible solutions?

Phân tích đề bài

Chủ đề Business & Work thường hỏi người viết về những kĩ năng cần thiết cho nhân viên tại môi trường làm việc, nguyên nhân của việc thiếu kĩ năng mềm và đưa ra giải pháp.

Topic yêu cầu người viết cần tập trung vào việc đưa ra lý do tại sao sinh viên mới ra trường lại thiếu kĩ năng cá nhân khi bắt đầu làm việc và sau đó đưa ra hướng giải quyết.

Dàn bài

 • Mở bài: Giới thiệu chủ đề và đưa ra dàn ý của cả bài.

 • Thân bài 1: Đưa ra hai lý do giải thích tại sao nhân viên mới lại thiếu đi kỹ năng giao tiếp (ảnh hưởng từ công việc trước và giáo dục đại học không chú trọng vào kỹ năng mềm). Sau mỗi ý đưa ra nên có thêm ví dụ để giúp ý của mình rõ rang và cụ thể hơn.

 • Thân bài 2: Đưa ra hai cách giải quyết cho vấn đề trên (công ty tạo điều kiện cho nhân viên tương tác với nhau và hệ thống giáo dục nên có thêm việc đào tạo kỹ năng mềm).

 • Kết bài: Tóm tắt lại đại ý của bài viết.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Bài mẫu IELTS Writing chủ đề Business and WorkBài mẫu IELTS Writing chủ đề Business and Work

Some employers nowadays are observing that their newly-hired staff lack fundamental interpersonal skills, such as teamwork. This problem results from a number of cause to which several solutions will be proposed in this essay.

First, the lack of interpersonal skills in new employees is attributable to the nature of their previous workplace. In many companies, employees are divided into departments and work in small separate spaces or cubicles, in which each member is assigned particular tasks unrelated to their colleagues. Opportunities to share experience or exchange work-related subjects therefore rarely arise and teamwork skills cannot be developed. A lack of proper training during time at university could be another cause. Tertiary education nowadays seems to place more emphasis on training students to excel in their major through theoretical subjects rather than equipping them with fundamental soft skills. Many fresh graduates as a result are unable to collaborate effectively with their co-workers once entering the workforce despite having extensive expertise.

There are some solutions that can be implemented by companies and universities to address the problem. For instance, companies need to alter the way in which their employees work in order to create more opportunities for colleague interaction. Instead of working individually, projects could be more teamwork-orientated. Also, the grading criteria currently applied at university need to be changed to incorporate more soft skill training. Apart from compulsory major-related subjects, students should also be engaged in workshops or subjects specializing in job-related skills. All of these subjects will count towards students’ overall GPA when they gradate to ensure they are well-equipped with appropriate workplace skills.

In conclusion, a lack of basic interpersonal skills in new employees stems from businesses’ workplace practices and the educational system, and there are a number of feasible solutions to tackle this issue.

Xem thêm: Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing trong năm 2019

Từ vựng theo chủ đề

 • newly-hired staff: nhân viên mới được nhận làm việc

 • be attributable to: được quy cho (nguyên nhân)

 • work in small separate spaces or cubicles: làm việc trong những không gian nhỏ hoặc những phòng bị ngăn cách

 • is assigned particular tasks: được giao những công việc nhất định

 • place more emphasis on: chú vào thứ gì đó hơn

 • entering the workforce: gia nhập lực lượng lao động

 • colleague interaction: sự tương tác giữa đồng nghiệp

 • extensive expertise: chuyên môn sâu rộng

 • count towards: được tính vào

 • projects could be more teamwork-orientated: những dự án có thể được định hướng làm việc theo nhóm

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1): In many companies, employees are divided into departments and work in small separate spaces or cubicles in which each member is assigned particular tasks unrelated to their colleagues.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • “In which” được dùng thay thế cho đại từ “where” trong trường hợp này để chỉ nơi trốn. “Which” thay thế cho “small separate spaces or cubicles”.

Câu (2): Tertiary education nowadays seems to place more emphasis on training students to excel in their major through theoretical subjects rather than equipping them with fundamental soft skills.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “to place emphasis on something” mang nghĩa coi trọng cái gì hơn. Cấu trúc tương tự là to lay emphasis on something.

 • Cấu trúc “to equip somebody with something” mang nghĩa trang bị cho ai cái gì, có thể dùng với nghĩa trang bị vật dụng hoặc trang bị kiến thức/kỹ năng.

Tác giả: Giảng viên tại ZIM

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu