Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Education ngày 15/10/2020

It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de education ngay 15102020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/10/2020

It is suggested that primary school children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề giáo dục tiểu học, cụ thể là trẻ em ở các trường tiểu học có nên học cách trồng rau và nuôi động vật không. Câu hỏi đặt ra là theo người viết, các ưu điểm của xu hướng này có quan trọng hơn các khuyết điểm.

Lưu ý về dạng bài

Trong dạng bài “advantages outweigh disadvantages”, người viết cần chọn ủng hộ ưu điểm hoặc khuyết điểm, tức là phải nêu quan điểm rằng khía cạnh nào là có giá trị hơn. Người viết không nên khẳng định là cả ưu điểm và khuyết điểm đều quan trọng ngang nhau. 

Bên cạnh đó, dù người viết đã lựa chọn một khía cạnh có giá trị hơn, trong bài viết vẫn cần đề cập đến cả hai khuyết điểm và ưu điểm, chứ không thể chỉ viết về khía cạnh mà người viết cho là quan trọng hơn. Nếu không trình bày đủ cả hai ưu điểm và khuyết điểm, điểm Task Response của bài viết sẽ không thể vượt quá 6.

Về nội dung phần thân bài, khía cạnh nào mà người viết cho rằng ít quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 1; khía cạnh nào mà người viết cho rằng quan trọng hơn nên được đề cập ở đoạn 2

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that children should learn how to grow vegetables and raise animals in primary school. I believe this is an absolute necessary life skill that all children must learn, and that there are essentially no negative sides to this argument.

Firstly, alongside sunlight and water, food is one of the basic necessities of life. Without these three things, human beings cannot survive, so it only serves to reason that it is highly important for children to learn how to provide themselves with the necessities of life. The current state of the world proves that globalisation only causes more problems than it solves, and therefore people must return to living in smaller, community-based societies where they are responsible for sustaining themselves, which means growing their own food. In many poorer, developing nations, this is still the case, however it is rapidly changing. Teaching people, especially children, how to grow their own food, is the first step back towards sustainable living.

Furthermore, learning how to grow your own food not only provides people with a sense of independence and freedom, but also helps them to connect with nature, which is one of the most effective stress relieving activities for people of any age. By learning how to grow food, children can learn about nature and will have a closer connection and better awareness of the food they eat. In turn, this will help them to make smarter dietary choices, by avoiding genetically modified and chemically grown foods that negatively impact their health, and therefore create societies of healthier people, which will have countless positive outcomes.

In conclusion, while some people may believe that there are more important subjects to learn at school, I believe that learning to grow vegetables and raise animals is one of the most important and practical life skills that people of all ages should have.

(309 words)

Từ vựng theo chủ đề

 • an absolute necessary life skill: một kỹ năng sống tuyệt đối cần thiết
 • no negative sides to this argument: không có mặt tiêu cực nào đối với lập luận này
 • the basic necessities of life: những nhu cầu cơ bản của cuộc sống
 • it only serves to reason that: nó chỉ phục vụ cho lý do đó
 • The current state of the world: tình trạng hiện tại của thế giới
 • causes more problems than it solves: gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề
 • smaller, community-based societies: các xã hội nhỏ hơn, dựa trên nền tảng cộng đồng 
 • this is still the case: đây vẫn là trường hợp cần lưu tâm
 • a sense of independence and freedom: ý thức độc lập và tự do
 • to connect with nature: kết nối với thiên nhiên
 • the most effective stress relieving activities: các hoạt động giảm căng thẳng hiệu quả nhất
 • a closer connection and better awareness of something: kết nối chặt chẽ hơn và nhận thức tốt hơn về điều gì đó
 • make smarter dietary choices: thực hiện các lựa chọn chế độ ăn uống thông minh hơn
 • genetically modified and chemically grown foods: thực phẩm biến đổi gen và được trồng bằng hóa chất 
 • negatively impact one’s health: tác động tiêu cực đến sức khỏe của một người
 • to create societies of healthier people: xã hội của những người khỏe mạnh hơn
 • countless positive outcomes: vô số kết quả tích cực

 

Tham khảo thêm lớp học ôn luyện IELTS tại trung tâm ZIM Academy để có lộ trình học cụ thể, tăng cường kiến thức, nắm chắc kỹ năng đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833