Bài mẫu IELTS Writing và từ vựng theo chủ đề Housing and Architecture

In many cities, there is little control on the design and construction of new houses, so people can build houses in their own styles rather than building them with the same style as the old houses in the local area. Do the advantages outweigh the disadvantages?
ZIM Academy
10/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung theo chu de housing and architecture

Phân tích đề bài IELTS Writing chủ đề Housing and Architecture

Đề bài

In many cities, there is little control on the design and construction of new houses, so people can build houses in their own styles rather than building them with the same style as the old houses in the local area. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Yêu cầu: người viết chỉ ra mặt lợi và mặt hại của việc “xây nhà theo phong cách riêng”, và so sánh với việc xây nhà theo cùng một phong cách giống nhau trong khu vực sống.

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu chủ đề và nêu ra ý kiến cá nhân rằng lợi ích của xu hướng này nhiều hơn bất lợi.
 • Đoạn thân bài thứ nhất: đưa ra lý do tại sao việc để cho người dân tự do trong việc thiết kế nhà cửa lại có bất lợi.
 • Đoạn thân bài thứ hai: đưa ra lý do tại sao việc này lại có nhiều thuận lợi hơn.
 • Kết bài: tóm tắt lại đại ý chung của toàn bài và nêu rõ quan điểm cá nhân.

Bài mẫu tham khảo

In many cities around the world, people have little influence in the design and construction of their houses. Many people believe it is better to allow people to freely choose the style and construction of their new homes rather than forcing everyone to follow the uniform style of the local area. In my opinion, a diversity in housing styles can bring many more benefits than drawbacks to an area.

To begin with, cities in Vietnam, such as Saigon, have very few, or even no, regulations on local housing styles, which means that residents in these areas are free to decide on the architecture for their home. The only disadvantage that may arise is the lack of uniformity of houses, which can be a unique feature in certain places. The houses in Hoi An, for instance, demonstrate a consistent style and therefore have made the city a popular tourist destination. If the house owners in this city change the style and break this uniformity, the number of tourists visiting the area is likely to decrease.

However, the advantages brought about by a diversity in housing styles are more worthy of consideration. Firstly, buildings reflecting a variety of architectural designs can make a city more attractive and appealing to people of different cultures. For example, the buildings in the centre of Ho Chi Minh City are designed in both European and Asian styles, which has eventually given the city a more cosmopolitan atmosphere, with residents coming from many different countries. Secondly, the freedom of choice in housing styles can allow local people to be more creative, as they can design their homes in a unique way.

In conclusion, though potentially making some areas less attractive by losing a part of their character, a diversity in architectural styles should be widely encouraged, as it can beautify a city and allow residents to be more creative.

Từ vựng theo chủ đề

 • The lack of uniformity: sự đồng điệu, sự giống nhau
 • Are free to decide: được tự do quyết định
 • Demonstrate a consistent style: thể hiện một phong cách đồng nhất, nhất quán
 • Break this uniformity: phá hủy sự đồng nhất
 • Are more worthy of consideration: đáng để cân nhắc hơn
 • Give the city a more cosmopolitan atmosphere: mang lại cho thành phố bầu không khí dễ thích nghi cho mọi người trên thế giới
 • Reflecting a variety of architectural designs: phản ánh sự đa dạng trong thiết kế kiến trúc
 • The freedom of choice in: sự tự do lựa chọn

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1): To begin with, cites in Vietnam, such as Saigon, have very few, or even no, regulations on local housing styles, which means that residents in these areas are free to decide on the architecture for their home.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “which means that + clause” có thể được hiểu như là do đó, điều đó có nghĩa là. Dùng thay cho “therefore”, “as a result” hoặc “so”.
 • Cấu trúc “Be free to + verb” nghĩa là được tự do làm gì đó.

Câu (2): For example, the buildings in the centre of Ho Chi Minh city are designed in both European and Asian styles, which has eventually given the city a more cosmopolitan atmosphere, with residents coming from many different countries.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “with residents coming from many different countries” cần lưu ý khi dùng “with + Object + V-ing/Being VII”, tùy theo dạng chủ động hay bị động, tương tự cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn.

Tác giả: Giảng viên tại ZIM

Tham khảo thêm lớp học IELTS online tại ZIM Academy, giúp người học nâng band điểm IELTS và học tập linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833