Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 25/06/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 25/06/2022
An Trịnh
26/07/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 25062022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022

Đề bài: The table below shows the questionnaire about opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.

Facilities

Excellent

Satisfied

Poor

Club members

72%

26%

2%

General public

64%

24%

8%

Information

Excellent

Satisfied

Poor

Club members

54%

30%

16%

General public

66%

20%

14%

Quality

Excellent

Satisfied

Poor

Club members

88%

10%

2%

General public

53%

40%

7%

Dàn bài

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của bảng số liệu

Đoạn tổng quát

 • Excellent chiếm tỉ lệ đa số

 • Poor chiếm tỉ lệ thấp nhất

Thân bài 1

Số liệu của club members:

 • Số liệu facilities

 • Số liệu information

 • Số liệu quality

Thân bài 2

Số liệu của general public:

 • Số liệu facilities

 • Số liệu information

 • Số liệu quality

Bài mẫu

The given table shows the survey results from club members and the general public regarding an unspecified town's new theatre in 2012.

Overall, it is clear that the vast majority of opinions were ranked excellent in all three categories, whereas only a small percentage of survey participants ranked any category as poor. 

In terms of club members, 72% found the theatre facilities to be excellent, while 26% were satisfied and 2% said they were poor. Meanwhile, 54% of members said the theatre information was excellent, while around one-third were only satisfied. The quality of the theatre was ranked as excellent by 88% of the members, while 10% were satisfied, and 2% ranked them to be poor. 

On the other hand, 64% of the general public ranked the facilities as excellent, with only 24% merely satisfied. Furthermore, two-thirds of the public thought the information was excellent, while 20% were only satisfied. Additionally, while 53% of the public thought the quality was excellent, 7% ranked it as poor. 

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 8

GRA: 8

Overall: 8.0

Các cấu trúc dùng để diễn tả số liệu

 • the vast majority of

 • a small percentage of 

 • found the theatre facilities to be excellent

 • around one-third 

 • ranked as 

 • two-thirds of

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 25/06/2022

Đề bài: Some people believe that the government should not spend money on international aid when they have their own disadvantaged people, like the homeless and unemployed. To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • Some people think that developing countries need financial help from international organizations. Others think that it is practical aid and advice that is needed. Discuss these views and give your own opinion.

 • The money given to help poor countries does not solve the problem of poverty, so rich countries should give other types of help instead. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề

Phạm vi chủ đề: Viện trợ quốc tế

Nhiệm vụ: Đưa ra quan điểm cá nhân.

Định nghĩa các khái niệm có trong đề: 

 • International aid: viện trợ quốc tế

 • Homeless: vô gia cư

 • Unemployed: thất nghiệp

Dàn bài

dan bai task 2 ngay 25062022

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Agree

Disagree

 • Vì viện trợ quốc tế có thể khiến các quốc gia nghèo hơn phụ thuộc vào sự viện trợ.

 • Không hiểu quả vì không biết rõ liệu viện trợ có thực sự đến tay người nghèo

 • Tăng cường an ninh chính trị của quốc gia.

 • Tạo được danh tiếng cho đất nước và sự yêu mến của bạn bè quốc tế.

Bài mẫu

Some people believe that governments should not be contributing foreign aid while they have their own underprivileged citizens, such as those who are homeless or jobless. Personally, I completely disagree with this point of view.

There are several reasons why some people might believe that the government should prioritise their own citizens over helping other nations. Firstly, not all countries have a generous enough budget to invest in international aid, so they should prioritise the welfare of their own citizens. It is possible to find impoverished people in even the most developed countries, and it would take a large sum of money to help them all climb their way out of poverty. Moreover, resources for international aid can be allocated to help a country promote its own economic growth instead. For example, many factories could be built across the country, thus creating more job opportunities and facilitating revenue growth.  

Although I can understand the above arguments, I still think that it is necessary for governments to provide foreign assistance. In some countries, people are facing problems which can easily be solved with the help of other countries. For instance, just a few packets of rice can save many people from dying of starvation. Furthermore, countries can dramatically improve international relations through international aid, leading to greater cooperation between nations. Also, spending money on such a program can help address global issues that will affect all nations, such as climate change and migration, because people are less likely to move abroad or destroy forests to make way for agriculture when their living standards are improved.

In conclusion, I believe that countries should help each other for humanitarian purposes as well as their own development.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 8

GRA: 8

Overall: 8.0

Từ vựng

 • foreign aid: viện trợ nước ngoài

 • underprivileged (a): nghèo, thiệt thòi

 • a generous budget: một ngân sách lớn/hào phóng

 • prioritize (v): ưu tiên

 • impoverished (a): nghèo khổ

 • climb their way out of poverty: thoát nghèo

 • allocated (v): phân bổ

 • facilitating revenue growth: tạo điều kiện tăng trưởng doanh thu

 • foreign assistance: viện trợ nước ngoài

 • starvation (n): nạn đói

 • international relations: quan hệ quốc tế

 • living standards: mức sống

 • humanitarian purposes: mục đích nhân đạo

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục.


Trước khi bước vào phòng thi IELTS chính thức, thí sinh có thể đăng ký thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM để tăng khả năng phản xạ và nắm vững cấu trúc bài thi.

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS online tại ZIM Academy, học viên được hướng dẫn cụ thể, sửa lỗi sai chi tiết, theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu