Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line graph ngày 12/09/2020

The graph below shows information about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 dang line graph ngay 12092020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 12/09/2020

The graph below shows information about the total oil consumption of four major consumers from 2009 to 2030.

IELTS Writing Task 1 Chart 2020-09-12-01

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Biểu đồ đường (Line graph) 
 • Đối tượng: Tổng lượng tiêu thụ dầu của bốn thị trường trên thế giới từ năm 2009 đến 2030
 • Thì sử dụng: quá khứ đơn (simple past), cấu trúc dự đoán (future)

Dàn bài

 • Mở bài: giới thiệu tên của biểu đồ
 • Đoạn tổng quát: nêu ra các đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ
 • Đoạn thân bài 1: Mô tả sự tiêu thụ dầu ở Mỹ và Tây Âu & Nhật Bản
 • Đoạn thân bài 2: Mô tả sự tiêu thụ dầu ở Trung Quốc và Đông Âu 

Phân tích chi tiết

Đoạn tổng quát:

 • Nước Mỹ là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất từ năm 2009 đến hiện tại và được dự đoán sẽ tiếp tục là thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất cho đến năm 2030

Thân bài 1: Mô tả sự tiêu thụ dầu ở Mỹ và Tây Âu & Nhật Bản

 • Sự tiêu thụ dầu ở Mỹ: Năm 2009, tiêu thụ dầu ở Hoa Kỳ là khoảng 9 triệu thùng mỗi ngày. Con số này đã tăng lên khoảng 10 triệu thùng / ngày vào năm 2015, trước khi bắt đầu giảm. Các số liệu được dự đoán sẽ tiếp tục giảm xuống khoảng 7,5 triệu thùng / ngày vào năm 2030.
 • Sự tiêu thụ dầu ở Tây Âu & Nhật Bản: mức tiêu thụ đạt khoảng 4 triệu thùng / ngày trong năm 2009 và đã giảm kể từ đó. Các con số dự đoán sẽ đạt 2 triệu thùng vào năm 2030

Thân bài 2: Mô tả sự tiêu thụ dầu ở Trung Quốc và Đông Âu

 • Mức tiêu thụ dầu ở Trung Quốc và Trung Đông là khoảng 2 triệu thùng / ngày vào năm 2009. Đến năm 2030, số liệu của Trung Quốc và Trung Đông được dự đoán lần lượt đạt 3,5 và 3 triệu thùng / ngày.

Bài mẫu tham khảo

The line graph gives information about the oil consumption of four different regions from 2009 until present, and predicted figures until 2030. Units are in millions of barrels per day.

Overall, the USA was by far the biggest consumer of oil from 2009 until present and is predicted to remain the biggest consumer until 2030.

In 2009, oil consumption in the USA was around 9 million barrels per day.  This figure rose to around 10 million barrels per day in 2015, before beginning to fall. Figures are predicted to continue falling to around 7.5 million barrels per day by 2030. Meanwhile, oil consumption in Western Europe and Japan was around 4 million barrels per day in 2009 and has been in decline since. Figures are predicted to reach 2 million barrels by 2030.

Oil consumption in China and the Middle East was around 2 million barrels per day each in 2009. By 2030, figures for China and the Middle East are predicted to reach 3.5 and 3 million barrels per day respectively.

(174 words)

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833