Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 23/04/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 23/04/2022
ZIM Academy
07/09/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 23042022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/04/2022

The chart below shows the percentage of the population in the UK who consumed the recommended daily amount of fruit and vegetables in 2002, 2006 and 2010.bai-mau-ielts-writing-task-1-23042022Dàn bài chi tiết

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ

Đoạn tổng quát (Overview)

 • Số liệu của tất cả các nhóm tăng

 • Số liệu của Women cao nhất, trong khi số liệu của Children thấp nhất 

Thân bài 1

Mô tả số liệu của năm đầu tiên (2002)

 • ¼ số Women ăn lượng rau và trái cây gợi ý

 • Số liệu của Men: 22%, gấp đôi số liệu của Children

Thân bài 2

Mô tả số liệu của hai năm sau (2006 và 2010)

 • Năm 2006: tất cả các số liệu tăng và đạt đỉnh, số liệu Women cao nhất ở mức hơn 30%.

 • Năm 2010: Tất cả số liệu của Women, Men và Children giảm (lần lượt giảm xuống 27%, 25% và 14%).

Bài mẫu

The bar chart illustrates the percentages of males, females and children in the UK consuming the recommended daily amount of fruit and vegetables, in three separate years (2002, 2006 and 2010).

Overall, the proportion of all groups eating fruit and vegetables increased over the period shown. Also, while women had a tendency to consume these foods the most, the opposite was true for children.

As can be seen from the chart, in 2002, approximately a quarter of females in the UK ate the recommended amount of fruit and vegetables. This was followed by nearly 22% of males consuming these foods daily, which was two times higher than that of children.

Over the following eight years, the figures for all groups increased to reach peaks in 2006 in which the figure for women was highest at just over 30%. By 2010, however, the percentage of females, males and children eating fruit and vegetables had decreased slightly to 27%, 24% and 14% respectively.

Các cấu trúc dùng để diễn tả sự thay đổi số liệu:

 • The figures for all groups increased to reach peaks in 2006.

 • By 2010, however, the percentage of females, males and children eating fruit and vegetables had decreased slightly to 27%, 24% and 14% respectively.

Các cấu trúc miêu tả số liệu

 • This was followed by nearly 22% of males consuming these foods daily, which was two times higher than that of children.

 • ….. in 2006 in which the figure for women was highest at just over 30%.

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 8

LR: 7

GRA: 8

Overall: 7.5

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/04/2022

Đề bài: Young people today mostly learn by reading books or watching movies, rather than real-life experiences. To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • Nowadays, more and more children are using digital platforms as their regular learning resources. Why? Is this a better way of learning?

 • Some people think that children should gather knowledge via their own experience. Others believe that books and movies have better educational outcomes. Discuss both views and give your opinion.

Phân tích đề

 • Phạm vi chủ đề: Việc học của trẻ thông qua các nền tảng.

 • Nhiệm vụ: Bày tỏ nhận định cá nhân (đồng ý, không đồng ý).

 • Định nghĩa các khái niệm trong đề: real-life experience: trải nghiệm thực tế.


image-alt

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Disagree

 • Cuộc sống hiện đại cung cấp môi trường an toàn hơn để khám phá.

 • Điều kiện sống hiện đại có nhiều chuyến đi và dịch vụ cho trẻ trải nghiệm.


Bài mẫu

These days, most children prefer acquiring knowledge via printed work and films to learning from self-experience. In my opinion, I totally agree with this notion.

On the one hand, the hustle and bustle of daily life has restrained people from undergoing hands-on affairs. Due to the rapid development of modern society, only by studying with high intensity could young minds catch up with this advancement. As gaining personal experience requires much time, children have to accumulate knowledge via books and other digital platforms. In addition, after COVID-19 pandemic, some young people have become less proactive and no longer favor outdoor trips. Besides, in order to meet the modern living standard, adults now are snowed under with their heavy workloads. This could also reduce children's hands-on experience as their parents cannot offer vacations and other exploring trips.

On the other hand, most young people favor studying by books and movies due to their reasonable cost and great outcome. Nowadays, educational trips have become more and more costly. Therefore, people consider printed work and films as economical and accessible learning resources. Additionally, paperbacks now are well-equipped with valuable content and lively illustration, and various TV shows are rated with high educational value, such as Peppa Pig and Sesame Street. As a result, children could indirectly explore the outside world via colorful cartoons without worries about outer risks.

In conclusion, due to the hectic modern lifestyle together with the efficiency of book-learning and movies, young minds still opt for printed works and other digital platforms as their way of studying. 

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 7

TR: 8

GRA: 8

Overall: 7.5


Từ vựng

 • Printed work: Các sản phẩm in ấn: sách báo, tranh ảnh…

 • Hands-on affair: Tình huống thực tế

 • Digital platform: Nền tảng số

 • Be snowed under with sth: Bận rộn với…Hands-on experience: Kinh nghiệm thực tế

 • Economical (adj): Có tính kinh tế, chi phí hợp lý

 • Opt for sth: Yêu thích, lựa chọn cái gì đó…

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity