Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 24/09/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 24/09/2022
An Trịnh
27/09/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 24092022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/09/2022

Đề bài: The chart below shows the annual rice production in 4 countries in 1995,2005,2015image-alt

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của biểu đồ

Đoạn tổng quát (Overview)

 • Số gạo được sản xuất ra ở nước A và B cao hơn rất nhiều lần so với C,D.

 • Số gạo được sản xuất ra ở nước A và D có xu hướng tăng trong khi B và C dao động qua các năm.

Thân bài 1

Phân tích năm 1995 và 2005

 • 1995: A cao nhất (45 mt), theo sau là B (36 mt); C và D thấp hơn rất nhiều (5 và 2,5 mt).

 • 2005: A,B,C đều tăng. A và B bằng nhau (33mt); C là 7mt. 

 • D không thay đổi.

Thân bài 2

Phân tích năm 2015

 • A tăng lên cao nhất (50mt), trong khi B giảm khoảng 5mt.

 • C giảm trong khi D tăng, cả hai đều là 5mt.

Bài mẫu

The bar chart compares 4 countries in terms of the yearly production of rice in three years 1995, 2005, and 2015.

It is noticeable that A and B produced significantly more rice than C and D, and rice production in A and D showed an upward trend while the figures for B and C fluctuated over the period shown.

In 1995, rice production in A was the highest, at 45 million tonnes, around 10 million tonnes more than that of B. C and D produced much less rice compared to the other countries, at 5 and 2.5 million tonnes respectively. After 10 years, the amount of rice produced in A, B, and C all increased, with about 42 million tonnes for both A and B and 7 million tonnes for C while the figure for D remained the same.

In 2015, A’s rice production continued to rise to 50 million tonnes, whereas there was a slight drop of around 5 million tonnes in B’s production. The figure for C fell to the same level as in 1995, at 5 million tonnes while D saw an increase to 10 million tonnes in its rice production.

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 7

LR: 7

GRA: 8

Overall: 7.0

Các cấu trúc dùng để diễn tả số liệu

 • compares 4 countries in terms of …

 • significantly more than …

 • showed an upward trend

 • remained the same

 • continued to rise

 • saw an increase

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/09/2022

Task 2: Some people say that we do not need printed paper newspapers. Do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • Although more and more people read the news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree?

 • In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Phân tích đề

 • Phạm vi chủ đề: News and media

 • Nhiệm vụ: Đưa ra ý kiến cá nhân

 • Định nghĩa các khái niệm có trong đề: printed paper newspapers: báo giấy, được in dưới dạng tuần san hoặc tạp chí

Dàn bài

image-alt

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Disagree

 • Báo truyền thống mang lại nguồn thông tin đáng tin cậy.

 • Báo truyền thống mang lại thói quen đọc lành mạnh, giúp giảm thiểu nguy cơ các bệnh về mắt.

Bài mẫu

Some individuals believe that traditional newspapers are no longer necessary. In my point of view, I totally agree with this opinion as the computer-based reading habit has become increasingly dominant due to the merits it offers.

First of all, the utmost benefit of reading online newspapers is that it can effectively utilize the user's experience. With the advent of the Internet and various portable high-tech devices, people now can access a wide range of reading contents with just a few simple clicks. In contrast to printed newspapers, huge storage of news would be published in a much faster way and help users stay up-to-date notwithstanding geographical constraints. Additionally, as traditional newspapers could only consist of texts and illustrations, the digital version appears to be more innovative due to many attached media resources such as voice records or videos. For instance, busy people these days can multitask by listening to the podcast on the digital magazine while processing their workload.

Another advantage of online newspapers is the efficiency and sustainability it offers. To fully conduct a printed publication, press agencies must go through a prolonging procedure including certain stages such as printing and shipping. However, digital news could be considered an eco-friendly reading habit as this does not comprise logging activities in the production sequence. Thus, online resources could help raise awareness of preserving the natural environment and set a new trend of reducing printed materials. As online newspapers have relatively lower production cost, many contents are published free, or cost very little, which allows more readers to access quality reading materials

To sum up, because online reading sources can improve reader’s experience and lead to better sustainability, I believe that printed publications should come to a halt

Band điểm ước lượng

TR: 7

CC: 7

LR: 7

GRA: 7

Overall: 7.0

Từ vựng

 • utilize the user's experience: tối đa hóa trải nghiệm người dùng

 • stay up-to-date: được cập nhật các thông tin mới nhất

 • geographical constraints: khoảng cách địa lý

 • multitask (v): làm việc đa tác vụ

 • logging activity: hoạt động khai thác gỗ

 • set a new trend: tạo ra xu hướng mới

 • quality reading materials: các nội dung đọc chất lượng cao

 • come to a halt: đi đến kết thúc

Người học muốn kiểm tra trình độ hiện tại của bản thân trong thang điểm IELTS. Tham gia thi thử IELTS trên giấy tại ZIM với format bài thi chuẩn thi thật biết điểm ngay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu